Navigácia ;)

Zoznam učiteľov

 
 
PaedDr. Alena Paulová Rozvrh
Riaditeľka
 
 
PaedDr. Lenka Majerová Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: III.B
Zástupca v triede: II.A
 
 
Mgr. Monika Abíková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
 
 
Mgr. Ivan Bajnok Rozvrh
Triedny učiteľ: II.B
Zástupca v triede: I.A
 
 
RNDr. Dagmar Čemová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Mgr. Soňa Daňová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.A
 
 
Francisco Javier Díaz Benito Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: V.A
 
 
Mgr. Peter Drugda Rozvrh
Triedny učiteľ: III.C
 
 
Irene Fernández Peralta Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.B
 
 
Maria Del Mar Fuentes Chaves Rozvrh
Učiteľka
 
 
Jie Gao Rozvrh
Učiteľka
 
 
Lara González Castaňo Rozvrh
Učiteľka
 
 
Jaime Gordillo Medina Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Mária Ištvánová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Barbora Kamenská Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
 
 
Mgr. Mária Klocháňová Rozvrh
Učiteľka
 
 
ANJ Lektor Rozvrh
Učiteľ
 
 
JSP Lektor Učiteľ
 
 
Changni Liu Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Elena Melicherová Rozvrh
Učiteľka
 
 
RNDr. Iveta Morová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Zástupca v triede: III.B
 
 
PaedDr. Marcel Múka Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: II.C
 
 
Carlos Serrano Fernández Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Stanislav Slačka Rozvrh
Učiteľ
 
 
PaedDr. Mariana Stejskalová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
 
 
PaedDr. Janka Szolnokyová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
Triedna učiteľka: V.A
 
 
Mgr. Katarína Švihlíková Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
Zástupca v triede: I.B
 
 
Mgr. Igor Telepčák Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: I.C
 
 
Antonio Villa Lorenzo Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: III.A
 
 
Dan Dan Wu Rozvrh
Učiteľka
 
 
Wang Yeqi Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: III.C
 
 
Yun Yun Zai Rozvrh
Učiteľka
 
 
Sergio Bernardo Zaldo Molina Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.A
Zástupca v triede: V.B
 
 
Mgr. Milada Žabková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Zástupca v triede: II.B
 
 
Mgr. Rudolf Schreiber Rozvrh
Iný nepedagogický zamestnanec

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
    Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

    Oficiálna webová adresa:
    gmkbb.edupage.org
  • +421484230061

Mapa

Fotogaléria