•  

    

  • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

   Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

   Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

   Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

  • Okresný úrad Banská Bystrica oznamuje občanom, že dňom 30.03.2020 zriaďuje infolinku k problematike týkajúcej sa COVID19, ktorá bude prevádzkovaná každý pracovný deň od 8,00 hod. do 20,00 hod.

   Telefónne čísla call centra:
   0961 699 555
   048/4306 555

     • Výnimočné úspechy našej žiačky

      12. 10. 2021

      Pokora a drina, to sú dve charakteristiky, ktoré azda najviac zdobia Ľuboslavu Paulínu Rajtárovú, žiačku III.B nášho GMK. Od júna tohto roka patrí k juniorským reprezentantom SR v plutvovom plávaní, ktorému sa venuje už päť rokov. V tom čase sa zúčastnila Majstrovstiev sveta Juniorov Lignano Sabbiadoro 2021/Junior World Finswimming Championship Lignano Sabbiadoro v Taliansku. V disciplíne 50 RP pod vedením trénera Mgr. Štefana Miku splnila juniorský A limit, ktorý predstavoval aj jej najlepšie umiestnenie na 19. priečke. Taktiež bola členkou štafety na 4 x 100 m PP žien, ktorá zaplávala nový najlepší výkon.

     • Poďakovanie

      5. 10. 2021

      Rada by som sa poďakovala žiakom 1.B triedy – Viktórii Výbošťokovej, Tristanovi Kaliskému a Simonovi Tršovi, za úžasnú reprezentáciu našej školy v Krajskom kole súťaže : Študentský viacboj piatich „ T „. Napriek tomu, že boli najmladšími účastníkmi súťaže, tak z 12 družstiev skončili na 2. mieste, pričom 1. miesto im uniklo len o 2 body.

  • Partneri a sponzori

   • CliniPharma
  • Nedeľa 24. 10. 2021
  • Prihlásenie

   • Poslanie školy:

   • Vedomosti sa stanú silou až vtedy, keď dostanú formu konkrétnych činností zameraných k cieľu.

    Napoleon Hill

   • Prečo ti bude u nás najlepšie:

   • G - garantované gymnaziálne slovensko-španielske bilingválne vzdelanie je geniálnym prostriedkom k tvojmu úspešnému životnému štýlu a globálnemu pohľadu na aktuálne vnímanie sveta

    M - multijazyková multikultúrne a medzinárodné vzdelávanie rozvíja tvoju originalitu

    K - kvalifikovaní, kreatívni slovenskí učitelia a profesionálni zahraniční lektori z teba urobia komplexnú, konkurencieschopnú osobnosť na celosvetovom trhu práce, nielen v rámci EÚ

    B - búraš barikády zaužívaných stereotypov, získaš bezúverové benefity pre svoj budúci spoločenský a osobnostný status

    B - brána do sveta bezpečného rodinného prostredia s bilingválnou kultúrou a víziou brilantnej budúcnosti

     

  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 9532371
 • Novinky

 • Kontakt

  Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

  gmkbb.edupage.org

  +421/484230061

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje