Navigácia ;)

História školy

HISTÓRIA A ÚČEL GYMNÁZIA


- Škola bola založená v roku 1993 ako štvorročné gymnázium a v roku 1997 sa rozšírila o osemročné gymnázium

- Od školského roku 2002/2003 začala na gymnáziu fungovať bilingválna sekcia - vyučovanie v španielskom jazyku

- Od januára 2005 nesie škola čestný názov " Gymnázium Mikuláša Kováča".

- K skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu veľkou mierou prispievajú dobre vybavené odborné učebne ako napr. : multimediálna jazyková, dve učebne informatiky, dve učebne s interaktívnymi tabuľami

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
    Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

    Oficiálna webová adresa:
    gmkbb.edupage.org
  • +421484230061

Mapa

Fotogaléria