Navigácia ;)

Zoznam tried › Trieda V.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIV.AIV.BV.AVIII.C
Triedny učiteľ: Mgr. Ivan Bajnok
Zástupca: Mgr. Milada Žabková
Učebňa: Kmeňová trieda V.A
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 1 a dievčat: 21 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Veronika Antalová
2    Petra Borošová
3    Veronika Brašeňová
4    Zuzana Erteľová
5    Michaela Gombalová
6    Miriam Chomičová
7    Alžbeta Chudá
9    Irena Kaczová
10    Lenka Kalamárová
12    Júlia Krnáčová
13    Viktória Kyseľová
14    Diana Majcherová
15    Lucia Maslenová
16    Lucia Mikulinová
17    Veronika Rapková
18    Henrieta Sekerešová
19    Michal Siklenka
20    Veronika Simanová
21    Alexandra Sisková
22    Nikola Slobodníková
23    Natália Sujová
24    Alžbeta Teplanová

© aScAgenda 2018.0.1087 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.03.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
    Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

    Oficiálna webová adresa:
    www.gmkbb.edupage.org
  • +421484230061

Fotogaléria