• Oznam vedúcej ŠJ

      10. 1. 2022

      Oznamujeme stravníkom ŠJ zmenu ceny stravného lístka od Januára 2022 nasledovne.Cena stravného pre externých stravníkov sa zvyšuje z doterajších 2,80 na 3,00eura.Žiakom GMK a žiakom Súkromnej základnej školy Dráčik sa zvyšuje doplatok na réžijné nákladyz doterajších 0,15 eura na 0,30 eura na odobraný obed.

      Cena lístka pre zamestnancov GMK je vypočítaná nasledovne .3,00x0,55 /príspevok zamestnávateľa-1,65 eura +príspevok soc.fond-0,45 eura -doplatok zamestnanca je 0,90 eura .Zamestnaci Súkromnej školy Dráčik platia nasledovne-3,00x 0,55-1,65 eura doplatok zamestnaca je 1,35 eura.

      Vedúca ŠJ -Gubančoková Soňa

  • Novinky

  • Kontakt

   Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
   Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

   gmkbb.edupage.org

   +421/484230061

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje