Navigácia ;)

Zoznam tried › Trieda III.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BV.AV.B
Triedny učiteľ: RNDr. Dagmar Čemová
Zástupca: Antonio Villa Lorenzo
Učebňa: Kmeňová trieda III.A
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 16 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Alexandra Babiaková
2    Lucia Babicová
4    Tomáš Brády
5    Laura Gelienová
8    Hana Hlavačková
9    Lucia Jankulíková
11    Sydney Kašinská
12    Nina Nociarová
13    Pavlína Ofúkaná
14    Lujza Rusková
15    Richard Sekaj
16    Jana Slúková
17    Adam Sobek
18    Lea Šantová
19    Martina Šprochová
20    Sofia Tileschová
21    Šimon Tóth
22    Michaela Uramkinová
23    Alexander Varga
24    Ema Vozárová
25    Simona Žilková

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
    Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

    Oficiálna webová adresa:
    gmkbb.edupage.org
  • +421484230061

Mapa

Fotogaléria