Navigácia ;)

Zoznam tried › Trieda II.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BV.AV.B
Triedny učiteľ: RNDr. Iveta Morová
Zástupca: PaedDr. Lenka Majerová
Učebňa: Kmeňová trieda II.A
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 15 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Tomáš Anton Belko
2    Veronika Bírešová
3    Vanesa Černá
4    Sarah Detvajová
5    Hana Fábryová
6    Emma Fiľová
7    Nina Gurová
9    Petra Chovancová
10    Patrícia Kopernická
11    Erika Králiková
12    Matej Kučera
14    Zuzana Luknišová
15    Samuel Matušov
16    Natália Miškovičová
17    Marek Murín
18    Simona Murínová
19    Margaréta Mária Paľuchová
21    Lukáš Ubl
22    Nikoleta Valéria Veselá
23    Viktória Vilmonová

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
    Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

    Oficiálna webová adresa:
    gmkbb.edupage.org
  • +421484230061

Mapa

Fotogaléria