Navigácia ;)

Zoznam tried › Trieda V.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BV.AV.B
Triedny učiteľ: PaedDr. Janka Szolnokyová
Zástupca: Francisco Javier Díaz Benito
Učebňa: Kmeňová trieda V.A
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 2 a dievčat: 16 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Monika Búciová
3    Terézia Filipová
4    Klaudia Chovancová
5    Gabriela Jakubčová
6    Zuzana Jakubčová
9    Alžbeta Klimentová
10    Katarína Kopčanová
11    Diana Kosturíková
12    Nikola Krakovská
13    Veronika Kupčoková
14    Dominika Kuruczová
15    Zuzana Marcineková
17    Martina Ostrihoňová
18    Agáta Pavlíková
21    H.Š.
22    Lukáš Matěj Technovský
23    Soňa Tomková
24    Eva Vieriková

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
    Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

    Oficiálna webová adresa:
    gmkbb.edupage.org
  • +421484230061

Mapa

Fotogaléria