• Školský projekt - Týždeň zdravia

      25. 10. 2021

           Počas celého týždňa od 11. 10. – 15. 10. 2021 sme v našom gymnáziu pre učiteľov a žiakov školy organizovali Školský projekt - Týždeň zdravia, ktorý má už dlhoročnú tradíciu.

      V rámci projektu sa uskutočnili nasledovné aktivity:

      • Vyšetrenie vybraných parametrov z kapilárnej krvi pre učiteľov a prihlásených plnoletých žiakov.
      • Školenie podania prvej pomoci pre žiakov 1. ročníkov so záchranárkou Aďou Vilhanovou.
      • Kompenzačné cvičenia pri bežných cvičenia pre žiakov 2. ročníka (odstránenie nesprávnych pohybových vzorov pomocou jednoduchých cvičení – Ján Tomko (CVČ JUNIOR Banská Bystrica).
      • Pohybová príprava pre žiakov 2. ročníka vo výučbe telesnej a športovej výchovy na SŠ (identifikácia najčastejších chýb pri vyučovaní pohybových schopností žiakov a žiačok SŠ) - Mgr. Eva Murková (CVČ JUNIOR Banská Bystrica).
      • Tvorba jesenných ikebán, aranžovanie a inštalácie umelecky stvárnených objektov z prírodného materiálu v rámci triednických hodín – súťaž tried o NAJ OBJEKT. V tejto súťaži vyhrali triedne kolektívy: V. B, IV. B a I. B, ktoré dostali od Rady RZ pri GMK BB finančné odmeny v sume 45 eur a všetci žiaci za aktivitu dostali sladkú odmenu. Objekty boli vystavené vo vestibule školy.

      Všetci členovia PK 3, ktorí týždeň zdravia organizovali, si zaslúžia poďakovanie a dúfame, že projekt Týždeň zdravia bude pokračovať aj v budúcom školskom roku.

      Ďakujeme i žiakom, ktorí sa zúčastnili aktivít a v prílohe uvádzame fotografie víťazných NAJ OBJEKTOV.

                                                                                                                PaedDr. Lenka Majerová

     • Výnimočné úspechy našej žiačky

      12. 10. 2021

      Pokora a drina, to sú dve charakteristiky, ktoré azda najviac zdobia Ľuboslavu Paulínu Rajtárovú, žiačku III.B nášho GMK. Od júna tohto roka patrí k juniorským reprezentantom SR v plutvovom plávaní, ktorému sa venuje už päť rokov. V tom čase sa zúčastnila Majstrovstiev sveta Juniorov Lignano Sabbiadoro 2021/Junior World Finswimming Championship Lignano Sabbiadoro v Taliansku. V disciplíne 50 RP pod vedením trénera Mgr. Štefana Miku splnila juniorský A limit, ktorý predstavoval aj jej najlepšie umiestnenie na 19. priečke. Taktiež bola členkou štafety na 4 x 100 m PP žien, ktorá zaplávala nový najlepší výkon.

      V dňoch 2. – 3. októbra 2021 sa Ľubka zúčastnila Majstrovstiev Slovenska v plutvovom plávaní, na ktorých sa jej podarilo získať titul majsterky SR v disciplíne 200 PP / 200 metrov plávanie s monoplutvou. Okrem toho sa stala dvojitou vicemajsterkou SR v disciplínach 100 RP / rýchlostné potápanie a 50 RP / rýchlostné potápanie. Dvakrát získala aj titul druhej vicemajsterky SR a to v disciplínach 100 BF / 100 m plávanie s dvomi plutvami (tzv. bifiny) a 50 PP / 50 m plávanie s monoplutvou. Vo svojej "B" kategórii (16-17-roční) získala spolu päť zlatých a jednu striebornú medailu. Zaplávanými časmi splnila šesť B a dva A limity, ktoré sú predpokladom zaradenia do juniorského reprezentačného tímu SR v budúcom roku a následnej účasti na Finswimming European Junior Championship 2022 v Poznani.

      „Avšak mojím najväčším súčasným cieľom,“ vyznala sa naša šikovná plavkyňa, „je moja prípadná účasť na Finswimming World Championship Indoor 2022, ktoré sú predurčené pre seniorských reprezentantov a juniorský reprezentant sa na nich môže zúčastniť len pri preukázaní maximálnych výsledkov a prekonaní seniorských súperov v reprezentácii. Tieto preteky sa budú konať v Columbii, v Santiago de Cali v júli budúceho roka a okrem plávania ma lákajú aj pre moju prvú možnosť uplatniť jazykové znalosti získané na našom gymnáziu.“

      Ľubke zo srdca blahoželáme a prajeme jej mnoho ďalších športových úspechov!

     • Poďakovanie

      5. 10. 2021

      Rada by som sa poďakovala žiakom 1.B triedy – Viktórii Výbošťokovej, Tristanovi Kaliskému a Simonovi Tršovi, za úžasnú reprezentáciu našej  školy v Krajskom kole súťaže : Študentský viacboj piatich „ T „. Napriek tomu, že boli najmladšími účastníkmi súťaže, tak z 12 družstiev skončili na 2. mieste, pričom 1. miesto im uniklo len o 2 body.

      Ešte raz ĎAKUJEM      Janka Szolnokyová

     • INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O SKÚŠKY DELE

      1. 10. 2021

      PRIHLÁSTE SA EŠTE DNES

      ZÁPIS  

      E-mailom, poštou alebo osobne nám doručte tieto dokumenty: 

      Registračný formulár DELE (PDF-150Kb) vyplnený veľkými písmenami 
      Kópiu dokladu totožnostis fotografiou (občiansky preukaz alebo pas) 
      Doklad o zaplatení poplatku(overte si platobné informácie konkrétneho centra) 
      Ak chcete skúšku absolvovať na Gymnáziu Mikuláša Kováča, zrealizujte, prosím, platbu bankovým prevodom na účet: 
      Gymnázium Mikuláša Kováča
       
      Štátna Pokladnica 
      IBAN: SK35 8180 0000 0070 0010 8435 
      Správa: Priezvisko- Termín- Úroveň 

      TERMÍNY A CENNÍK 

      12. a 13. novembra 2021 
      Podávanie prihlášok od 11.11.2020 do 06.10.2021 
      Dňa 12.11.: skúšky pre ŽIAKOV: A1, A2/B1 
      Dňa 13.11.: všeobecné skúšky: A1, A2, B1, B2, C1 a C2 
      Ceny DELE 2020 Slovensko 
      DELE A1: 50 € 
      DELE A2: 55 € 
      DELE B1: 65 € 
      DELE B2: 75 € 
      DELE C1: 85 € 
      DELE C2: 90 € 
      DELE A1 Escolar*: 50 € 
      DELE A2/B1 Escolar*: 65 € 
      *Skúšky zamerané na žiakov vo veku 11 až 18 rokov 

  • Novinky

  • Kontakt

   Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
   Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

   gmkbb.edupage.org

   +421/484230061

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje