• Milí uchádzači o slovensko – čínske štúdium  a zákonní zástupcovia,

   zverejňujeme poradie uchádzačov prijímacieho konania 2021/22 so získaným počtom bodov podľa Kritérií prijímacieho konania 2021. Identifikačný kód Vášho dieťaťa je súčasťou pozvánky na prijímaciu skúšku.

   Prvým 30-tim uchádzačom posiela DNES riaditeľka školy rozhodnutie o prijatí. Ak je Vaše dieťa prijaté, je potrebné postupovať takto:

   1. Vyplňte Záväzné potvrdenie (posielame ho elektronicky v správe o prijatí), podpíšte ho a pošlite nám sken/foto v odpovedi na správu o prijatí. Rovnako postupujte aj s tlačivom Návratka ETV/NAB.

   2. V prípade negatívneho rozhodnutia, teda  že vaše dieťa nastúpi na inú školu, je tiež potrebné  vyplniť záväzné potvrdenie a doručiť nám ho čo najskôr.

   Budeme radi, ak tak urobíte čo najskôr, lebo každé tri dni sa poradie posúva o príslušný počet miest a uchádzači „pod čiarou“ tiež netrpezlivo čakajú na vyrozumenie. Prijímacie konanie sa uzatvára 20.5.2021. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

   Internátne ubytovanie:

   Domovy mládeže v Banskej Bystrici sú samostatné inštitúcie, z ktorých si môžete vybrať. Väčšina našich žiakov je ubytovaná v študentskom internáte na Internátnej a Havranskom (sú najbližšie ku škole). Tým, ktorý ste v prihláške uviedli potrebu internátneho ubytovania, pošleme aj tlačivo žiadosti o ubytovanie. Vyplnené prihlášky adresujte priamo internátu.

   http://www.skolskyinternatbbystrica.webnode.sk

     Kód testu Jazyk a verbálna časť Analytická a kvantitatívna časť Olympiády Prospech Spolu Spĺňa podmienky
   1. 68NJ3 40 49 1 20 110 áno
   2. 79YM3 38 54   16 108 áno
   3. 41FW5 38 50   20 108 áno
   4. 24QZ2 36 49   20 105 áno
   5. 69EH5 34 48 2 20 104 áno
   6. 76LX1 40 46   17 103 áno
   7. 39LK1 32 44 2 20 98 áno
   8. 45QB8 34 42   20 96 áno
   9. 77WA8 34 54   5 93 áno
   10. 89DR9 34 38   20 92 áno
   11. 76NR9 32 42   17 91 áno
   12. 17EK6 32 37   20 89 áno
   13. 84DX7 28 41   14 83 áno
   14. 91WG4 28 40   15 83 áno
   15. 21DW6 24 31 5 20 80 áno
   16. 84RF6 32 28   20 80 áno
   17. 99XL2 30 39   10 79 áno
   18. 78TM8 38 37   4 79 áno
   19. 96YX8 34 29   16 79 áno
   20. 32QX2 30 39   6 75 áno
   21. 92RB7 34 27   10 71 áno
   22. 49ZP5 34 24   13 71 áno
   23. 62DK3 28 37   3 68 áno
   24. 38PP9 26 32   9 67 áno
   25. 61RL6 30 24   11 65 áno
   26. 94WQ7 30 18   16 64 áno
   27. 28DG3 30 33   0 63 áno
   28. 75QJ4 30 25   5 60 áno
   29. 82GS7 28 25   7 60 áno
   30. 61RF2 28 25   7 60 áno
   31. 64CA8 26 27   6 59 áno
   32. 75HK9 32 18   9 59 áno
   33. 68DG7 26 31   0 57 áno
   34. 58DC4 22 30   3 55 áno
   35. 54NB5 20 32   2 54 áno
   36. 52GG7 32 20   1 53 áno
   37. 97RF9 28 21   3 52 áno
   38. 94WE8 24 20   8 52 áno
   39. 85CH6 24 18   0 42 áno
   40. 53DA3 24 13   4 41 áno
   41. 26JF5 22 12   0 34 áno

   Aktualizované 24.5.2021

 • Novinky

 • Kontakt

  Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

  gmkbb.edupage.org

  +421/484230061

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje