Navigácia ;)

 • Mikuláš

  Dňa 7.12.2018 sa na našej škole zastavil Mikuláš. Žiaci z 2.A a 2.B sa prezliekli do kostýmov a obdarovávali žiakov. Zaspievali nám, dali sladkosti a vytvorili vianočnejšiu atmosféru Vianoc. Dúfame, že ste sa všetci zabavili pri plnení úloh a pochutili si na sladkostiach. 

 • Návšteva rezidencie veľvyslanca ČĽR

  Dňa 6.12.2018 sa naši žiaci z bilingválnej slovensko-čínskej sekcie spolu s učiteľmi zúčastnili návštevy rezidencie veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike J.E. Lin Lina v Bratislave. Návšteva sa konala na základe pozvania čínskeho veľvyslanectva a žiaci sa na ňu nielen tešili, ale aj pripravovali. Nie každý deň je možnosť stretnúť sa a osobne porozprávať s veľvyslancom jednej so svetových veľmocí  v jeho rodnej reči . Naši šikovní žiaci to však vedia a nielenže konverzovali v čínskom jazyku s predstaviteľmi ambasády, ale si pre nich pripravili aj kultúrny program.

  Po úvodnom príhovore veľvyslanca nasledovalo zdvorilostné poďakovanie v perfektnej čínštine Sama Kamenského z III.C. Potom sa slova ujala sinologička p. Marína Čarnogurská, ktorá svojou prednáškou o čínskych reáliách výrazne obohatila poznatky našich žiakov o čínskej filozofii a histórii.  Samotnému kultúrnemu vystúpeniu žiakov GMK predchádzal ešte obed, samozrejme s ozajstnou čínskou kuchyňou. A potom prišli moderátorky - Erika Jaššová a Nataša Garguláková - uvádzali program v čínsko – slovenskej verzii. Koledníci – Matúš a Filip Olajcovci, Matúš Chmelan, Dano Di Vico, Jakub Dlhopolec za hudobného doprovodu Evy Vierikovej a Andrei Majerovej priniesli na čínsku pôdu ozajstné slovenské Vianoce. Potom nasledoval čínsky tanec v podaní šestice dievčat z III.C. Prezentácii pred predstaviteľmi čínskej ambasády neunikli ani naši prváci s čínskou piesňou a druháci v prednese čínskej básne. Na záver programu sa ešte premietal čínsky animovaný film v pôvodnom znení. Bohaté zážitky z prežitého dňa žiaci ešte dlho rozoberali na spiatočnej ceste v autobuse. Ocenenie patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto akcie a svojím úsilím a správaním prispeli k prezentácii  školy.

 • Deň španielskej ústavy

  Dňa 6. decembra sa v Španielsku oslavuje Deň  Ústavy. Keďže ústava  je základný zákon štátu a najvýznamnejšou formou zákona, tak sme si aj na našom gymnáziu pripomenuli 40. výročie prijatia Španielskej ústavy parlamentom. Tento dátum je  pre španielsku históriu  o to dôležitejší, že sa skončila dlhoročná diktatúra.

  Pri tejto príležitosti bol slávnostne zavesená časová os, s fotografiami a popisom udalostí.

  Žiaci prvých, druhých a tretích ročníkov vytvorili na hodine španielskeho jazyka projekty, na ktorých prezentovali najvýznamnejšie udalosti 20. a 21. storočia.

  Štvrtáci si pripravili ku každej udalosti výklad, aby tak všetkým priblížili históriu krajiny, ktorej jazyk sa učia.

  V druhej časti oslavy sa dvojjazyčne čítali najdôležitejšie články ústavy a na záver sme spoločne pripravili nealkoholickú sangríu a pripili sme si tradičným španielskym prípitkom....ARRIBA....ABAJO...AL CENTRO.....PA DENTRO.

 • MiniErasmus

      V dňoch 18.  - 22. novembra 2018 sme ako študenti Gymnázia Mikuláša Kováča absolvovali stáže na slovenských vysokých školách – MiniErasmus. 

      Zuzana Repiská  bola na EU - obchodná fakulta v Bratislave, Emma Okáľová - UMB v Banskej Bystrici  - filozofická fakulta, Vanesa Luptáková a Slávka Pavlíková - UMB - právnická fakulta, Angelika Šusteková PEVŠ - fakulta psychológie v Bratislave, Matilda Debnárová  a Marek Jedlička – Univerzita Komenského - fakulta psychológie.

  Výhody a nevýhody MiniErasmu

      Čo sa týka výhod MiniErasmu, je ich nespočetne veľa, no poviem len o tých najhlavnejších. Najviac sa mi páčili vysokoškolské prednášky, pretože mi dali toho skutočne veľa. Zoznámila som sa s vysokoškolským režimom a zistila som, ako to na „výške“ chodí.  Každá prednáška trvala 90 minút, čo som ani netušila.

      Páčilo sa mi, že nás profesori  a docenti brali ako plnohodnotných študentov vysokej školy. Okrem toho sa mi taktiež veľmi zapáčil vysokoškolský život, plný zábavy a túlania sa po meste. V Bratislave sme mali tútora, ktorý nás vodil do školy, chodil s nami na obedy a sprevádzal nás mestom. Bol to, samozrejme, študent danej školy a jeho postrehy a rady boli, ako sa hovorí, „z prvej ruky.“  Veľkou zábavou pre nás boli rôzne aktivity či súťaže. Napríklad, kamarát Marek vyhral v súťaži reproduktor. Možnosť spoznať nových priateľov, budúcich spolužiakov, ktorých sme stretli v  hosteli, je tiež na nezaplatenie. Nevýhodou MiniErasmu sa stal práve spomínaný hostel, pretože nás na izbe bolo ubytovaných štrnásť a v kúpeľni boli plesne. Zostáva len veriť, že po prijatí na vysokú školu budeme mať šťastie a dostaneme dobrý internát. Ak by som mala vysokoškolskú stáž absolvovať opäť, urobila by som to i stokrát.

  (Matilda Debnárová, IV. A)

 • Ozveny filmovej prehliadky

 • Volejbalový turnaj

  Dňa 22. 11. 2018 sa naši žiaci a žiačky zúčastnili MIX – volejbalového turnaja. Po oduševnenom výkone na hranici svojich možností si v konkurencii 12 družstiev vybojovali krásne 3.miesto. Žiakom gratulujeme a ďakujeme za predvedený výkon a vzornú reprezentáciu školy. Veríme, že dosiahnutý úspech bude motiváciou aj pre ostatných žiakov a že šport bude mať na našej škole úspešnú tradíciu. Ešte raz gratulujeme.

 • Argentínske divadelné predstavenie

  Dňa 15. novembra sa žiaci V.A a V.B spolu so žiačkami, ktoré navšetvujú divadelný krúžok zúčastnili workshopu a divadelného predstavenia, ktorý viedol Argentínsky herec Eduardo Misch (http://edumisch.wixsite.com/eduardo-misch), pozvaný katedrou prekladateľstva UMB.

  Eduardo Misch predstavil dielo Eduarda Tato Paulovskeho “La potestad”, ktorého hlavnou témou je zmiznutie detí počas diktatúry v Argentíne (1976-1983). Tieto deti boli  “ukradnuté”  rodičom a odovzdané prívržencom režimu, tí ich vychovávali ako svoje vlastné deti. Vzniká tu konflikt medzi tým, či rodičia týchto adoptovaných detí sú zločinci, alebo obete, ktoré s príchodom demokracie  prišli o deti a tie boli odovzdané svojim biologickým rodinám.

 • Pietna spomienka v Kremničke

  Dňa 8.11. 2018 sa študenti IV.B zúčastnili tematického vyučovania zameraného na pripomenutie si hrôz 2. svetovej vojny ... (pokračovanie)

 • Sárova Bystrica 2018

  Dňa 26.10.2018 som sa zúčastnila súťaže amatérskych moderátorov SÁROVA BYSTRICA, organizovanej  Stredoslovenským osvetovým strediskom v Banskej Bystrici, v priestoroch ktorého  celá akcia prebiehala. ... (pokračovanie)

  výsledková listina

 • Slávnostné vyučovanie dejepisu: 1.ČSR

  Storočnicu vzniku Prvej Československej republiky sme si na našej škole pripomenuli  slávnostnými hodinami dejepisu v pavilóne D, ktorých sa počas piatka 26.10. 2018 zúčastnili všetci žiaci školy aj s príslušnými vyučujúcimi. ... (pokračovanie)

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Naša škola - Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, sa každoročne zapája do celoslovenskej súťaže k Medzinárodnému dňu školských knižníc, ... (pokračovanie)

 • Banská Bystrica očami stredoškolákov

  Medzi prvými študentmi, ktorí absolvovali inovačný workshop organizovaný národným projektom inovujme.sk v školskom roku 2018/2019, boli žiaci bilingválneho španielskeho a čínskeho odboru Gymnázia Mikuláša Kováča .... (pokračovať)

 • A teraz škola dokolečka, dokola ...

  Farebná jeseň nám zašušťala pod nohami, a to je pre všetkých školopovinných neklamný signál ich návratu ...... (pokračovanie)

 • Oznam pre žiakov I. ročníka

  Vybavovanie ISIC kariet má na starosti sekretariát gymnázia. Všetky potrebné informácie nájdete u pani Horákovej na sekretariáte.

 • Otvorenie školského roka 2018/2019

  Otvorenie školského roka sa koná 3.9.2018 o 9:00 hod. v priestoroch Gymnázia Mikuláša Kováča. V rámci otvorenia školského roka sa uskutoční slávnostné odhalenie pamätných tabúľ dvom významným osobnostiam: prof. Vladimírovi Hlôškovi a básnikovi Mikulášovi Kováčovi. Veríme, že svojou prítomnosťou prispejete k dôstojnému priebehu slávnostného aktu. Pozývame aj rodičov našich žiakov.

  Tešíme sa na Vás!

 • Čerpanie dovolenky sekretariátu riaditeľky školy

  V čase čerpania dovolenky sekretariátu riaditeľky školy od 23.7. do 3.8.2018, nás v prípade otázok kontaktujte na tel. čísle 048/4230624.

 • Nezabudni si predĺžiť platnosť svojho študentského preukazu !!!

 • Zaradenie prijatých žiakov do tried

  Zoznam nájdete TU.

 • Zmena e-mailových adries zamestnancov

  Došlo k zmene e-mailových adries všetkých zamestnancov školy. Nové kontaktné adresy nájdete v zložke Kontakty.

 • Deň otvorených dverí na GMK

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

  Oficiálna webová adresa:
  gmkbb.edupage.org
 • +421484230061

Mapa

Fotogaléria