Navigácia ;)

Počet návštev: 5869367
Streda 15. 8. 2018

Poslanie školy:

Vedomosti sa stanú silou až vtedy, keď dostanú formu konkrétnych činností zameraných k cieľu.

Napoleon Hill

 

Prečo ti bude u nás najlepšie:

G - garantované gymnaziálne slovensko-španielske bilingválne vzdelanie je geniálnym prostriedkom k tvojmu úspešnému životnému štýlu a globálnemu pohľadu na aktuálne vnímanie sveta

M - multijazyková multikultúrne a medzinárodné vzdelávanie rozvíja tvoju originalitu

K - kvalifikovaní, kreatívni slovenskí učitelia a profesionálni zahraniční lektori z teba urobia komplexnú, konkurencieschopnú osobnosť na celosvetovom trhu práce, nielen v rámci EÚ

B - búraš barikády zaužívaných stereotypov, získaš bezúverové benefity pre svoj budúci spoločenský a osobnostný status

B - brána do sveta bezpečného rodinného prostredia s bilingválnou kultúrou a víziou brilantnej budúcnosti

Oznam ;)

Gymnázium Mikuláša Kováča vám oznamuje, že na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo 2015-19933/60069:2-10B0 zo dňa 13.11.2015 otvára od 1.9.2016 nový študijný odbor:
bilingválne päťročné slovensko – čínske štúdium.
Záujemcovia o tento študijný odbor si musia podať prihlášku na štúdium do 20.2.2016 na príslušnú ZŠ. Bližšie informácie o štúdium radi poskytneme na Dni 11.02.2016 v ESC, Na Troskách, Banská Bystrica od 13:00 hod. do 17:00 hod., resp. na t.č 048/4230061, 048/4131809 alebo sekretariat@gmkbb.edu.sk, skola@gmkbb.edu.sk.

 

PaedDr. Alena Paulová, riaditeľka školy

 

Novinky

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
    Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

    Oficiálna webová adresa:
    gmkbb.edupage.org
  • +421484230061

Mapa

Fotogaléria