• Brány Gymnázia Mikuláša Kováča opúšťa 66 absolventov

      27. 5. 2021

      14. mája 2021 mali na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici významný deň. V slávnostnej atmosfére si vysvedčenia po úspešnom absolvovaní piateho ročníka experimentálneho overovania slovensko – čínskeho štúdia prevzalo 28 študentov. Sú to priekopníci slovensko – čínskeho gymnaziálneho štúdia, ktorí s odvahou a nasadením absolvovali náročné experimentálne štúdium, počas ktorého preukázali svoje kvality aj na medzinárodných fórach (Čínske mosty, účasť na konferenciách,...)

           Slávnostnej udalosti sa pri dodržaní platných protipandemických opatrení zúčastnili aj zástupcovia gestora tohto štúdia – riaditelia Konfuciovho inštitútu pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave  - Ing. Ľuboslav Štora a prof. Han Zhingang. Cez telemost sa absolventom prihovorili z Číny aj bývalý riaditeľ KI pri STU prof. Li Qinfeng a bývalý vedúci metodik výučby čínskeho jazyka na GMK doc. Wang Yeqi, PhD.

          Absolventom tohto štúdia sa otvárajú nebývalé perspektívy na trhu práce a uplatnenia sa v multikultúrnom celosvetovom kontexte. S týmto poznaním a uvedomením si tejto pridanej hodnoty štúdia na GMK sa mladí maturanti poďakovali všetkým zainteresovaným inštitúciám, pedagógom a lektorom za to, že ich „zdvihli  dosť vysoko, aby dovideli ponad Čínsky múr.“

      O týždeň – 21. mája 2021 si vysvedčenia  v slávnostnej atmosfére prevzali aj absolventi slovensko – španielskeho bilingválneho štúdia. Po piatich rokoch „sa nám zrazu nechce odísť“, konštatovala takmer štyridsiatka študentov V.A a V.B triedy. Spomienky na študentské šibalstvá, ale aj na ročné dištančné vzdelávanie... Debata s učiteľmi a lektormi, v ktorej sa miešala slovenčina so španielčinou nás presvedčila, že títo študenti sú naozaj „bilingválni“. Dvoch z nich ešte čaká ústna maturitná skúška z anglického jazyka, ostatní sa budú pripravovať na prijímacie skúšky na vysoké školy. Tak džíme palce!

     • KRAJŠIA ŠKOLA

      26. 5. 2021

      Súťaž „Krajšia škola“bola na našej škole vyhlásená v apríli toto roka. Témou súťaže bolo záhradno-architektonické riešenie areálu školy, teda podľa geometrického plánu pozemku a budov školy urobiť záhradnoarchitektonický návrh revitalizácie a estetizácie prostredia – živé ploty, trávniky, ..... so zakomponovaním povinnej výsadby 40 kusov tuje, s návrhom kvetinových záhonov, lavičiek a oddychových zón ap. Projekt mohol byť predložený elektronicky ( s využitím grafických programov a vizualizácií) alebo v printovej podobe.

           Víťazný projekt, výtvor Veroniky Michalíkovej z III.C, naozaj stojí za to. Veď posúďte sami. Uverejňujeme ho so súhlasom autorky, ktorej ďakujeme za naozaj profesionálny a veľmi inšpiratívny projekt.

     • Výsadba stromov na pozemku našej školy

      24. 5. 2021

      Na začiatku mája sme vysadili na pozemku Gymnázia Mikuláša Kováča nové stromčeky. Do výsadby sa zapojili aj žiaci – piataci, ktorí boli v tom čase v škole. Celkovo sme vysadili 40 tují západných a 4 jablone. Títo zelení krásavci teraz skrášľujú okolie našej školy a my sa tak môžeme tešiť, že vďaka tejto aktivite sme mohli aj svojou troškou prispieť k boju s klimatickou zmenou.

  • Novinky

  • Kontakt

   Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
   Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

   gmkbb.edupage.org

   +421/484230061

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje