Navigácia ;)

Výsledky prijímacích skúšok

 

Zoznam prijatých uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

 do I. ročníka slovensko – španielskeho bilingválneho štúdia

 v šk. roku 2018/2019

Číslo Kód žiaka Celkové
hodnotenie
  Číslo Kód žiaka Celkové
hodnotenie
1 MY47Y 111   31 KO82O 89
2 TO17A 109   32 XA05Y 88
3 WE38E 103   33 CE57A 88
4 BY63E 101   34 CO78E 88
5 TY28U 101   35 CU48E 87
6 KE86A 100   36 GO67E 87
7 TY50A 100   37 KA30E 86
8 XY27Y 99   38 BU81Y 86
9 HO85O 99   39 ZY74E 86
10 BE00A 98   40 MU75A 85
11 KU13O 96   41 MA07Y 85
12 BU42U 96   42 GE44A 85
13 WU06A 96   43 KY84U 84
14 CU02A 95   44 JO13E 84
15 WA70E 95   45 XA67Y 83
16 PA53A 93   46 XE60E 82
17 TO34U 93   47 CU47E 82
18 SO06E 92   48 BU78Y 82
19 KE15O 92   49 XO53E 81
20 TU72U 92   50 KU60A 81
21 DA83E 92   51 RE73U 80
22 RY06Y 91   52 DY76U 80
23 KO21E 91   53 RU00Y 80
24 KU51U 91   54 SE68E 78
25 CE32O 90   55 XY37U 77
26 SU05E 90   56 HY31U 77
27 PU04O 90   57 DE78A 77
28 NO70Y 90   58 BY58U 76
29 JU75Y 90   59 MY66O 76
30 PA45E 89   60 ZO10E 76

 

Zoznam uchádzačov, ktorí splnili kritériá, ale neboli prijatí

 do I. ročníka slovensko – španielskeho bilingválneho štúdia

 v šk. roku 2018/2019

Číslo Kód žiaka Celkové
hodnotenie
  Číslo Kód žiaka Celkové
hodnotenie
61 HE34O 75   89 HU57U 60
62 HU80U 75   90 WA67A 60
63 TU68U 73   91 PY35A 60
64 CE02E 72   92 KU75U 60
65 SA73U 71   93 MO46A 58
66 KO26A 71   94 TU50U 58
67 KU54Y 70   95 TU37O 57
68 RO11O 70   96 TU80A 57
69 MO13E 70   97 CO14A 56
70 ZU88A 69   98 JA72E 55
71 WA77E 69   99 RY14Y 55
72 KY77Y 69   100 KA20O 54
73 ZA12A 68   101 HE78O 54
74 DU37U 68   102 MO10A 53
75 BE56U 67   103 ME56Y 53
76 JO54E 67   104 MU83U 51
77 TU11E 67   105 ME38U 50
78 PO22O 67   106 GA76A 49
79 KA53A 67   107 RA51Y 48
80 BY38E 65   108 CO35A 48
81 WY53U 65   109 GE80E 46
82 HE64A 65   110 BY65E 46
83 XY57Y 63   111 ZU17O 45
84 GE20U 62   112 BE71Y 45
85 FO50O 62   113 TE44U 43
86 RE85U 62   114 TU41U 38
87 WO73A 61   115 ZU45O 35
88 XO60E 61   116 WE44E 35

 

                 Ďalšia aktualizácia zoznamu sa uskutoční na základe účasti/neúčasti prijatých žiakov na zápise dňa 24.4.2018.

 

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

Poradie Kód žiaka Testy Jazyk
a verbálna časť
Analytická
a kvantitatívna časť
Prospech Olympiady Celkové
hodnotenie
Rozhodnutie
1 MY47Y 94 42 52 17 0 111 prijatý
2 TO17A 95 46 49 14 0 109 prijatý
3 WE38E 85 36 49 18 0 103 prijatý
4 BY63E 95 44 51 6 0 101 prijatý
5 TY28U 92 46 46 9 0 101 prijatý
6 KE86A 82 36 46 18 0 100 prijatý
7 TY50A 79 34 45 20 1 100 prijatý
8 XY27Y 79 36 43 20 0 99 prijatý
9 HO85O 79 42 37 20 0 99 prijatý
10 BE00A 78 34 44 20 0 98 prijatý
11 KU13O 76 38 38 20 0 96 prijatý
12 BU42U 76 38 38 20 0 96 prijatý
13 WU06A 76 40 36 20 0 96 prijatý
14 CU02A 93 44 49 2 0 95 prijatý
15 WA70E 76 32 44 19 0 95 prijatý
16 PA53A 93 42 51 0 0 93 prijatý
17 TO34U 93 46 47 0 0 93 prijatý
18 SO06E 72 30 42 20 0 92 prijatý
19 KE15O 77 36 41 15 0 92 prijatý
20 TU72U 74 34 40 18 0 92 prijatý
21 DA83E 72 38 34 20 0 92 prijatý
22 RY06Y 85 38 47 6 0 91 prijatý
23 KO21E 71 28 43 20 0 91 prijatý
24 KU51U 73 38 35 18 0 91 prijatý
25 CE32O 74 30 44 16 0 90 prijatý
26 SU05E 70 30 40 20 0 90 prijatý
27 PU04O 70 32 38 20 0 90 prijatý
28 NO70Y 70 36 34 20 0 90 prijatý
29 JU75Y 70 40 30 20 0 90 prijatý
30 PA45E 69 32 37 20 0 89 prijatý
31 KO82O 72 38 34 17 0 89 prijatý
32 XA05Y 72 28 44 13 3 88 prijatý
33 CE57A 70 30 40 18 0 88 prijatý
34 CO78E 69 34 35 19 0 88 prijatý
35 CU48E 67 28 39 20 0 87 prijatý
36 GO67E 72 34 38 15 0 87 prijatý
37 KA30E 73 28 45 13 0 86 prijatý
38 BU81Y 68 30 38 18 0 86 prijatý
39 ZY74E 73 38 35 13 0 86 prijatý
40 MU75A 72 30 42 13 0 85 prijatý
41 MA07Y 66 24 42 19 0 85 prijatý
42 GE44A 65 32 33 20 0 85 prijatý
43 KY84U 71 30 41 13 0 84 prijatý
44 JO13E 74 36 38 10 0 84 prijatý
45 XA67Y 66 32 34 17 0 83 prijatý
46 XE60E 69 30 39 13 0 82 prijatý
47 CU47E 65 30 35 17 0 82 prijatý
48 BU78Y 63 32 31 19 0 82 prijatý
49 XO53E 72 34 38 7 2 81 prijatý
50 KU60A 63 36 27 18 0 81 prijatý
51 RE73U 61 28 33 15 4 80 prijatý
52 DY76U 68 36 32 12 0 80 prijatý
53 RU00Y 64 38 26 16 0 80 prijatý
54 SE68E 59 36 23 19 0 78 prijatý
55 XY37U 71 36 35 6 0 77 prijatý
56 HY31U 66 34 32 11 0 77 prijatý
57 DE78A 57 32 25 20 0 77 prijatý
58 BY58U 76 32 44 0 0 76 prijatý
59 MY66O 65 26 39 11 0 76 prijatý
60 ZO10E 57 34 23 19 0 76 prijatý
61 HE34O 75 34 41 0 0 75 splnil kritériá
62 HU80U 60 26 34 15 0 75 splnil kritériá
63 TU68U 61 26 35 12 0 73 splnil kritériá
64 CE02E 65 28 37 7 0 72 splnil kritériá
65 SA73U 60 32 28 11 0 71 splnil kritériá
66 KO26A 66 40 26 5 0 71 splnil kritériá
67 KU54Y 65 30 35 5 0 70 splnil kritériá
68 RO11O 62 30 32 8 0 70 splnil kritériá
69 MO13E 59 36 23 11 0 70 splnil kritériá
70 ZU88A 66 32 34 3 0 69 splnil kritériá
71 WA77E 69 38 31 0 0 69 splnil kritériá
72 KY77Y 49 30 19 20 0 69 splnil kritériá
73 ZA12A 54 26 28 14 0 68 splnil kritériá
74 DU37U 54 32 22 14 0 68 splnil kritériá
75 BE56U 63 26 37 4 0 67 splnil kritériá
76 JO54E 59 28 31 8 0 67 splnil kritériá
77 TU11E 59 32 27 8 0 67 splnil kritériá
78 PO22O 60 34 26 7 0 67 splnil kritériá
79 KA53A 51 32 19 16 0 67 splnil kritériá
80 BY38E 65 28 37 0 0 65 splnil kritériá
81 WY53U 58 38 20 7 0 65 splnil kritériá
82 HE64A 54 36 18 11 0 65 splnil kritériá
83 XY57Y 49 24 25 14 0 63 splnil kritériá
84 GE20U 54 22 32 8 0 62 splnil kritériá
85 FO50O 52 26 26 10 0 62 splnil kritériá
86 RE85U 42 20 22 20 0 62 splnil kritériá
87 WO73A 61 34 27 0 0 61 splnil kritériá
88 XO60E 42 26 16 19 0 61 splnil kritériá
89 HU57U 58 24 34 2 0 60 splnil kritériá
90 WA67A 53 26 27 7 0 60 splnil kritériá
91 PY35A 57 32 25 3 0 60 splnil kritériá
92 KU75U 46 22 24 14 0 60 splnil kritériá
93 MO46A 55 24 31 3 0 58 splnil kritériá
94 TU50U 38 26 12 20 0 58 splnil kritériá
95 TU37O 53 26 27 4 0 57 splnil kritériá
96 TU80A 52 28 24 5 0 57 splnil kritériá
97 CO14A 51 22 29 5 0 56 splnil kritériá
98 JA72E 41 24 17 14 0 55 splnil kritériá
99 RY14Y 48 34 14 7 0 55 splnil kritériá
100 KA20O 48 24 24 6 0 54 splnil kritériá
101 HE78O 39 20 19 15 0 54 splnil kritériá
102 MO10A 50 22 28 3 0 53 splnil kritériá
103 ME56Y 45 20 25 8 0 53 splnil kritériá
104 MU83U 49 19 30 2 0 51 splnil kritériá
105 ME38U 42 26 16 8 0 50 splnil kritériá
106 GA76A 41 24 17 8 0 49 splnil kritériá
107 RA51Y 48 26 22 0 0 48 splnil kritériá
108 CO35A 48 28 20 0 0 48 splnil kritériá
109 GE80E 36 16 20 10 0 46 splnil kritériá
110 BY65E 46 32 14 0 0 46 splnil kritériá
111 ZU17O 45 14 31 0 0 45 splnil kritériá
112 BE71Y 35 24 11 10 0 45 splnil kritériá
113 TE44U 43 26 17 0 0 43 splnil kritériá
114 TU41U 38 26 12 0 0 38 splnil kritériá
115 ZU45O 35 14 21 0 0 35 splnil kritériá
116 WE44E 35 22 13 0 0 35 splnil kritériá
117 TA70Y 0 0 0 17 7 24 ospravedlnená
neúčasť
118 GA00O 0 0 0 20 0 20 neospravedlnená
neúčasť
119 XO08E 0 0 0 20 0 20 neospravedlnená
neúčasť

              

               Vzhľadom na skutočnosť, že ôsmi uchádzači  absolvovali prijímacie pohovory v oboch študijných odboroch je pravdepodobné, že uchádzači o štúdium sa po podaní odvolania v daných zoznamoch adekvátne posunú.

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
    Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

    Oficiálna webová adresa:
    gmkbb.edupage.org
  • +421484230061

Mapa

Fotogaléria