• Día Europeo de las Lenguas.

      11. 10. 2019

      Gymnazium Mikulása kováca, Banská Bystrica a 26 de septiembre de 2019.

       

      En el marco del Día Europeo de las Lenguas se celebró en nuestro colegio una jornada internacional que fomenta el aprendizaje de las lenguas en toda Europa.

      Esta jornada se realizó mediante actividades que fueron hechas con el objetivo de informar a los estudiantes y al público en general sobre la importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras con el fin de promover el plurilinguismo y el conocimiento intercultural.

      La primera actividad consistió en un acercamiento general sobre la situación plurilinguística en Europa y su relación con la diversidad cultural que vivimos en el siglo XXI, situación ampliamente vinculada con los movimientos migratorios actuales e históricos en el mundo.

      La segunda actividad fue un encuentro entre estudiantes y ciudadanos extranjeros viviendo en Eslovaquia, un diálogo que permitió el libre intercambio de ideas en torno al tema de la migración y cómo es vivir en un lugar del cual no eres originario.

      Para finalizar la jornada se llevo a cabo un debate en torno a la relación lengua-migración que en Europa y el mundo vive un momento crucial que se ve reflejado en los movimientos políticos actuales desde Estados Unidos pasando por España, Italia y finalizando en Eslovaquia.

      Finalmente, con la jornada se hizo énfasis en la importancia de comunicar que el conocimiento de las lenguas y su interrelación motiva un sentido de tolerancia que en el mundo actual debe ser tomado en cuenta para alcanzar una educación en la diversidad.

      TRADUCCIÓN:

      Európsky deň jazykov.
      Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica, 26. septembra 2019.

      V rámci Európskeho dňa jazykov sa na našej škole, v rámci podpory výučby jazykov, uskutočnila medzinárodná minikonferencia.
      Tento deň bol venovaný aktivitám, ktoré boli zamerané  dôležitosť výučby cudzích jazykov s cieľom podporiť viacjazyčnosť a medzikultúrne vzťahy.

      Prvou aktivitou bol všeobecný pohľad na  viacjazyčnú situáciu v Európe a jej vzťah ku kultúrnej rozmanitosti, ktorá je charakteristická pre  21. storočie a je úzko spätá so súčasnými a historickými migračnými pohybmi vo svete.

      Druhou aktivitou bolo stretnutie študentov a cudzincov žijúcich na Slovensku. Prostredníctvom dialógu si žiaci a hostia vymenili názory o otázke migrácie a o tom, aké to je žiť na mieste, odkiaľ nepochádzate.

      Na záver sa uskutočnila diskusia o jazykovo-migračných vzťahoch, ktoré sa v Európe dejú a odrážajú v súčasných politických hnutiach, tieto majú pôvod v Spojených štátov prechádzajú cez Španielsko, Taliansko a končia na Slovensku.

      Študenti chápu význam komunikácie a aj to, že znalosť jazykov a ich vzájomné vzťahy v nich vytvára pocit tolerancie, ktorý je v dnešnom svete veľmi dôležitý.

  • Novinky

  • Kontakt

   Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
   Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

   gmkbb.edupage.org

   +421/484230061

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje