• Ponuka voľných pracovných miest

  - učiteľ/učiteľka španielskeho jazyka

  • Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogigkcých zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu zasielajte do 25. 6. 2021 s profesijným životopis, fotokópiou dokladov o vzdelaní a súhlasom so spracovaním osobných údajov
  • Termín nástupu: september 2021 Plný úväzok

  - Bilingválne slovensko-španielsko-čínske Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka ulica 51 v Banskej Bystrici príjme do trvalého pracovného pomeru osobu na pozíciu upratovač/upratovačka. Prijmeme aj dôchodkyňu. Náplň práce: upratovanie a dezinfekcia priestorov školy. Pracovná doba: 8 hodín denne v pracovné dni. Bližšie informácie budú poskytnuté telefonicky. Nástup už od 03.01.2022. V prípade záujmu volajte na tel.č.: 048/413 18 09 alebo na mob.č.: 0911 956 324.

  Vedenie Gymnázia Mikuláša Kováča


  - školský psychológ

  • Vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z . Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
  • Platové podmienky v zmysle zákon č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu zasielajte do 15. 12. 2021 s profesijným životopis, fotokópiou dokladov o vzdelaní a súhlasom so spracovaním osobných údajov.
  • Termín nástupu 10.01.2022.

  Informácie pre uchádzačov o zamestnanie

  informacia_pre_uchadzacov_o_zamestnanie-vseobecne.pdf

 • Novinky

 • Kontakt

  Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

  gmkbb.edupage.org

  +421/484230061

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje