Navigácia ;)

 • MiniErasmus

      V dňoch 18.  - 22. novembra 2018 sme ako študenti Gymnázia Mikuláša Kováča absolvovali stáže na slovenských vysokých školách – MiniErasmus. 

      Zuzana Repiská  bola na EU - obchodná fakulta v Bratislave, Emma Okáľová - UMB v Banskej Bystrici  - filozofická fakulta, Vanesa Luptáková a Slávka Pavlíková - UMB - právnická fakulta, Angelika Šusteková PEVŠ - fakulta psychológie v Bratislave, Matilda Debnárová  a Marek Jedlička – Univerzita Komenského - fakulta psychológie.

  Výhody a nevýhody MiniErasmu

      Čo sa týka výhod MiniErasmu, je ich nespočetne veľa, no poviem len o tých najhlavnejších. Najviac sa mi páčili vysokoškolské prednášky, pretože mi dali toho skutočne veľa. Zoznámila som sa s vysokoškolským režimom a zistila som, ako to na „výške“ chodí.  Každá prednáška trvala 90 minút, čo som ani netušila.

      Páčilo sa mi, že nás profesori  a docenti brali ako plnohodnotných študentov vysokej školy. Okrem toho sa mi taktiež veľmi zapáčil vysokoškolský život, plný zábavy a túlania sa po meste. V Bratislave sme mali tútora, ktorý nás vodil do školy, chodil s nami na obedy a sprevádzal nás mestom. Bol to, samozrejme, študent danej školy a jeho postrehy a rady boli, ako sa hovorí, „z prvej ruky.“  Veľkou zábavou pre nás boli rôzne aktivity či súťaže. Napríklad, kamarát Marek vyhral v súťaži reproduktor. Možnosť spoznať nových priateľov, budúcich spolužiakov, ktorých sme stretli v  hosteli, je tiež na nezaplatenie. Nevýhodou MiniErasmu sa stal práve spomínaný hostel, pretože nás na izbe bolo ubytovaných štrnásť a v kúpeľni boli plesne. Zostáva len veriť, že po prijatí na vysokú školu budeme mať šťastie a dostaneme dobrý internát. Ak by som mala vysokoškolskú stáž absolvovať opäť, urobila by som to i stokrát.

  (Matilda Debnárová, IV. A)

 • Ozveny filmovej prehliadky

 • Volejbalový turnaj

  Dňa 22. 11. 2018 sa naši žiaci a žiačky zúčastnili MIX – volejbalového turnaja. Po oduševnenom výkone na hranici svojich možností si v konkurencii 12 družstiev vybojovali krásne 3.miesto. Žiakom gratulujeme a ďakujeme za predvedený výkon a vzornú reprezentáciu školy. Veríme, že dosiahnutý úspech bude motiváciou aj pre ostatných žiakov a že šport bude mať na našej škole úspešnú tradíciu. Ešte raz gratulujeme.

 • Argentínske divadelné predstavenie

  Dňa 15. novembra sa žiaci V.A a V.B spolu so žiačkami, ktoré navšetvujú divadelný krúžok zúčastnili workshopu a divadelného predstavenia, ktorý viedol Argentínsky herec Eduardo Misch (http://edumisch.wixsite.com/eduardo-misch), pozvaný katedrou prekladateľstva UMB.

  Eduardo Misch predstavil dielo Eduarda Tato Paulovskeho “La potestad”, ktorého hlavnou témou je zmiznutie detí počas diktatúry v Argentíne (1976-1983). Tieto deti boli  “ukradnuté”  rodičom a odovzdané prívržencom režimu, tí ich vychovávali ako svoje vlastné deti. Vzniká tu konflikt medzi tým, či rodičia týchto adoptovaných detí sú zločinci, alebo obete, ktoré s príchodom demokracie  prišli o deti a tie boli odovzdané svojim biologickým rodinám.

 • Pietna spomienka v Kremničke

  Dňa 8.11. 2018 sa študenti IV.B zúčastnili tematického vyučovania zameraného na pripomenutie si hrôz 2. svetovej vojny ... (pokračovanie)

 • Sárova Bystrica 2018

  Dňa 26.10.2018 som sa zúčastnila súťaže amatérskych moderátorov SÁROVA BYSTRICA, organizovanej  Stredoslovenským osvetovým strediskom v Banskej Bystrici, v priestoroch ktorého  celá akcia prebiehala. ... (pokračovanie)

  výsledková listina

 • Slávnostné vyučovanie dejepisu: 1.ČSR

  Storočnicu vzniku Prvej Československej republiky sme si na našej škole pripomenuli  slávnostnými hodinami dejepisu v pavilóne D, ktorých sa počas piatka 26.10. 2018 zúčastnili všetci žiaci školy aj s príslušnými vyučujúcimi. ... (pokračovanie)

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Naša škola - Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, sa každoročne zapája do celoslovenskej súťaže k Medzinárodnému dňu školských knižníc, ... (pokračovanie)

 • Banská Bystrica očami stredoškolákov

  Medzi prvými študentmi, ktorí absolvovali inovačný workshop organizovaný národným projektom inovujme.sk v školskom roku 2018/2019, boli žiaci bilingválneho španielskeho a čínskeho odboru Gymnázia Mikuláša Kováča .... (pokračovať)

 • A teraz škola dokolečka, dokola ...

  Farebná jeseň nám zašušťala pod nohami, a to je pre všetkých školopovinných neklamný signál ich návratu ...... (pokračovanie)

 • Oznam pre žiakov I. ročníka

  Vybavovanie ISIC kariet má na starosti sekretariát gymnázia. Všetky potrebné informácie nájdete u pani Horákovej na sekretariáte.

 • Otvorenie školského roka 2018/2019

  Otvorenie školského roka sa koná 3.9.2018 o 9:00 hod. v priestoroch Gymnázia Mikuláša Kováča. V rámci otvorenia školského roka sa uskutoční slávnostné odhalenie pamätných tabúľ dvom významným osobnostiam: prof. Vladimírovi Hlôškovi a básnikovi Mikulášovi Kováčovi. Veríme, že svojou prítomnosťou prispejete k dôstojnému priebehu slávnostného aktu. Pozývame aj rodičov našich žiakov.

  Tešíme sa na Vás!

 • Čerpanie dovolenky sekretariátu riaditeľky školy

  V čase čerpania dovolenky sekretariátu riaditeľky školy od 23.7. do 3.8.2018, nás v prípade otázok kontaktujte na tel. čísle 048/4230624.

 • Nezabudni si predĺžiť platnosť svojho študentského preukazu !!!

 • Zaradenie prijatých žiakov do tried

  Zoznam nájdete TU.

 • Zmena e-mailových adries zamestnancov

  Došlo k zmene e-mailových adries všetkých zamestnancov školy. Nové kontaktné adresy nájdete v zložke Kontakty.

 • Deň otvorených dverí na GMK

 • Vzácne návštevy na GMK

  Dňa 2. októbra nás poctil svojou návštevou veľvyslanec Španielskeho kráľovstva D. Luis Belzuz de los Ríos so svojou rodinou. Po krátkej prehliadke školy mal besedu so žiakmi IV.A a IV.B triedy.

  V tomto mesiaci, 24.10.2017, sme mali ešte jednu vzácnu návštevu. Do našej školy zavítal pán Bruno Hromý, ekonomický diplomat na generálnom konzuláte SR v Šanghaii. Sprevádzal ho TV tím, ktorý o našej škole natáčal reportáž pre čínsku televíziu.

 • Výstava fotografií

  21. 6. 2017

  Výstava fotografií - Obrázok 1

 • Skúšky zo španielskeho jazyka pre žiakov 1. ročníka

  7. 6. 2017

  V pondelok 12.6 a v utorok 13.6 sa budú konať záverečné skúšky zo španielskeho jazyka pre žiakov 1. ročníka. Je nutné, aby žiaci prišli do školy v pondelok na 8.00 a v utorok na 7.30. 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

  Oficiálna webová adresa:
  gmkbb.edupage.org
 • +421484230061

Mapa

Fotogaléria