• - Škola bola založená v roku 1993 ako štvorročné gymnázium a v roku 1997 sa rozšírila o osemročné gymnázium

   - Od školského roku 2002/2003 začala na gymnáziu fungovať bilingválna sekcia - vyučovanie v španielskom jazyku

   - Od januára 2005 nesie škola čestný názov " Gymnázium Mikuláša Kováča".

   - K skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu veľkou mierou prispievajú dobre vybavené odborné učebne ako napr. : multimediálna jazyková, dve učebne informatiky, dve učebne s interaktívnymi tabuľami

 • Novinky

 • Kontakt

  Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

  gmkbb.edupage.org

  +421/484230061

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje