Navigácia ;)

Zoznam tried › Trieda III.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BV.AV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Ľubomír Gábor, PhD.
Zástupca: Antonio Villa Lorenzo
Učebňa: Kmeňová trieda II.B
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 14
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Dorota Bečárová
2    Katarína Budovičová
3    Lea Cúthová
4    Adam Demečko
6    Jessica Glosová
7    Sára Golhová
9    Marek Kminiak
10    Daniela Kovácsová
13    Alexandra Makšiová
14    Zuzana Moncoľová
15    Matuš Oremus
18    Martin Patráš
19    Tamara Procháczková
20    Matúš Sokáč
21    Dominik Soták
22    Sarah Šajbanová
24    Nina Vaneková
25    Alexandra Známová
26    Jaroslav Koppa
27    Kristína Crchová
28    Angelika Šusteková

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
    Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

    Oficiálna webová adresa:
    gmkbb.edupage.org
  • +421484230061

Mapa

Fotogaléria