Navigácia ;)

Zoznam tried › Trieda VIII.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIV.AIV.BV.AVIII.C
Triedny učiteľ: Mgr. Ivan Bajnok
Zástupca: Mgr. Milada Žabková
Učebňa: Kmeňová trieda VIII.C
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
    Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

    Oficiálna webová adresa:
    gmkbb.edupage.org
  • +421484230061

Mapa

Fotogaléria