• „Jozef Gregor Tajovský“ na Gymnáziu Mikuláša Kováča

      7. 11. 2019

      V piatok 25. 10. sme sa v rámci Svetového dňa školských knižníc rozhodli zorganizovať netradičné vyučovanie pre všetky triedy žiakov druhého ročníka. Téma dňa znela: „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“. Hlavným organizátorom a iniciátorom školskej akcie bol náš učiteľ slovenského jazyka a literatúry Mgr. Marcel Bakoš. Do plánovania a vypomáhania s podujatím sa zapojili aj ďalšie dve vyučujúce slovenského jazyka – zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Elena Melicherová a Mgr. Alžbeta Sedláková.

      Žiaci druhých ročníkov tak mohli osláviť jubileum vedúcej osobnosti druhej vlny slovenského realizmu, prozaika at dramatika, ale najmä rodáka z okolia Banskej Bystrice.

      Do Tajova sa žiaci 2. B pod dozorom Mgr. M. Bakoša dostali autobusom za pár minút. Najprv zavítali na miestny cintorín a položili ďakovnú kyticu kvetov na hrob Jozefa Gregora Tajovského. Uctili si aj pamiatku ďalšieho veľkého rodáka z Tajova, kňaza a vynálezcu Jozefa Murgaša.

      V druhej časti exkurzie sa žiaci presunuli do rodného domu J. G. Tajovského, ktorý je dnes spoločným múzeom dvoch najvýznamnejších osobností obce. Tvoria ho štyri dnes už upravené miestnosti. Sprievodkyňa pozornosť žiakov obrátila v prvom rade na Jozefa Murgaša. Bol kňazom, ktorý po určitom čase dostal pozvánku odcestovať do Spojených štátov a duchovne vypomáhať veriacim prisťahovalcom zo Slovenska, konkrétne vo Wilkes-Barre v štáte Pensylvánia. Avšak preslávili ho najmä jeho technické vynálezy, napríklad vlnomer, bezdrôtová telegrafia, detektor elektromagnetických vĺn, prístroj na výrobu elektrických oscilácií či navijak na udicu. Vlastnil aj unikátnu zbierku hmyzu (asi 9000 exemplárov).

      Hlavná časť expozície je venovaná J. G. Tajovskému, od narodenia ktorého uplynulo 18. októbra tohto roku už 145 rokov. Sprievodkyňa žiakom najprv priblížila jeho detstvo a dospievanie, učiteľské pôsobenie, jeho rodinné pomery. S manželkou – neskôr tiež literátkou – Hanou Gregorovou mali dcéru Dagmar, ktorá poskytla do múzea venovaného jej otcovi väčšinu exponátov (zomrela v roku 2004). Stále žijú Tajovského vnuci, ktorí sa neustále zaujímajú o dianie v Tajove, ako aj o dnešné pomery v múzeu.

       V ďalšej časti sa žiaci mohli zoznámiť o čosi viac ako obvykle s Tajovského literárnou tvorbou. Pôvodne sa usiloval písať básne, keďže si veľmi ctil štúrovcov, avšak tieto jeho poetické výtvory sa nestretli s pochopením u kritikov. Iné to bolo s jeho prozaickými pokusmi, v čom sa napokon preslávil, a dve z jeho diel – poviedka Maco Mlieč a divadelná hra Statky-zmätky – patria dnes medzi povinné čítanie žiakov na stredných školách. Naši druháci sa však skutočne majú na čo tešiť.

      Po skončení prehliadky rodného domu sa žiaci nezabudli zapísať do miestnej kroniky.

      Program pokračoval v priestoroch školy. Najlepším spôsobom, ako predstaviť jedného z najtalentovanejších a najkvalitnejších slovenských autorov, je poskytnúť žiakom estetický zážitok z čítania Tajovského diel. Tejto úlohy sme sa ujali my, učitelia slovenského jazyka a literatúry.

      Pani zástupkyňa PaedDr. Elena Melicherová čítala nezabudnuteľnú poviedku Pastierča, ktorá na žiakov mohla zapôsobiť trpkým a ťažkým osudom mladej Zuzky. Z ukážky mohli žiaci cítiť ako pozorne si Tajovský všímal život slovenského ľudu, odkrýval jeho mravné hodnoty, ale otvorene písal aj o necnostiach a biede.  Mgr. Alžbeta Sedláková čítala zo zbierky Rozprávky pre ľud poviedku Černokňažník, ktorá patrila medzi prvé prozaické diela Tajovského. Ukážka žiakom poskytla náhľad na zážitok z autorovho detstva. Tajovský s nadhľadom profesionála, ale i s citom skutočného prežitku priblížil vplyv povier na bežný život Slovákov v minulosti.

      Po čítaní Tajovského diel nasledovalo dramatizované čítanie Statkov-zmätkov v aktualizovanej podobe, ktorú si pod vedením pána profesora Mgr. Marcela Bakoša nacvičili žiaci 2. B triedy. Účinkujúcim aj poslucháčom sa zmodernizovaná verzia veľmi páčila a žiakov i vyučujúceho - upravovateľa, odmenila hlučným potleskom.

      Záver podujatia patril vedomostnému kvízu o Jozefovi Gregorovi Tajovskom. Žiaci kvíz vypĺňali anonymne.

      Žiaci si zo Svetového dňa školských knižníc, venovaného Jozefovi Gregorovi Tajovskému, mohli odniesť niekoľko vedomostných, estetických, umeleckých, ale aj humorných zážitkov.

      .

      Mgr. Marcel Bakoš

      usporiadateľ podujatia

     • Día Europeo de las Lenguas.

      11. 10. 2019

      Gymnazium Mikulása kováca, Banská Bystrica a 26 de septiembre de 2019.

       

      En el marco del Día Europeo de las Lenguas se celebró en nuestro colegio una jornada internacional que fomenta el aprendizaje de las lenguas en toda Europa.

      Esta jornada se realizó mediante actividades que fueron hechas con el objetivo de informar a los estudiantes y al público en general sobre la importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras con el fin de promover el plurilinguismo y el conocimiento intercultural.

      La primera actividad consistió en un acercamiento general sobre la situación plurilinguística en Europa y su relación con la diversidad cultural que vivimos en el siglo XXI, situación ampliamente vinculada con los movimientos migratorios actuales e históricos en el mundo.

      La segunda actividad fue un encuentro entre estudiantes y ciudadanos extranjeros viviendo en Eslovaquia, un diálogo que permitió el libre intercambio de ideas en torno al tema de la migración y cómo es vivir en un lugar del cual no eres originario.

      Para finalizar la jornada se llevo a cabo un debate en torno a la relación lengua-migración que en Europa y el mundo vive un momento crucial que se ve reflejado en los movimientos políticos actuales desde Estados Unidos pasando por España, Italia y finalizando en Eslovaquia.

      Finalmente, con la jornada se hizo énfasis en la importancia de comunicar que el conocimiento de las lenguas y su interrelación motiva un sentido de tolerancia que en el mundo actual debe ser tomado en cuenta para alcanzar una educación en la diversidad.

      TRADUCCIÓN:

      Európsky deň jazykov.
      Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica, 26. septembra 2019.

      V rámci Európskeho dňa jazykov sa na našej škole, v rámci podpory výučby jazykov, uskutočnila medzinárodná minikonferencia.
      Tento deň bol venovaný aktivitám, ktoré boli zamerané  dôležitosť výučby cudzích jazykov s cieľom podporiť viacjazyčnosť a medzikultúrne vzťahy.

      Prvou aktivitou bol všeobecný pohľad na  viacjazyčnú situáciu v Európe a jej vzťah ku kultúrnej rozmanitosti, ktorá je charakteristická pre  21. storočie a je úzko spätá so súčasnými a historickými migračnými pohybmi vo svete.

      Druhou aktivitou bolo stretnutie študentov a cudzincov žijúcich na Slovensku. Prostredníctvom dialógu si žiaci a hostia vymenili názory o otázke migrácie a o tom, aké to je žiť na mieste, odkiaľ nepochádzate.

      Na záver sa uskutočnila diskusia o jazykovo-migračných vzťahoch, ktoré sa v Európe dejú a odrážajú v súčasných politických hnutiach, tieto majú pôvod v Spojených štátov prechádzajú cez Španielsko, Taliansko a končia na Slovensku.

      Študenti chápu význam komunikácie a aj to, že znalosť jazykov a ich vzájomné vzťahy v nich vytvára pocit tolerancie, ktorý je v dnešnom svete veľmi dôležitý.

     • Pochvala našej skvelej kuchyne

      20. 9. 2019

      10.9.2019 nám poslal mail učiteľ zo ZŠ Narnia, pre ktorých tiež varíme obedy. V maily nám píše:

      "Dobry den. Volam sa Miroslav Pravdík a som ucitel v ZS Narnia. Chcel by som vam velmi pekne podakovat za kvalitu obedov, ktore nam posielate. Napriek tomu, ze varite z obmedzeneho rozpoctu a pre velky pocet ludi, jedla su chutne. Jedol som uz vo vela skolskych jedalnach, tak to viem porovnat.

      Budem rad, ak to odkazete vsetkym kucharkam.

      Dakujeme.

      Pravdík."

     • Výstava hlinených bojovníkov

      17. 9. 2019

      V sobotu 14.9. 2019  sa v lučeneckej synagóge uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy hlinených bojovníkov čínskej terakotovej armády. Otvorenie sprevádzali príhovory zástupcov miestnej samosprávy a organizátorov z BBSK, Novohradského múzea a iných organizácií. Na zdarnom priebehu otváracieho ceremoniálu sa významnou mierou podieľali aj študenti nášho gymnázia, ktoré sa aj touto formou prezentovalo širokej verejnosti. Veľké poďakovanie za spevácke vystúpenie v čínštine patrí Martine Kozovej z II.C, tanečníčkam Tálii Chabanovej, Márii Praženicovej, Terézii Parobkovej, Michaele Hoghovej a Barbore Kamenskej zo IV.C. Program svojím vystúpením umocnila lektorka Wu Dan Dan hrou na originálny čínsky strunový hudobný nástroj.

     • Otvorenie školského roka 2019/2020

      22. 8. 2019

      Otvorenie školského roka 2019/2020 na Gymnáziu Mikuláša Kováča sa uskutoční 2.9.2019 o 8:30 na školskom dvore (v prípade nepriaznivého počasia na 1. poschodí pavilónu A). V programe prvého dňa je aj rozdávanie učebníc podľa harmonogramu TU. Prineste si tašky.

      O 12:30 sa uskutoční rodičovské združenie zákonných zástupcov žiakov prvého ročníka.

     • Slávnostné odovzdávanie vysvedčení 2018/2019

      4. 7. 2019

      Rovnako ako na vysokej úrovni vedieme na našej škole výchovu a vzdelávanie študentov, tak sme pristúpili aj k vyhodnoteniu školského roka a odovzdávaniu vysvedčení. Slávnostné podujatie, ktoré sa konalo v aule Okresného úradu v Banskej Bystrici, svojou účasťou poctili vzácni hostia: španielsky veľvyslanec Luis Belzuz de los Rios, čínsky veľvyslanec Lin LIN, atašé veľvyslanectva ČLR Zhang Jiahui, riadieteľ odboru gymnázií a jazykových škôl RNDr. Igor Gallus, čínsky riaditeľ Konfúciovho inštitútu v Bratislave Li Qingfeng, prednosta OÚ v Banskej Bystrici Mgr. Július Ernek, vedúca odboru školstva OÚ v Banskej Bystrici Mgr. Oľga Búryová, vedúca oddelenia odborných a MČ OÚ v Banskej Bystrici Ing. Mária Kolárska, vedúca oddelenia špec. činností OÚ v Banskej Bystrici Ing. Elena Zubáčová, za oddelenie špecializovaných činností OÚ v Banskej Bystrici JUDr. Iveta Paračková, vedúca oddelenia analýz, finančných a kontrolných činností Ing. Zdenka Mikulová, riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice PhDr. Blanka Snopková, PhD.,  riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD, viceprezident pre informácie a styk s médiami Klubu slovenských výsadkárov SR Mgr. Vladimír Schneider a členovia Rady školy Mgr. Urbančoková, PhDr. Zajková, Mgr. Cipciar a Ing. Michalíková.

      Úspešní absolventi prvého ročníka nášho gymnázia si v slávnostných talároch pred zrakmi hrdých rodinných príslušníkov prevzali hodnotenie svojej celoročnej práce v podobe vysvedčení. Najúspešnejších študentov v jednotlivých sekciách nášho gymnázia ocenili zástupcovia príslušného veľvyslanectva. V závere podujatia ocenil riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu prof. PhDr. Ľudovít Hajdúk, PhD. najúspešnejších študentov v rámci všetkých žiakov nášho gymnázia.

      Veríme, že pohľad na slávnostné ocenenie žiakov vzácnymi hosťami bol aj pre ostatných žiakov veľkou motiváciou k poctivej práci do nasledujúceho školského roka. Po zaznení tónov študentskej hymny Gaudeamus na záver slávnosti sa všetci zúčastnení rozišli v ústrety pekným letným dňom.

     • Aj ty v IT

      4. 7. 2019

      Aj ty v IT je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2012 s poslaním podporiť a motivovať dievčatá k štúdiu informatiky a následnému zamestnaniu sa v danom odbore. IT je moderný nástroj, ktorý má uplatnenie všade vo svete, naprieč všetkými odvetviami. Štúdium technológií dáva slobodu a otvára dvere k obrovskému množstvu príležitostí. Ak máte aj vy dievčatá záujem rozvíjať svoje zručnosti v danom odbore aj počas prázdnin, môžete tak urobiť v ŠVK v B. Bystrici v sekcii INFO USA. Bližšie informácie o rôznych aktivitách tejto organizácie na podporu rozvoja IT zručností u dievčat si môžete prečítať na : www.ajtyvit.sk  alebo www.akademiaprogramovania.sk .

     • Úspešný príbeh Paulínky Pečkovej môže inšpirovať nás všetkých

      6. 6. 2019

      Teplé letné dni milujú všetci, ktorých sa škola akokoľvek dotýka. Školské dni sa míňajú a tie prázdninové sa nezadržateľne blížia. Začal jún, každý sa snaží v sebe zozbierať posledné sily na koncoročnú klasifikáciu. Nech je úspech našej žiačky Paulínky Pečkovej inšpiráciou aj pre vás.

      Výborné výsledky počas piatich rokov štúdia, maturita s priemerom 1,00, navyše víťazstvo v celoslovenskom kole Olympiády ľudských práv a nakoniec pocta v podobe prijatia prezidentom SR Andrejom Kiskom. Dňa 4. júna 2019 bola naša úspešná študentka súčasťou delegácie, ktorú okrem dvanástich finalistov olympiády ľudských práv, jej organizátorov a vyučujúcich, v Prezidentskom paláci prijala hlava nášho štátu. Po zaslúžených prázdninách povedú Paulínku kroky na štúdium chémie  v Brne a v októbri do Bruselu, kde traja víťazi strávia niekoľko dní. 

      Gratulujeme, sme presvedčení, že Paulínku veľa študijných i životných úspechov čaká aj počas jej vysokoškolských štúdií.

      https://www.prezident.sk/article/andrej-kiska-prijal-finalistov-olympiady-ludskych-prav/

     • Nedožité 85. narodeniny Mikuláša Kováča

      24. 5. 2019

      15. mája 2019, keď sa naši starší spolužiaci „potili za zeleným stolom“, sme sa my – prváci GMK vybrali na malú exkurziu po historickom centre Banskej Bystrice. Pristavili sme sa pred Radnicou a Hodinovou vežou, prezreli sme si hradný komplex s kostolmi a Matejovým domom a potom sme pokračovali do Štátnej vedeckej knižnice.

      V ŠVK sme strávili príjemné popoludnie na malej spomienkovej slávnosti pri príležitosti nedožitých 85. narodenín básnika Mikuláša Kováča, po ktorom je pomenovaná naša škola. Jeho tvorbu nám priblížil pán docent Július Lomenčík z Univerzity Mateja Bela a celý rad zaujímavostí a pikošiek zo života zas dcéra básnika Mikuláša Kováča. Program doplnili a aj ukončili naši recitátori prednesom viacerých Kováčových básní. Za príjemne strávené popoludnie ďakujeme pani zástupkyni, Štátnej vedeckej knižnici, pozvaným hosťom a za reprezentáciu školy recitátorom a zúčastneným žiakom.

                                                                                              Samuel Pallai, 1.B

     • Exkurzia do Košíc

      24. 5. 2019

      Vedeli ste, že Slovensko má svoju vlastnú svätú cestu, zapísanú v UNESCO, ktorá vedie z Košíc až po Donovaly? 

      Naši prváci zo španielskej sekcie dňa 14.5 navštívili druhé najväčšie mesto na Slovensku - Košice. Vybrali sa po stopách slovenskej verzie cesty do španielskej Compostely. Zároveň navštívili Dóm Sv. Alžbety a objavili čaro krásy Košíc. Napriek dlhej ceste a nie priaznivému počasiu si žiaci exkurziu vychutnali a odniesli si so sebou kopu pekných spomienok.

     • Finančná gramotnosť

      24. 5. 2019

      Naši druháci a tretiaci sa počas maturitného týždňa finančne vzdelávali. Na kurze finančnej gramotnosti sa naučili, čo sú to úvery, ako ekektívne narábať s financiami a, samozrejme, vyskúšali si rôzne simulované situácie, na základe ktorých si mohli overiť svoje finančné správanie. 

     • Medzinárodná súťaž v čínskom prednese

      23. 5. 2019

      Dňa 10.5. 2019 sa v Olomouci -historickej metropole Moravy,vo  Vlastivednom múzeu konala tradičná medzinárodná súťaž v čínskom prednese - Chinese bridge 2019, ktorá preverila jazykové a komunikačné zručnosti súťažiacich z Českej republiky a Slovenskej republiky.Tento rok bola téma - "Jeden svet, jedna rodina". Organizátormi boli Ústredie Konfuciových inštitútov (Hanban), Veľvyslanectvo ČĽR v Českej republike a Veľvyslanectvo ČĽR v Slovenskej republike. Cieľom súťaže je poskytnúť každému študentovi čínskeho jazyka v každej krajine sveta spoločnú platformu pre štúdium a komunikáciu, posilniť dorozumievanie sa v čínskom jazyku a podporiť povedomie o čínskej kultúre, ústredie Konfuciovho inštitútu Hanban v Číne každoročne v júli organizuje semifinále a finále vedomostnej súťaže čínskeho jazyka „Čínsky most“. Táto súťaž je určená študentom vysokých škôl a univerzít z celého sveta.

      Súťaže sa zúčastnili aj naši študenti a ich výsledky boli vynikajúce, pretože sa sa umiestnili zo všetkých súťažiacich na prvých troch miestach a to v poradí :

      1. miesto Viktória Macková

      2. miesto Samuel Kamenský

      3. miesto Miroslav Rosputinský

      Veľká vďaka a gratulácia za skvelú reprezentáciu školy patrí aj Sáre Goldbachovej a lektorom, ktorí našich úspešných žiakov pripravovali - Wang Yeqi,Zai Yun Yun, Liu Changni.

      Naši víťazi na prvých dvoch miestach získali právo zastupovať Českú a Slovenskú republiku vo finálovom kole súťaže v Číne, pričom ako bonus im čínske Hainan Airlines poskytnú dve spiatočné letenky.

 • Novinky

 • Kontakt

  Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

  gmkbb.edupage.org

  +421/484230061

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje