Navigácia ;)

Zoznam tried › Trieda V.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIV.AIV.BV.AVIII.C
Triedny učiteľ: Mgr. Ivan Bajnok
Zástupca: Mgr. Milada Žabková
Učebňa: Kmeňová trieda V.A
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 3, z toho chlapcov: 1 a dievčat: 2 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
6    Miriam Chomičová
10    Lenka Kalamárová
19    Michal Siklenka

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
    Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

    Oficiálna webová adresa:
    gmkbb.edupage.org
  • +421484230061

Mapa

Fotogaléria