• Návšteva čínskeho veľvyslanca

      1. 12. 2021

      Dňa 15.11.2021 nás navštívil veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky, pán Sun Lijie. Na pracovnom stretnutí s vedením školy ocenil doterajšiu spoluprácu a načrtol perspektívy ďalšieho rozvoja vzťahov medzi GMK a Čínskou ambasádou. Pre najlepších 5 študentov z každej triedy bilingválnej slovensko-čínskej sekcie udelil prospechové štipendiá v celkovej hodnote 2 000 €. Zároveň obohatil knižný fond knižnice čínskeho jazyka o nové tituly. V osobnom rozhovore medzi vyučujúcimi čínskeho jazyka a študentami deklaroval personálnu a materiálnu podporu pre potreby vyučovania čínštiny zo strany Čínskej ambasády na našom gymnáziu.

  • Novinky

  • Kontakt

   Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
   Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

   gmkbb.edupage.org

   +421/484230061

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje