• Silná ruka

      22. 11. 2019

      Piatok 15.11.2019 bude pre našu školu úspešným dňom vďaka študentovi tretieho ročníka Matejovi Huskovi. Matej sa zúčastnil regionálnej súťaže s názvom Silná ruka a na našu veľkú radosť nenašiel v konkurencii študentov Banskobystrickeho a Žilinského kraja premožiteľa a túto súťaž vyhral. Okrem medaile a prvenstva si vybojoval aj postup na celoslovenské kolo tejto súťaže, kde nás bude reprezentovať. Matejovi želáme veľa úspechov a ďakujem za úspešnú reprezentáciu Gymnázia Mikuláša Kováča v celoslovenskom meradle.

     • Kurz ochrany života a zdravia

      22. 11. 2019

      Dňa 16.10.2019 sa už tradične zúčastnili žiaci 1. – 3. ročníka na Kurze ochrany života a zdravia. Tento rok sme opäť zmenili lokalitu a zavítali sme do Sásovskej doliny neďaleko Banskej Bystrice. Po preverení vedomostí z orientácie v teréne, CO, zdravotnej prípravy a pod. sme tento deň využili aj na rozvoj environmentálneho myslenia žiakov a vyzbierali odpadky v danej lokalite. Pekný deň sme zakončili opekačkou, pri ktorej žiaci využili teoretické vedomosti o príprave ohniska a založení ohňa v praxi. Navyše nám v tento deň celkom vyšlo aj počasie a tak ho hodnotíme veľmi pozitívne.

     • Horehronské hry

      22. 11. 2019

      Dňa 2.10.2019 sa konali na štadióne SNP v Banskej Bystrici tradičné Horehronské hry v atletike žiakov a žiačok. Hry boli tento rok výnimočné tým, že to bolo pravdepodobne posledné športové podujatie na pôvodnom štadióne, nakoľko by v najbližšom období mal prejsť rozsiahlou rekonštrukciou. S potešením môžeme konštatovať, že sa hier zúčastnili aj naši žiaci a v konkurencii žiakov z celého kraja sa vôbec nestratili. Najvýraznejší úspech dosiahol žiak 1. B triedy Štefan Godžák, ktorý v behu na 300m získal bronzovú medailu. Rovnaká medaila len o pár desatín ušla aj nášmu ďalšiemu zástupcovi Tomášovi Kapustovi z 2.B triedy, ktorý sa umiestnil v behu na 60m štvrtý. Finálovou účasťou nás potešila aj Andrea Jančová vo vrhu guľou. Avšak uznanie a pochvala patrí aj ostatným žiakom našej školy, ktorí sa nezľakli konkurencie a úspešne reprezentovali seba a aj našu školu.

     • Viktória Macková zo IV.C píše:

      15. 11. 2019

      Na prelome októbra a novembra 2019 som sa zúčastnila dvanásteho kola Celosvetovej súťaže v čínskom jazyku v kategórii stredné školy. Do tejto súťaže som sa dostala pomocou prekonania školského a celoštátneho kola, ktoré sa odohralo v českom Olomouci.

      Finálové kolo súťaže sa uskutočnilo v provincii Henan, konkrétne v meste Zhengzhou, ktoré je známe shaolinským umením a taktiež jeho výcvikom. Do finále sa úspešne prebojovalo 120 študentov zo 105 krajín sveta. Spoločne sme si porovnali sily v troj častiach, z ktorých súťaž pozostávala. Bola to ústna časť, v ktorej našou úlohou bolo predniesť slávnostný príhovor na tému „Spojme ruky s Čínou, budujme sen budúcnosti.“ Písomná časť pozostávala zo zmesi otázok ohľadom čínskeho životného štýlu, histórie, umenia, geografie a podobne. Posledná časť, talentová, ukázala rôzne schopnosti súťažiacich, či už v speve, tanci či recitácii. Plný počet bodov, ktoré sme mohli dosiahnuť bol rovných sto, ja som obdržala 87,5.

      Okrem súťaženia a prípravy som aj cestovala, v spoločnosti ostatných súťažiacich a turistických sprievodcov, ktorý nám ukázali prekrásne miesta mesta Zhengzhou. Mali sme šancu vidieť predstavenie desaťtisícok študentov predvádzajúcich shaolinské kungfu, dokonca sa aj priučiť základným krokom. Navštívili sme mnoho vysokých a stredných škôl, významných budov aj historických pamiatok. Počas celého pobytu sme sa zároveň aj vzdelávali, dozvedeli sme sa nové informácie o kaligrafii, znakoch i poézii. Precestovala som aj mestá Luoyang a Peking a opäť pochopila niečo nové o viac než tisícročnej histórii Číny.

      Konanie celej súťaže bolo dva týždne a päť dní počas ktorých som mala šancu spoznať ľudí z rôznych kútov zeme a naučiť sa mnoho o rozličných zvykoch a tradíciách daných krajín. Rozhodne to bola skvelá skúsenosť, ktorá mi určite pomôže aj v budúcom štúdiu čínskeho jazyka.

      Viktórii gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy vo svete. Taktiež veľká vďaka patrí p. prof. Wangovi, ktorý Viktóriu na súťaž prihlásil, pripravoval aj sprevádzal.

     • 9. ročník podujatia „STREDOŠKOLÁK“ vo Zvolene

      13. 11. 2019

      12. novembra 2019 sme sa zúčastnili burzy stredných škôl vo Zvolene, organizovanej CPPPaP Zvolen. Našim cieľom bolo spropagovať naše gymnázium pre žiakov základných škôl z okolia Banskej Bystrice a Zvolena, taktiež predstaviť sa aj ich vyučujúcim či rodičom. Náš cieľ sme určite splnili. Gymnázium Mikuláša Kováča zodpovedne reprezentovali Laura Čačková (trieda III. B) a Nina Almášiová (trieda III. B) za španielsku sekciu a Samuel Šiška (II. C) a Matúš Olajec (IV. C) za čínsku sekciu. Našich žiakov a žiačky sprevádzali aj dve vyučujúce – Mgr. Katarína Švihlíková a Mgr. Alžbeta Sedláková.
      Ďakujem žiačkam a žiakom za účasť a tešíme sa na ďalšie burzy stredných škôl.
      Mgr. Alžbeta Sedláková

     • „Jozef Gregor Tajovský“ na Gymnáziu Mikuláša Kováča

      7. 11. 2019

      V piatok 25. 10. sme sa v rámci Svetového dňa školských knižníc rozhodli zorganizovať netradičné vyučovanie pre všetky triedy žiakov druhého ročníka. Téma dňa znela: „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“. Hlavným organizátorom a iniciátorom školskej akcie bol náš učiteľ slovenského jazyka a literatúry Mgr. Marcel Bakoš. Do plánovania a vypomáhania s podujatím sa zapojili aj ďalšie dve vyučujúce slovenského jazyka – zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Elena Melicherová a Mgr. Alžbeta Sedláková.

      Žiaci druhých ročníkov tak mohli osláviť jubileum vedúcej osobnosti druhej vlny slovenského realizmu, prozaika at dramatika, ale najmä rodáka z okolia Banskej Bystrice.

      Do Tajova sa žiaci 2. B pod dozorom Mgr. M. Bakoša dostali autobusom za pár minút. Najprv zavítali na miestny cintorín a položili ďakovnú kyticu kvetov na hrob Jozefa Gregora Tajovského. Uctili si aj pamiatku ďalšieho veľkého rodáka z Tajova, kňaza a vynálezcu Jozefa Murgaša.

      V druhej časti exkurzie sa žiaci presunuli do rodného domu J. G. Tajovského, ktorý je dnes spoločným múzeom dvoch najvýznamnejších osobností obce. Tvoria ho štyri dnes už upravené miestnosti. Sprievodkyňa pozornosť žiakov obrátila v prvom rade na Jozefa Murgaša. Bol kňazom, ktorý po určitom čase dostal pozvánku odcestovať do Spojených štátov a duchovne vypomáhať veriacim prisťahovalcom zo Slovenska, konkrétne vo Wilkes-Barre v štáte Pensylvánia. Avšak preslávili ho najmä jeho technické vynálezy, napríklad vlnomer, bezdrôtová telegrafia, detektor elektromagnetických vĺn, prístroj na výrobu elektrických oscilácií či navijak na udicu. Vlastnil aj unikátnu zbierku hmyzu (asi 9000 exemplárov).

      Hlavná časť expozície je venovaná J. G. Tajovskému, od narodenia ktorého uplynulo 18. októbra tohto roku už 145 rokov. Sprievodkyňa žiakom najprv priblížila jeho detstvo a dospievanie, učiteľské pôsobenie, jeho rodinné pomery. S manželkou – neskôr tiež literátkou – Hanou Gregorovou mali dcéru Dagmar, ktorá poskytla do múzea venovaného jej otcovi väčšinu exponátov (zomrela v roku 2004). Stále žijú Tajovského vnuci, ktorí sa neustále zaujímajú o dianie v Tajove, ako aj o dnešné pomery v múzeu.

       V ďalšej časti sa žiaci mohli zoznámiť o čosi viac ako obvykle s Tajovského literárnou tvorbou. Pôvodne sa usiloval písať básne, keďže si veľmi ctil štúrovcov, avšak tieto jeho poetické výtvory sa nestretli s pochopením u kritikov. Iné to bolo s jeho prozaickými pokusmi, v čom sa napokon preslávil, a dve z jeho diel – poviedka Maco Mlieč a divadelná hra Statky-zmätky – patria dnes medzi povinné čítanie žiakov na stredných školách. Naši druháci sa však skutočne majú na čo tešiť.

      Po skončení prehliadky rodného domu sa žiaci nezabudli zapísať do miestnej kroniky.

      Program pokračoval v priestoroch školy. Najlepším spôsobom, ako predstaviť jedného z najtalentovanejších a najkvalitnejších slovenských autorov, je poskytnúť žiakom estetický zážitok z čítania Tajovského diel. Tejto úlohy sme sa ujali my, učitelia slovenského jazyka a literatúry.

      Pani zástupkyňa PaedDr. Elena Melicherová čítala nezabudnuteľnú poviedku Pastierča, ktorá na žiakov mohla zapôsobiť trpkým a ťažkým osudom mladej Zuzky. Z ukážky mohli žiaci cítiť ako pozorne si Tajovský všímal život slovenského ľudu, odkrýval jeho mravné hodnoty, ale otvorene písal aj o necnostiach a biede.  Mgr. Alžbeta Sedláková čítala zo zbierky Rozprávky pre ľud poviedku Černokňažník, ktorá patrila medzi prvé prozaické diela Tajovského. Ukážka žiakom poskytla náhľad na zážitok z autorovho detstva. Tajovský s nadhľadom profesionála, ale i s citom skutočného prežitku priblížil vplyv povier na bežný život Slovákov v minulosti.

      Po čítaní Tajovského diel nasledovalo dramatizované čítanie Statkov-zmätkov v aktualizovanej podobe, ktorú si pod vedením pána profesora Mgr. Marcela Bakoša nacvičili žiaci 2. B triedy. Účinkujúcim aj poslucháčom sa zmodernizovaná verzia veľmi páčila a žiakov i vyučujúceho - upravovateľa, odmenila hlučným potleskom.

      Záver podujatia patril vedomostnému kvízu o Jozefovi Gregorovi Tajovskom. Žiaci kvíz vypĺňali anonymne.

      Žiaci si zo Svetového dňa školských knižníc, venovaného Jozefovi Gregorovi Tajovskému, mohli odniesť niekoľko vedomostných, estetických, umeleckých, ale aj humorných zážitkov.

      .

      Mgr. Marcel Bakoš

      usporiadateľ podujatia

  • Novinky

  • Kontakt

   Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
   Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

   gmkbb.edupage.org

   +421/484230061

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje