Navigácia ;)

Počet návštev: 6177822
Pondelok 21. 1. 2019

Poslanie školy:

Vedomosti sa stanú silou až vtedy, keď dostanú formu konkrétnych činností zameraných k cieľu.

Napoleon Hill

 

Prečo ti bude u nás najlepšie:

G - garantované gymnaziálne slovensko-španielske bilingválne vzdelanie je geniálnym prostriedkom k tvojmu úspešnému životnému štýlu a globálnemu pohľadu na aktuálne vnímanie sveta

M - multijazyková multikultúrne a medzinárodné vzdelávanie rozvíja tvoju originalitu

K - kvalifikovaní, kreatívni slovenskí učitelia a profesionálni zahraniční lektori z teba urobia komplexnú, konkurencieschopnú osobnosť na celosvetovom trhu práce, nielen v rámci EÚ

B - búraš barikády zaužívaných stereotypov, získaš bezúverové benefity pre svoj budúci spoločenský a osobnostný status

B - brána do sveta bezpečného rodinného prostredia s bilingválnou kultúrou a víziou brilantnej budúcnosti

Oznam

Vzhľadom na potrebný upgrade systému došlo k zmenám emailových adries. Funkčné mailové adresy nájdete v sekcii kontakt.

Novinky

 • Dňa 7.12.2018 sa na našej škole zastavil Mikuláš. Žiaci z 2.A a 2.B sa prezliekli do kostýmov a obdarovávali žiakov. Zaspievali nám, dali sladkosti a vytvorili vianočnejšiu atmosféru Vianoc. Dúfame, že ste sa všetci zabavili pri plnení úloh a pochutili si na sladkostiach.

 • Dňa 6.12.2018 sa naši žiaci z bilingválnej slovensko-čínskej sekcie spolu s učiteľmi zúčastnili návštevy rezidencie veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike J.E. Lin Lina v Bratislave. Návšteva sa konala na základe pozvania čínskeho veľvyslanectva a žiaci sa na ňu nielen tešili, ale aj pripravovali. Nie každý deň je možnosť stretnúť sa a osobne porozprávať s veľvyslancom jednej so svetových veľmocí v jeho rodnej reči . Naši šikovní žiaci to však vedia a nielenže konverzovali v čínskom jazyku s predstaviteľmi ambasády, ale si pre nich pripravili aj kultúrny program.

 • Dňa 6. decembra sa v Španielsku oslavuje Deň Ústavy. Keďže ústava je základný zákon štátu a najvýznamnejšou formou zákona, tak sme si aj na našom gymnáziu pripomenuli 40. výročie prijatia Španielskej ústavy parlamentom. Tento dátum je pre španielsku históriu o to dôležitejší, že sa skončila dlhoročná diktatúra.

  Pri tejto príležitosti bol slávnostne zavesená časová os, s fotografiami a popisom udalostí.

  Žiaci prvých, druhých a tretích ročníkov vytvorili na hodine španielskeho jazyka projekty, na ktorých prezentovali najvýznamnejšie udalosti 20. a 21. storočia.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

  Oficiálna webová adresa:
  gmkbb.edupage.org
 • +421484230061

Mapa

Fotogaléria