Navigácia ;)

Zoznam tried › Trieda III.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BV.AV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Peter Drugda
Zástupca: Wang Yeqi
Učebňa: Kmeňová trieda III.C
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 19 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Anežka Borošová
2    Filip Burian
3    Nataša Garguláková
5    Michaela Hoghová
6    Tália Chabanová
7    Matúš Chmelan
8    Hugo Choutka
9    Erika Jaššová
10    Lucia Jurečková
11    Barbora Kamenská
12    Samuel Kamenský
13    Samuel Kapusta
14    Ema Kopperová
15    Samuel Kuťka
16    Viktória Macková
17    Andrea Majerová
18    Vanesa Mesiariková
19    Nikoleta Molitorová
20    Chiara Murati
21    Filip Olajec
22    Matúš Olajec
23    Terézia Parobková
24    Erika Polakovičová
25    Mária Praženicová
26    Jakub Matej Snopko
27    Peter Áron Szabó
28    Veronika Šútorová
29    Veronika Viktorová
30    Klára Fuchsová

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
    Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

    Oficiálna webová adresa:
    gmkbb.edupage.org
  • +421484230061

Mapa

Fotogaléria