Navigácia ;)

Poslanie školy:

Vedomosti sa stanú silou až vtedy, keď dostanú formu konkrétnych činností zameraných k cieľu.

Napoleon Hill

 

Prečo ti bude u nás najlepšie:

G - garantované gymnaziálne slovensko-španielske bilingválne vzdelanie je geniálnym prostriedkom k tvojmu úspešnému životnému štýlu a globálnemu pohľadu na aktuálne vnímanie sveta

M - multijazyková multikultúrne a medzinárodné vzdelávanie rozvíja tvoju originalitu

K - kvalifikovaní, kreatívni slovenskí učitelia a profesionálni zahraniční lektori z teba urobia komplexnú, konkurencieschopnú osobnosť na celosvetovom trhu práce, nielen v rámci EÚ

B - búraš barikády zaužívaných stereotypov, získaš bezúverové benefity pre svoj budúci spoločenský a osobnostný status

B - brána do sveta bezpečného rodinného prostredia s bilingválnou kultúrou a víziou brilantnej budúcnosti

Oznam ;)

Gymnázium Mikuláša Kováča vám oznamuje, že na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo 2015-19933/60069:2-10B0 zo dňa 13.11.2015 otvára od 1.9.2016 nový študijný odbor:
bilingválne päťročné slovensko – čínske štúdium.
Záujemcovia o tento študijný odbor si musia podať prihlášku na štúdium do 20.2.2016 na príslušnú ZŠ. Bližšie informácie o štúdium radi poskytneme na Dni 11.02.2016 v ESC, Na Troskách, Banská Bystrica od 13:00 hod. do 17:00 hod., resp. na t.č 048/4230061, 048/4131809 alebo sekretariat@gmkbb.edu.sk, skola@gmkbb.edu.sk.

 

PaedDr. Alena Paulová, riaditeľka školy

 

Novinky

 • Došlo k zmene e-mailových adries všetkých zamestnancov školy. Nové kontaktné adresy nájdete v zložke Kontakty.

 • Dňa 2. októbra nás poctil svojou návštevou veľvyslanec Španielskeho kráľovstva D. Luis Belzuz de los Ríos so svojou rodinou. Po krátkej prehliadke školy mal besedu so žiakmi IV.A a IV.B triedy.

  V tomto mesiaci, 24.10.2017, sme mali ešte jednu vzácnu návštevu. Do našej školy zavítal pán Bruno Hromý, ekonomický diplomat na generálnom konzuláte SR v Šanghaii. Sprevádzal ho TV tím, ktorý o našej škole natáčal reportáž pre čínsku televíziu.

 • 24. 8. 2017

  Otvorenie školského roku je 4. 9. 2017 o 8:00 v priestoroch Gymnázia Mikuláša Kováča.

  Tešíme sa na Vás.

 • 14. 7. 2017

  V čase čerpania dovolenky sekretariátu riaditeľky školy, nás v prípade otázok kontaktujte na tel. čísle 048/4230624.

 • 7. 6. 2017

  V pondelok 12.6 a v utorok 13.6 sa budú konať záverečné skúšky zo španielskeho jazyka pre žiakov 1. ročníka. Je nutné, aby žiaci prišli do školy v pondelok na 8.00 a v utorok na 7.30. 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

  Oficiálna webová adresa:
  www.gmkbb.edupage.org
 • +421484230061

Fotogaléria