• K aktualizácii tohto dokumentu dojde po doručení prihlášok na štúdium v školskom roku 2021/2022, teda 16. apríla 2021.

    

   PRIJÍMACIE KONANIE – STAV K 5.6.2020

   SLOVENSKO – ŠPANIELSKE BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM

        Plán výkonov: 60 miest

        Zapísaných:   54

    

   SLOVENSKO – ČÍNSKE ŠTÚDIUM

   Plán výkonov: 30 miest

   Zapísaných:     30

    

   Voľné miesta je možné obsadiť v odvolacom konaní do 15.6.2020.

    

    

   15.4.2020
   Milí uchádzači o štúdium na GMK, vážení zákonní zástupcovia našich budúcich žiakov, v súvislosti s aktuálnou spoločenskou situáciou si vás dovoľujeme požiadať o poskytnutie vašej e-mailovej adresy, aby sme zabezpečili čo najefektívnejšiu vzájomnú komunikáciu.

   Údaj posielajte v tvare:

   1. meno žiaka/uchádzača,
   2. meno zákonného zástupcu
   3. mailová adresa zákonného zástupcu

   na adresu: prijimacky@gmk-bb.sk

    

   27.3.2020
   Vážení uchádzači o štúdium,
   vážení zákonní zástupcovia,

   v zmysle rozhodnutia a pokynov MŠVVŠ SR boli stanovené termíny prijímacích skúšok zrušené. Podľa aktuálnych informácií a pokynov ministra školstva by sa prijímacie skúšky mali uskutočniť najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovańia. O všetkých aktuálnych zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom našej stránky.

    

   Prijímacie konanie na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne od 20. do 21.4.2020.
   20.4.2020 pre slovensko - španielske bilingválne štúdium
   21.4.2020 pre slovensko - čínske bilingválne štúdium

   Kritériá prijímacieho konania na školský rok 2020/2021:

   slovensko - španielske bilingválne štúdium

   slovensko - čínske bilingválne štúdium

    

   Pozn.: Kód jazyka na prihláške – čínsky jazyk – 207

                                                              španielsky jazyk - 203    

    

   Ukážky prijímačkových testov z minulých rokov:

    

   Test na španielske štúdium 2019

     - Správne odpovede k testu SPJ 2019

    

   Test na čínske štúdium 2019

     - Správne odpovede k testu CIJ 2019

    

   Test na španielske štúdium 2018

    

   Test na čínske štúdium 2018

    

   Test na španielske štúdium 2017

    

   Test na čínske štúdium 2017

    

   Test na španielske štúdium 2016

    

   Test na čínske štúdium 2016

    

   Test na španielske štúdium 2015

 • Novinky

 • Kontakt

  Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

  gmkbb.edupage.org

  +421/484230061

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje