• Milí uchádzači o slovensko – španielske štúdium  a zákonní zástupcovia,

   zverejňujeme poradie uchádzačov prijímacieho konania 2021/22 so získaným počtom bodov podľa Kritérií prijímacieho konania 2021. Identifikačný kód Vášho dieťaťa je súčasťou pozvánky na prijímaciu skúšku.

   Prvým 60-tim uchádzačom posiela DNES riaditeľka školy rozhodnutie o prijatí. Ak je Vaše dieťa prijaté, je potrebné postupovať takto:

   1. Vyplňte Záväzné potvrdenie (posielame ho elektronicky v správe o prijatí), podpíšte ho a pošlite nám sken/foto v odpovedi na správu o prijatí. Rovnako postupujte aj s tlačivom Návratka ETV/NAB.

   2. V prípade negatívneho rozhodnutia, teda  že vaše dieťa nastúpi na inú školu, je tiež potrebné  vyplniť záväzné potvrdenie a doručiť nám ho čo najskôr.

   Budeme radi, ak tak urobíte čo najskôr, lebo každé tri dni sa poradie posúva o príslušný počet miest a uchádzači „pod čiarou“ tiež netrpezlivo čakajú na vyrozumenie. Prijímacie konanie sa uzatvára 20.5.2021. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

   Internátne ubytovanie:

   Domovy mládeže v Banskej Bystrici sú samostatné inštitúcie, z ktorých si môžete vybrať. Väčšina našich žiakov je ubytovaná v študentskom internáte na Internátnej a Havranskom (sú najbližšie ku škole). Tým, ktorý ste v prihláške uviedli potrebu internátneho ubytovania, pošleme aj tlačivo žiadosti o ubytovanie. Vyplnené prihlášky adresujte priamo internátu.

   http://www.skolskyinternatbbystrica.webnode.sk

     Kód testu Jazyk a verbálna časť Analytická a kvantitatívna časť Olympiády Prospech Spolu Spĺňa podmienky
   1. 36CX6 46 52   20 118 áno
   2. 49LZ8 44 46 7 20 117 áno
   3. 64BT1 36 47 8 20 111 áno
   4. 41YH6 34 45 1 20 100 áno
   5. 23PB3 36 41   20 97 áno
   6. 29ZL9 36 41   20 97 áno
   7. 46PG5 42 45   8 95 áno
   8. 13GG9 38 37   20 95 áno
   9. 49JL9 40 49   5 94 áno
   10. 68SR5 38 41   14 93 áno
   11. 96QF8 32 40   20 92 áno
   12. 77KD4 42 34   16 92 áno
   13. 97PG3 34 39 1 17 91 áno
   14. 35ME3 36 37 6 12 91 áno
   15. 21ZP7 36 42   12 90 áno
   16. 61JZ9 30 40   20 90 áno
   17. 64SY5 30 42   16 88 áno
   18. 64ME1 28 39   20 87 áno
   19. 42NY8 36 36   15 87 áno
   20. 48AZ4 36 33 3 15 87 áno
   21. 98PD6 26 42 3 14 85 áno
   22. 42PH8 32 36   17 85 áno
   23. 54SJ2 34 33   18 85 áno
   24. 93SR5 32 33   20 85 áno
   25. 62MW2 34 35   15 84 áno
   26. 81YZ1 30 39   14 83 áno
   27. 33RH7 28 34   20 82 áno
   28. 42EZ7 30 32   20 82 áno
   29. 24WZ7 26 32 11 13 82 áno
   30. 98KT1 36 26   20 82 áno
   31. 23EM5 36 25   20 81 áno
   32. 48BJ2 28 45   6 79 áno
   33. 12DS7 34 40   4 78 áno
   34. 61KZ6 34 24   20 78 áno
   35. 92KN6 32 39   6 77 áno
   36. 46GQ4 38 38   0 76 áno
   37. 31CA2 28 29   19 76 áno
   38. 92SH2 24 39   10 73 áno
   39. 46AQ4 30 32   11 73 áno
   40. 44BA1 32 27   14 73 áno
   41. 92FJ6 30 27   16 73 áno
   42. 89GE1 30 30   11 71 áno
   43. 24AH7 28 33   9 70 áno
   44. 81XW4 30 38   0 68 áno
   45. 51AY1 32 28   8 68 áno
   46. 28ZK2 28 39   0 67 áno
   47. 18BX2 24 33   10 67 áno
   48. 31MC4 30 32   5 67 áno
   49. 66CQ1 36 25   5 66 áno
   50. 65XK7 32 33   0 65 áno
   51. 65PD6 26 34   4 64 áno
   52. 11HN7 30 33   1 64 áno
   53. 87KR7 30 21   13 64 áno
   54. 97PK4 28 27   7 62 áno
   55. 65EF3 20 32   9 61 áno
   56. 83FG4 26 27   5 58 áno
   57. 65NF9 30 25   1 56 áno
   58. 56TZ8 24 24   7 55 áno
   59. 82EH1 24 22 1 8 55 áno
   60. 39SL3 30 21   4 55 áno
   61. 47CF3 16 21   17 54 áno
   62. 68AT5 24 27   2 53 áno
   63. 35QX6 26 26   1 53 áno
   64. 73HP3 20 26   6 52 áno
   65. 47LH1 24 24   0 48 áno
   66. 13ZQ7 14 32   0 46 áno
   67. 92MW9 24 17   5 46 áno
   68. 18XY1 20 25   0 45 áno

   Aktualizované 12.5.2021

 • Novinky

 • Kontakt

  Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

  gmkbb.edupage.org

  +421/484230061

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje