• I.A

   • Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Švihlíková  

      Iniciály Koniec rod. čísla
    1. N. B. 3917
    2. H. D. 5945
    3. P. G. 1436
    4. L. G. 4042
    5. N. H. 3932
    6. L. H. 4652
    7. Z. J. 3913
    8. S. J. 6025
    9. H. K. 5945
    10. E. K. 5948
    11. A. K. 3926
    12. K. K. 6027
    13. P. L. 3908
    14. P. L. 3917
    15. M. P. 3913
    16. V. S. 5598
    17. M. S. 5951
    18. V. Š. 5949
    19. L. Š. 3906


    (Iniciály sú tvorené počiatočným písmenom prvého krstného mena a počiatočným písmenom prvého priezviska)

     

    Aktualizované: 25.06.2021

 • Novinky

 • Kontakt

  Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

  gmkbb.edupage.org

  +421/484230061

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje