•  

    

  • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

   Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

   Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

   Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

  • Okresný úrad Banská Bystrica oznamuje občanom, že dňom 30.03.2020 zriaďuje infolinku k problematike týkajúcej sa COVID19, ktorá bude prevádzkovaná každý pracovný deň od 8,00 hod. do 20,00 hod.

   Telefónne čísla call centra:
   0961 699 555
   048/4306 555

     • Začiatok či koniec?

      13. 5. 2022

      Niečo sa končí, niečo začína – taká je ,,kniha života“.

      Koncom apríla 2022 sme sa lúčili s maturantmi – študentmi V. ročníka bilingválneho čínskeho a španielskeho štúdia pred ich odchodom na ,,akademický týždeň“. Pri tejto príležitosti im mladší spolužiaci zo študentskej rady odovzdali darček - symbolický kľúč k dverám nového života.
      Prešlo pár dní a dňa 12. mája 2022 opúšťajú naši maturanti bránu školy po absolvovaní ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.
      Pri tejto príležitosti bolo 23 žiakom španielskeho bilingválneho odboru za účasti zástupcov Ministerstva školstva Španielskej republiky a Španielskeho veľvyslanectva v Bratislave, okrem maturitného vysvedčenia, slávnostne odovzdané i vysvedčenie ,,španielskeho maturanta“– Título da Bachiller espaňol, ktoré im otvára bránu k štúdiu na vysokých školách v Španielsku.

     • Prvé miesto Jakuba Dlhopolca v súťaži esejí

      10. 5. 2022

      Na Dni Európy, ktorý sa konal 9. mája v Európskom dome Bratislave, prijal Jakub Dlhopolec, žiak IV.C nášho gymnázia, cenu za prvé miesto v súťaži v písaní esejí na tému Budúcnosť Európy mojimi očami.
      Jakub mal so spolužiakmi, ktorí ho sprevádzali, v rámci programu možnosť stretnúť sa a diskutovať aj so známym básnikom a všestranným kreatívcom Danielom Hevierom (ktorý mu cenu osobne odovzdal), s europoslancami Michalom Wiezikom a Ivanom Štefancom, s generálnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí Martinom Klusom, alebo s Marcom Nemethom z projektu Dejepis inak. Aj týmto spôsobom dali o sebe, o našej škole, o projekte Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu, ktorého sú súčasťou, rozhodným spôsobom vedieť.
      Z Kubovho úspechu máme všetci obrovskú radosť, srdečne blahoželáme a prajeme jemu i ďalším členom tímu EPAS, aby „ukoristili“ ďalšie prvenstvo.
      Jakub, šťastnú c

     • Naši štvrtáci regionálnymi víťazmi Mladého Európana

      4. 5. 2022

      V piatok 29. apríla 2022 sa žiaci našej školy (a zároveň členovia nášho EPAS tímu) Jakub Dlhopolec, Samuel Šiška a Janka Vrábeľová (IV.C) zúčastnili regionálneho kola 17. ročníka súťaže Mladý Európan. Uskutočnilo sa v priestoroch Univerzitnej knižnice UMB v B. Bystrici. V trojkolovom zápolení, zameranom na vedomosti o Európe a EÚ, vybojovali 1. miesto.
      Vďaka patrí aj Ester Rohrbock zo IV.A a osobitne učiteľom, ktorí čerstvým víťazom pomáhali pri príprave na súťaž: D. Čemovej, P. Drugdovi, E. Melicherovej, M. Bakošovi.
      Mladým Európanom blahoželáme a prajeme im úspech aj v júni na národnom kole v Trenčíne.

  • Partneri a sponzori

   • CliniPharma
  • Nedeľa 22. 5. 2022
  • Prihlásenie

   • Poslanie školy:

   • Vedomosti sa stanú silou až vtedy, keď dostanú formu konkrétnych činností zameraných k cieľu.

    Napoleon Hill

   • Prečo ti bude u nás najlepšie:

   • G - garantované gymnaziálne slovensko-španielske bilingválne vzdelanie je geniálnym prostriedkom k tvojmu úspešnému životnému štýlu a globálnemu pohľadu na aktuálne vnímanie sveta

    M - multijazyková multikultúrne a medzinárodné vzdelávanie rozvíja tvoju originalitu

    K - kvalifikovaní, kreatívni slovenskí učitelia a profesionálni zahraniční lektori z teba urobia komplexnú, konkurencieschopnú osobnosť na celosvetovom trhu práce, nielen v rámci EÚ

    B - búraš barikády zaužívaných stereotypov, získaš bezúverové benefity pre svoj budúci spoločenský a osobnostný status

    B - brána do sveta bezpečného rodinného prostredia s bilingválnou kultúrou a víziou brilantnej budúcnosti

     

  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 10507017
 • Novinky

 • Kontakt

  Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

  gmkbb.edupage.org

  +421/484230061

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje