• 2% z daní

      12. 3. 2021

      Oznamujeme rodičom a priateľom školy, ktorí sa rozhodli aj v tomto roku venovať 2% dane z príjmu prostredníctvom rady rodičov našej škole, že svoje Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane /tlačivo si môžete stiahnuť zo stránky školy/ spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov/ môžete zaniesť osobne na príslušný daňový úrad alebo poslať poštou na adresu školy. Ďakujeme!!

      Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy,

      aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o 2% dane z príjmu. V predchádzajúcich rokoch nám tieto príspevky veľmi pomohli, preto Vás prosíme o pomoc aj tento rok. Ide o príspevok, ktorý nemusíte vyťahovať zo svojej peňaženky, ale sami rozhodnete o časti svojej dane, ktorá ide do štátneho rozpočtu. Stačí, keď vyplníte tlačivo, podpíšete ho a odovzdáte škole spolu s potvrdením dane od zamestnávateľa. Všetko ostatné vybavíme za Vás. (pozn. tlačivo pošleme vytlačené po deťoch domov, alebo elektronicky nájdete TU)

      Ďakujeme za príspevky v minulosti, ktoré sme použili veľmi zodpovedne a efektívne. Napríklad:
      - finančne sme prispeli na didaktickú techniku,
      - prispeli sme na nákup učebných pomôcok,

      - kamerový systém
      - prispeli sme na zorganizovanie súťaží na našej škole a mnoho ďalších aktivít.

      V našej viac ako viacročnej budove je stále čo prerábať, renovovať, skrášľovať. Normatív na školu nedokáže pokryť všetky náklady, sme odkázaní na sponzorov a príspevky od rodičov. Formou poukázania 2% z daní nám pomôžete dosiahnuť, aby aj naše gymnázium bolo školou peknou a modernou. Peniaze sú kontrolované rodičmi, nie je možné ich použiť na iné účely. Kedykoľvek môžete nazrieť a skontrolovať pohyby týchto financií.

      Na škole je potrebné:
      * zakúpiť nové, moderné pomôcky na vyučovanie,
      * vymaľovať triedy, chodby,
      * zrenovovať oplotenie areálu školy

      Preto Vás prosíme, venujte nám svoje 2% z dane, oslovte aj svojich priateľov, kolegov, známych, aby pomohli našej škole. O potrebné tlačivá môžete požiadať telefonicky alebo elektronicky. Vyplnené a podpísané tlačivá môžete poslať poštou, doniesť ich osobne zamestnancovi školy alebo priamo odniesť na daňový úrad.

      Kontakty: milada.zabkova@gmk-bb.sk

      Veľmi pekne Vám ĎAKUJEME!


      OZ EDUKA pri Gymnáziu
      Údaje:
      IČO: 37955136

      Právna forma: Občianske združenie

      Sídlo: Mládežnícka 4282/51, 974 04 Banská Bystrica

     • Milí maturanti!

      10. 3. 2021

      Rozhodnutím OÚ v B. Bystrici bol schválený termín ÚFIČ MS v roku 2021 v termínoch:

      Končiace ročníky: V.A,B,C - 10. - 14. mája 2021.
      Štvrté ročníky: IV.A,B,C - 14. - 17. júna 2021.

      Na určenie termínu PFIČ čakáme na rozhodnutie MŠVVaŠ SR - predpokladá sa termín: od 12. apríla 2021.

      Termín EČ MS bol ministerstvom zrušený.
      Koordinátorka MS - PaedDr. Lenka Majerová

     • Aktuálne informácie pre uchádzačov

      2. 3. 2021

      Aktuálne pre uchádzačov, ich zákonných zástupcov a výchovných poradcov a triednych učiteľov na základných školách

      Termín na doručenie prihlášok na štúdium na Gymnázium M. Kováča:

      16. apríl 2021

      (Spravidla ich hromadne odosielajú základné školy, ale je možné riešiť doručenie aj individuálne.)

      Prihlášky môžu podať zákonní zástupcovia žiakov 8. a 9. ročníka.
      Na jeden konkrétny študijný odbor je možné podať iba jednu prihlášku.
      Na Gymnáziu Mikuláša Kováča máme otvorené dva študijné odbory – slovensko-španielske štúdium a slovensko – čínske štúdium, k nám  je teda možné podať si

      dve prihlášky.

      Presný postup nájdete na našej webovej stránke v časti Pre uchádzačov.

  • Novinky

  • Kontakt

   Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
   Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

   gmkbb.edupage.org

   +421/484230061

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje