• Ako si vybrať vysokú školu - workshop

      30. 1. 2020

      Dňa 29.1. sa na našej škole konal workshop pre študentov 3. a 4. ročníka na tému Ako si vybrať vysoké školy a čo robiť v budúcnosti ako súčasť projektu Mladá Bystrica organizovaný Radou študentov mesta Banská Bystrica. Žiaci mali počas prednášky vedenej Adreou Dolinskou, predsedníčkou Rady mládeže Banská Bystrica, možnosť získať predstavu o tom, ktorým študijným smerom by sa chceli uberať. Druhá časť workshopu bola veľmi príjemná diskusia s predsedom Adamom Hančákom a členkami Natáliou Zikmundovou a Nikolou Horvathovou z Rady študentov mesta Banská Bystrica, počas ktorej sa študenti mohli dozvedieť viac o aktivite Rady študentov a tak získať inšpiráciu na vykonávanie mimoškolských aktivít.

     • Deň otvorených dverí na GMK

      30. 1. 2020

      29. 1. 2020 sme pre verejnosť otvorili dvere na našom gymnáziu. Kto chcel a mal záujem vidieť naživo vyučovací proces na bilingválnom slovensko-čínsko-španielskom gymnáziu, bol vítaným a očakávaným hosťom.

      Pre návštevníkov sme si pripravili bohatý program. Na prízemí v zasadacej miestnosti prezentovala našu školu zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Elena Melicherová, informovala o dôležitých skutočnostiach – o školskom vzdelávacom programe, mimovyučovacích aktivitách, o dianí na škole, aktivitách žiackej školskej rady, priebehu vyučovania v čínskej i španielskej sekcii a o možnostiach ubytovania žiakov na internátoch. Každý návštevník mal možnosť nahliadnuť priamo do vyučovacieho procesu.

      Naši žiaci-sprievodcovia povodili záujemcov po jednotlivých triedach, kde mohli naživo vidieť priebeh vyučovacej hodiny v španielčine, v čínštine, v angličtine, ale aj v slovenčine vyučované gymnaziálne predmety. Na jednej z chodieb si žiaci a učitelia čínskeho jazyka pripravili aj „čínsky stánok“, kde návštevníkom prezentovali slovensko-čínske štúdium na našej škole. Návštevníci mohli ochutnať tradičný čínsky čaj, vypočuť si tradičný čínsky hudobný nástroj a zahrať si zábavnú logickú hru Madžong.

      Nádejných záujemcov o slovensko-španielske štúdium zaujali učitelia španielskeho jazyka svojou interaktívnou a zážitkovou formou vyučovania, schopnosti žiakov rozprávať už v nižších ročníkoch plynulo po španielsky. Biológia, fyzika či matematika vyučovaná v španielčine bola určite pre návštevníkom výrazným lákadlom.

      Po vyučovaní sa mohli záujemcovia o štúdium otestovať formou autoevaluačných  prijímacích  testov, to znamená, že  mali k dispozícii aj správne odpovede a mohli sa ihneď okontrolovať.  Môžeme sa hrdo pochváliť, že DOD na našom gymnáziu dopadol nad očakávania a že záujem bol skutočne veľký.

     • OLYMPIÁDA ZO ŠPANIELSKEHO JAZYKA

      20. 1. 2020

      Dňa 3.12 si žiaci bilingválnej sekcie zmerali sily v olympiáde zo španielskeho jazyka v kategórii D - úroveň C1. Tento v poradí už 30. ročník olympiády zo španielskeho jazyka bol mimoriadne silný. Všetci 20 účastníci sa prebojovali cez písomnú časť a postúpili tak do ďalšej fázy súťaže - ústna časť. Výsledky boli naozaj veľmi tesné. Na 3. mieste sa umiestnil Šimon Tóth zo 4.A na 2. mieste Lucia Babicová zo 4.A a víťazskou sa stala Alexandra Žifčáková z 5.A. Výhercom srdečne gratulujeme. Prvé dve miesta postupujú na krajské kolo, kde budú našu školu reprezentovať. Držíme im palce. Ostatným účasníkom ďakujeme a tešíme sa zo skvelej úrovni, ktorú v tomto ročníku olympiády žiaci preukázali!

  • Novinky

  • Kontakt

   Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
   Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

   gmkbb.edupage.org

   +421/484230061

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje