• Čínsky nový rok v ŠVK

      7. 2. 2019

      Pri príležitosti čínskeho nového roka 2019 sa v historických priestoroch Štátnej vedeckej knižnice uskutočnilo kultúrno- spoločenské podujatie, spoluorganizátorom ktorého bolo aj naše Gymnázium Mikuláša Kováča. Za prítomnosti veľvyslanca ČĽR v SR J.E. p. Lin-Lina,riaditeľky GMK PaedDr. Paulovej,dekanky fakulty SZU doc. Frčovej, riaditeľky ŠVK PhDr. Snopkovej a iných vzácnych hostí ,študenti našej školy pripravili bohatý kultúrny program, ktorý dôstojne pripomenul túto významnú udalosť v živote obyvateľov Číny. Poďakovanie patrí predovšetkým účinkujúcim žiakom všetkých troch ročníkov bilingválneho slovensko - čínskeho štúdia ako aj moderátorom  z III.C a tiež čínskym lektorom a učiteľom CIJ za perfektné zvládnutie programu. Veď posúďte sami - zopár fotiek...

     • Olympiáda v anglickom jazyku

      28. 1. 2019

      V novembri sa, ako každý rok, uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a celkovo sa zúčastnilo 15 žiakov. Keďže všetci zúčastnení preukázali vysokú úroveň vedomostí, výsledky boli veľmi tesné a o víťazných miestach rozhodovalo často len minimum bodov.

      V kategórii 2A vyhral tretiak Samuel Kuťka a v kategórii 2B piatačka Viktória Nagyová. Obaja postúpili do okresného kola a Samuelovi sa podarilo vyhrať aj toto kolo, čo je obrovský úspech. Viktória obsadila veľmi pekné 5. miesto. Všetkým zúčastneným ďakujeme, tešíme sa na budúci ročník a držíme palce Samuelovi do krajského kola.

     • Vianočné prekvapenie

      28. 1. 2019

      Aj naši prváci sú v živom kontakte so Španielmi! Zapojili sa do vianočného  projektu dopisovania so svojimi španielskymi rovesníkmi zo strednej školy v Zaragoze. Každý žiak napísal krásnu vianočnú pohľadnicu po španielsky a zároveň obdržal odpoveď od svojho nového španielskeho kamárata. Už teraz sa tešia na ďalšie dopisovanie. 

     • Deň otvorených dverí – 18.1.2019 - ESC Banská Bystrica

      24. 1. 2019

           Dňa 18. januára 2019 sa verejnosti predstavila naša škola, Gymnázium Mikuláša Kováča. Naši žiaci pod vedením vyučujúcich a lektorov prezentovali učebné odbory:

      slovensko – čínske a slovensko – španielske bilingválne štúdium.

           Prezentácie sa uskutočnili v formou interaktívnych aktivít v čínskych a španielskych prezentačných stánkoch a prostredníctvom programových vystúpení žiakov na pódiu.

           Záujemcovia o štúdium mali možnosť získať informácie o štúdiu v informačných stánkoch.

           Nálada počas tohto dňa bola príjemná a nabitá entuziazmom všetkých zúčastnených.   

     • Prezentácia čínskeho bojového umenia wushu

      24. 1. 2019

      Vo štvrtok 17.1.2019 na našu školu zavítali nadšenci a propagátori tradičného čínskeho bojového umenia pod vedením prezidenta Slovenskej asociácie čínskeho wushu Mareka Školudu, aby prezentovali ukážky svojho umenia našim žiakom. Na záver mali možnosť niektorí odvážlivci z radov čínskych, ale i z radov žiakov španielskych tried vyskúšať si niektoré techniky bojových zostáv pod vedením skúsených cvičiteľov. K nim sa pridali aj učitelia čínštiny.

     • Mikuláš

      14. 12. 2018

      Dňa 7.12.2018 sa na našej škole zastavil Mikuláš. Žiaci z 2.A a 2.B sa prezliekli do kostýmov a obdarovávali žiakov. Zaspievali nám, dali sladkosti a vytvorili vianočnejšiu atmosféru Vianoc. Dúfame, že ste sa všetci zabavili pri plnení úloh a pochutili si na sladkostiach. 

     • Návšteva rezidencie veľvyslanca ČĽR

      11. 12. 2018

      Dňa 6.12.2018 sa naši žiaci z bilingválnej slovensko-čínskej sekcie spolu s učiteľmi zúčastnili návštevy rezidencie veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike J.E. Lin Lina v Bratislave. Návšteva sa konala na základe pozvania čínskeho veľvyslanectva a žiaci sa na ňu nielen tešili, ale aj pripravovali. Nie každý deň je možnosť stretnúť sa a osobne porozprávať s veľvyslancom jednej so svetových veľmocí  v jeho rodnej reči . Naši šikovní žiaci to však vedia a nielenže konverzovali v čínskom jazyku s predstaviteľmi ambasády, ale si pre nich pripravili aj kultúrny program.

      Po úvodnom príhovore veľvyslanca nasledovalo zdvorilostné poďakovanie v perfektnej čínštine Sama Kamenského z III.C. Potom sa slova ujala sinologička p. Marína Čarnogurská, ktorá svojou prednáškou o čínskych reáliách výrazne obohatila poznatky našich žiakov o čínskej filozofii a histórii.  Samotnému kultúrnemu vystúpeniu žiakov GMK predchádzal ešte obed, samozrejme s ozajstnou čínskou kuchyňou. A potom prišli moderátorky - Erika Jaššová a Nataša Garguláková - uvádzali program v čínsko – slovenskej verzii. Koledníci – Matúš a Filip Olajcovci, Matúš Chmelan, Dano Di Vico, Jakub Dlhopolec za hudobného doprovodu Evy Vierikovej a Andrei Majerovej priniesli na čínsku pôdu ozajstné slovenské Vianoce. Potom nasledoval čínsky tanec v podaní šestice dievčat z III.C. Prezentácii pred predstaviteľmi čínskej ambasády neunikli ani naši prváci s čínskou piesňou a druháci v prednese čínskej básne. Na záver programu sa ešte premietal čínsky animovaný film v pôvodnom znení. Bohaté zážitky z prežitého dňa žiaci ešte dlho rozoberali na spiatočnej ceste v autobuse. Ocenenie patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto akcie a svojím úsilím a správaním prispeli k prezentácii  školy.

     • Deň španielskej ústavy

      11. 12. 2018

      Dňa 6. decembra sa v Španielsku oslavuje Deň  Ústavy. Keďže ústava  je základný zákon štátu a najvýznamnejšou formou zákona, tak sme si aj na našom gymnáziu pripomenuli 40. výročie prijatia Španielskej ústavy parlamentom. Tento dátum je  pre španielsku históriu  o to dôležitejší, že sa skončila dlhoročná diktatúra.

      Pri tejto príležitosti bol slávnostne zavesená časová os, s fotografiami a popisom udalostí.

      Žiaci prvých, druhých a tretích ročníkov vytvorili na hodine španielskeho jazyka projekty, na ktorých prezentovali najvýznamnejšie udalosti 20. a 21. storočia.

      Štvrtáci si pripravili ku každej udalosti výklad, aby tak všetkým priblížili históriu krajiny, ktorej jazyk sa učia.

      V druhej časti oslavy sa dvojjazyčne čítali najdôležitejšie články ústavy a na záver sme spoločne pripravili nealkoholickú sangríu a pripili sme si tradičným španielskym prípitkom....ARRIBA....ABAJO...AL CENTRO.....PA DENTRO.

     • MiniErasmus

      6. 12. 2018

          V dňoch 18.  - 22. novembra 2018 sme ako študenti Gymnázia Mikuláša Kováča absolvovali stáže na slovenských vysokých školách – MiniErasmus. 

          Zuzana Repiská  bola na EU - obchodná fakulta v Bratislave, Emma Okáľová - UMB v Banskej Bystrici  - filozofická fakulta, Vanesa Luptáková a Slávka Pavlíková - UMB - právnická fakulta, Angelika Šusteková PEVŠ - fakulta psychológie v Bratislave, Matilda Debnárová  a Marek Jedlička – Univerzita Komenského - fakulta psychológie.

      Výhody a nevýhody MiniErasmu

          Čo sa týka výhod MiniErasmu, je ich nespočetne veľa, no poviem len o tých najhlavnejších. Najviac sa mi páčili vysokoškolské prednášky, pretože mi dali toho skutočne veľa. Zoznámila som sa s vysokoškolským režimom a zistila som, ako to na „výške“ chodí.  Každá prednáška trvala 90 minút, čo som ani netušila.

          Páčilo sa mi, že nás profesori  a docenti brali ako plnohodnotných študentov vysokej školy. Okrem toho sa mi taktiež veľmi zapáčil vysokoškolský život, plný zábavy a túlania sa po meste. V Bratislave sme mali tútora, ktorý nás vodil do školy, chodil s nami na obedy a sprevádzal nás mestom. Bol to, samozrejme, študent danej školy a jeho postrehy a rady boli, ako sa hovorí, „z prvej ruky.“  Veľkou zábavou pre nás boli rôzne aktivity či súťaže. Napríklad, kamarát Marek vyhral v súťaži reproduktor. Možnosť spoznať nových priateľov, budúcich spolužiakov, ktorých sme stretli v  hosteli, je tiež na nezaplatenie. Nevýhodou MiniErasmu sa stal práve spomínaný hostel, pretože nás na izbe bolo ubytovaných štrnásť a v kúpeľni boli plesne. Zostáva len veriť, že po prijatí na vysokú školu budeme mať šťastie a dostaneme dobrý internát. Ak by som mala vysokoškolskú stáž absolvovať opäť, urobila by som to i stokrát.

      (Matilda Debnárová, IV. A)

     • Volejbalový turnaj

      26. 11. 2018

      Dňa 22. 11. 2018 sa naši žiaci a žiačky zúčastnili MIX – volejbalového turnaja. Po oduševnenom výkone na hranici svojich možností si v konkurencii 12 družstiev vybojovali krásne 3.miesto. Žiakom gratulujeme a ďakujeme za predvedený výkon a vzornú reprezentáciu školy. Veríme, že dosiahnutý úspech bude motiváciou aj pre ostatných žiakov a že šport bude mať na našej škole úspešnú tradíciu. Ešte raz gratulujeme.

     • Argentínske divadelné predstavenie

      21. 11. 2018

      Dňa 15. novembra sa žiaci V.A a V.B spolu so žiačkami, ktoré navšetvujú divadelný krúžok zúčastnili workshopu a divadelného predstavenia, ktorý viedol Argentínsky herec Eduardo Misch (http://edumisch.wixsite.com/eduardo-misch), pozvaný katedrou prekladateľstva UMB.

      Eduardo Misch predstavil dielo Eduarda Tato Paulovskeho “La potestad”, ktorého hlavnou témou je zmiznutie detí počas diktatúry v Argentíne (1976-1983). Tieto deti boli  “ukradnuté”  rodičom a odovzdané prívržencom režimu, tí ich vychovávali ako svoje vlastné deti. Vzniká tu konflikt medzi tým, či rodičia týchto adoptovaných detí sú zločinci, alebo obete, ktoré s príchodom demokracie  prišli o deti a tie boli odovzdané svojim biologickým rodinám.

 • Novinky

 • Kontakt

  Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

  gmkbb.edupage.org

  +421/484230061

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje