• Čo sú DELE?

    Španielske diplomy DELE sú oficiálne diplomy preukazujúce stupeň znalosti španielskeho jazyka. Udeľuje ich Instituto Cervantes v mene Ministerstva školstva a odborného vzdelávania Španielska.

    Aké úrovne preukazujú diplomy DELE?

    Úroveň A1
    Schopnosť porozumieť a používať bežné každodenné výrazy a základné jednoduché frázy za účelom uspokojenia okamžitých potrieb.

    Úroveň A2
    Schopnosť porozumieť a používať často užívané výrazy súvisiace s príslušnými odbornými oblasťami, a komunikovať za účelom vykonávania jednoduchých, každodenných úloh.

    Úroveň B1
    Schopnosť porozumieť hlavným myšlienkam textov o známych problémoch a vedieť si poradiť vo väčšine situácií bežného života.

    Úroveň B2
    Schopnosť porozumieť hlavným myšlienkam zložitých textov a komunikovať s rodenými hovoriacimi s dostatočnou mierou plynulosti a spontánnosti.

    Úroveň C1
    Schopnosť porozumieť širokej škále zložitých a rozsiahlych textov a bez námahy sa vyjadrovať plynulo a spontánne.

    Úroveň C2
    Schopnosť porozumieť s ľahkosťou takmer všetkému počutému alebo čítanému a vyjadrovať sa spontánne, s vysokým stupňom plynulosti a presnosti.

    Uznávanie

    DELE sú oficiálne diplomy, medzinárodne uznávané inštitúciami a systémami verejného a súkromného školstva, medzinárodnými agentúrami pre spoluprácu, orgánmi ako Španielska konfederácia podnikateľských organizácií (CEOE), obchodnými komorami, Oficiálnymi jazykovými školami (EOI), nadáciami, firmami a ďalšími subjektmi. Vyžadujú sa pri získaní vyznamenaní, uchádzaní sa o podporné granty a štipendiá.

    Záruka kvality

    Skúšky sú ponúkané v šiestich úrovniach stanovených podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky: učenie sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR), ktorý bol aplikovaný a rozvinutý pre španielsky jazyk v Plan Curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el español(t.j. študijné osnovy a referenčné úrovne pre španielsky jazyk). Okrem toho sú navrhnuté podľa pokynov Príručky pre zosúladenie testov so SERR Rady Európy, čo zaručuje medzinárodné a objektívne štandardné meranie úrovne, ktorá sa má dosiahnuť pri hodnotení jazykov.

    Platnosť

    Diplomy DELE majú neobmedzenú platnosť.

    Výhody v španielsku a mimo neho

    • Potvrdzujú požadovanú úroveň kompetencií (C2) na zapojenie sa do španielskeho vzdelávacieho systému pri uznávaní štúdia absolvovaného v inej krajine.
    • Považujú sa za dostatočný dôkaz o jazykových znalostiach v španielčine pre všetky profesionálne alebo akademické činnosti, ktoré vyžadujú primeranú úroveň znalosti španielčiny.
    • Uľahčujú získanie študijných víz do Španielska.
    • Potvrdzujú požadovanú úroveň kompetencií (B2 alebo C2) na uchádzanie sa o voľné pracovné pozície vypísané rôznymi španielskymi správnymi a verejnými orgánmi.
    • Boli prijaté vzdelávacími inštitúciami a centrami formálneho vzdelávania ako doplnok k ich vlastným hodnotiacim programom.

    Viac informácií na https://examenes.cervantes.es

 • Novinky

 • Kontakt

  Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

  gmkbb.edupage.org

  +421/484230061

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje