Navigácia ;)

Profil verejného obstarávania

_____

Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica je v zmysle § 6 ods. 1 písm. d.) zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom (ďalej len "zákonom o verejnom obstarávaní") a tento profil verejného obstarávateľa zriaďuje za účelom zverejňovania informácií týkajúcich sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Gymnázium Mikuláša Kováča

Adresa: Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

IČO: 00626317

Kontaktné osoby:
PaedDr. Alena Paulová - tel.č.: 048/4230061
Ingrid Vargová - tel.č.: 048/4230624


Informácie týkajúce sa zákaziek v zmysle § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

Výzva na predloženie cenovej ponuky lyžiarskeho výcviku PDF

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
    Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

    Oficiálna webová adresa:
    gmkbb.edupage.org
  • +421484230061

Mapa

Fotogaléria