• Klasifikácia predmetov

      17. 4. 2020

      Riaditeľka Gymnázia Mikuláša Kováča v zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 oznamuje, že v 2. polroku školského  roku  2019/2020 budú všetky predmety klasifikované.

     • Prijímacie skúšky - zber e-mailových adries

      15. 4. 2020

      Milí uchádzači o štúdium na GMK, vážení zákonní zástupcovia našich budúcich žiakov, v súvislosti s aktuálnou spoločenskou situáciou si vás dovoľujeme požiadať o poskytnutie vašej e-mailovej adresy, aby sme zabezpečili čo najefektívnejšiu vzájomnú komunikáciu.

      Údaj posielajte v tvare:

      1. meno žiaka/uchádzača,
      2. meno zákonného zástupcu
      3. e-mailová adresa zákonného zástupcu

      na adresu: prijimacky@gmk-bb.sk

     • Piataci - prihlášky na VŠ

      3. 4. 2020

      Milí piataci, ak ste si nestihli dať potvrdiť prihlášky na vysokú školu u triednej pani profesorky Mgr. Švihlíkovej, sekretariát bude otvorený každý štvrtok od 10.00 hod do 12.00 hod. V uvedenom čase potvrdím iba prihlášky tých študentov, ktorí sa vopred telefonicky nahlásia na tel. čísle 0911 956 328 a dohodnú si presný čas návštevy školy. Je to potrebné aj z dôvodu prípravy podkladov pre potvrdenie vašej prihlášky – porovnanie známok. Zavolajte a dohodnite si čas, aby ste zbytočne potom nečakali a hlavne, aby vás veľa neprišlo naraz. Do školy je tiež nariadený vstup s rúškom na tvári a s rukavicami na rukách v zmysle platných nariadení vlády SR. Prosím o dodržanie daných pokynov.

      S pozdravom,

      Ing. Mastišová

      (sekretariát 0911 956 328)

  • Novinky

  • Kontakt

   Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
   Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

   gmkbb.edupage.org

   +421/484230061

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje