• VÝSTAVA VYSOKÝCH ŠKÔL KAM NA VYSOKÚ ŠKOLU

      5. 2. 2020

      4. 2. 2020 sa vybraní žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili výstavy vysokých škôl Kam na vysokú školu organizovanej Národným kariérnym centrom v hoteli LUX v Banskej Bystrici. Mali možnosť informovať sa o štúdiu na slovenských či českých vysokých školách v informačných stánkoch. Vysoké školy si pre žiakov stredných škôl pripravili rôzne propagačné materiály a prezentácie. Na výstave sa naši žiaci mohli informovať, napríklad o Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzite Komenského v Bratislave, Univerzite Palackého v Brne, Žilinskej univerzite v Žiline, Technickej univerzite vo Zvolene, Technickej univerzite v Košiciach či University of New York v Prahe.

      Okrem samotnej výstavy sa naši žiaci aktívne zapojili do dvoch prebiehajúcich workshopov. Prvý workshop pod vedením Zuzany Záhradníkovej zo spoločnosti Career Spring bol zameraný na sebapoznanie a správny výber vysokej školy. Druhý workshop spoločnosti LEAF bol zameraný na osobný rozvoj, ekonomické a projektové zručnosti.

      Národné kariérne centrum vydáva aj časopis Kam po strednej školy, kde si žiaci a učitelia stredných škôl môžu prečítať aktuálne informácie o vysokých školách a univerzitách. V elektronickej podobe je časopis dostupný na priloženom linku.

      LINK: http://online.anyflip.com/wotj/cbpm/mobile/index.html

  • Novinky

  • Kontakt

   Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
   Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

   gmkbb.edupage.org

   +421/484230061

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje