Navigácia ;)

Zoznam tried › Trieda VIII.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIV.AIV.BV.AVIII.C
Triedny učiteľ: Mgr. Ivan Bajnok
Zástupca: Mgr. Milada Žabková
Učebňa: Kmeňová trieda VIII.C
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 8, z toho chlapcov: 4 a dievčat: 4 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Maroš Gorný
3    Alexandra Mildeová
4    Juraj Ovšák
5    Jakub Varhaňovský
6    Michal Maťuš
7    Ema Jablonská
8    Frederika Zajacová
9    Evamária Korbeľová
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1087 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.03.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
    Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

    Oficiálna webová adresa:
    www.gmkbb.edupage.org
  • +421484230061

Fotogaléria