• Vyzdvihnutie si vecí

      2. 5. 2020

      Milí žiaci,
      oznamujeme Vám, že  v prípade potreby vyzdvihnutia si učebníc alebo iných osobných vecí, ktoré v mimoriadnej situácii ostali v škole a potrebujete si ich prevziať, môžete tak urobiť utorok a štvrtok od 9.00 hod do 12.30 hod v nasledovných termínoch:

      Utorok (5.5.2020): žiaci tried I.A, I.B, I.C

      Štvrtok (7.5.2020): žiaci tried II.A, II.B, II.C

      Utorok (12.5.2020): žiaci tried III.A, III.B, III.C

      Štvrtok (14.5.2020): žiaci tried IV.A, IV. B, IV.C, V.A

      Pred príchodom do školy vás žiadame aspoň deň vopred sa nahlásiť telefonicky na sekretariát na tel. čísle 0911 956 328 a dohodnúť si presný čas návštevy školy z dôvodu nestretnutia sa veľkého počtu osôb v priestoroch školy. Do školy je nariadení vstup s rúškom na tvári a s rukavicami na rukách v zmysle platných usmernení vlády SR počas mimoriadnej situácie vzniknutej pre riziko šírenia ochorenia COVID-19. Prosíme o dodržanie daných pokynov.

     • Klasifikácia predmetov

      17. 4. 2020

      Riaditeľka Gymnázia Mikuláša Kováča v zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 oznamuje, že v 2. polroku školského  roku  2019/2020 budú všetky predmety klasifikované.

     • Prijímacie skúšky - zber e-mailových adries

      15. 4. 2020

      Milí uchádzači o štúdium na GMK, vážení zákonní zástupcovia našich budúcich žiakov, v súvislosti s aktuálnou spoločenskou situáciou si vás dovoľujeme požiadať o poskytnutie vašej e-mailovej adresy, aby sme zabezpečili čo najefektívnejšiu vzájomnú komunikáciu.

      Údaj posielajte v tvare:

      1. meno žiaka/uchádzača,
      2. meno zákonného zástupcu
      3. e-mailová adresa zákonného zástupcu

      na adresu: prijimacky@gmk-bb.sk

     • Piataci - prihlášky na VŠ

      3. 4. 2020

      Milí piataci, ak ste si nestihli dať potvrdiť prihlášky na vysokú školu u triednej pani profesorky Mgr. Švihlíkovej, sekretariát bude otvorený každý štvrtok od 10.00 hod do 12.00 hod. V uvedenom čase potvrdím iba prihlášky tých študentov, ktorí sa vopred telefonicky nahlásia na tel. čísle 0911 956 328 a dohodnú si presný čas návštevy školy. Je to potrebné aj z dôvodu prípravy podkladov pre potvrdenie vašej prihlášky – porovnanie známok. Zavolajte a dohodnite si čas, aby ste zbytočne potom nečakali a hlavne, aby vás veľa neprišlo naraz. Do školy je tiež nariadený vstup s rúškom na tvári a s rukavicami na rukách v zmysle platných nariadení vlády SR. Prosím o dodržanie daných pokynov.

      S pozdravom,

      Ing. Mastišová

      (sekretariát 0911 956 328)

     • VÝSTAVA VYSOKÝCH ŠKÔL KAM NA VYSOKÚ ŠKOLU

      5. 2. 2020

      4. 2. 2020 sa vybraní žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili výstavy vysokých škôl Kam na vysokú školu organizovanej Národným kariérnym centrom v hoteli LUX v Banskej Bystrici. Mali možnosť informovať sa o štúdiu na slovenských či českých vysokých školách v informačných stánkoch. Vysoké školy si pre žiakov stredných škôl pripravili rôzne propagačné materiály a prezentácie. Na výstave sa naši žiaci mohli informovať, napríklad o Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzite Komenského v Bratislave, Univerzite Palackého v Brne, Žilinskej univerzite v Žiline, Technickej univerzite vo Zvolene, Technickej univerzite v Košiciach či University of New York v Prahe.

      Okrem samotnej výstavy sa naši žiaci aktívne zapojili do dvoch prebiehajúcich workshopov. Prvý workshop pod vedením Zuzany Záhradníkovej zo spoločnosti Career Spring bol zameraný na sebapoznanie a správny výber vysokej školy. Druhý workshop spoločnosti LEAF bol zameraný na osobný rozvoj, ekonomické a projektové zručnosti.

      Národné kariérne centrum vydáva aj časopis Kam po strednej školy, kde si žiaci a učitelia stredných škôl môžu prečítať aktuálne informácie o vysokých školách a univerzitách. V elektronickej podobe je časopis dostupný na priloženom linku.

      LINK: http://online.anyflip.com/wotj/cbpm/mobile/index.html

     • Ako si vybrať vysokú školu - workshop

      30. 1. 2020

      Dňa 29.1. sa na našej škole konal workshop pre študentov 3. a 4. ročníka na tému Ako si vybrať vysoké školy a čo robiť v budúcnosti ako súčasť projektu Mladá Bystrica organizovaný Radou študentov mesta Banská Bystrica. Žiaci mali počas prednášky vedenej Adreou Dolinskou, predsedníčkou Rady mládeže Banská Bystrica, možnosť získať predstavu o tom, ktorým študijným smerom by sa chceli uberať. Druhá časť workshopu bola veľmi príjemná diskusia s predsedom Adamom Hančákom a členkami Natáliou Zikmundovou a Nikolou Horvathovou z Rady študentov mesta Banská Bystrica, počas ktorej sa študenti mohli dozvedieť viac o aktivite Rady študentov a tak získať inšpiráciu na vykonávanie mimoškolských aktivít.

     • Deň otvorených dverí na GMK

      30. 1. 2020

      29. 1. 2020 sme pre verejnosť otvorili dvere na našom gymnáziu. Kto chcel a mal záujem vidieť naživo vyučovací proces na bilingválnom slovensko-čínsko-španielskom gymnáziu, bol vítaným a očakávaným hosťom.

      Pre návštevníkov sme si pripravili bohatý program. Na prízemí v zasadacej miestnosti prezentovala našu školu zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Elena Melicherová, informovala o dôležitých skutočnostiach – o školskom vzdelávacom programe, mimovyučovacích aktivitách, o dianí na škole, aktivitách žiackej školskej rady, priebehu vyučovania v čínskej i španielskej sekcii a o možnostiach ubytovania žiakov na internátoch. Každý návštevník mal možnosť nahliadnuť priamo do vyučovacieho procesu.

      Naši žiaci-sprievodcovia povodili záujemcov po jednotlivých triedach, kde mohli naživo vidieť priebeh vyučovacej hodiny v španielčine, v čínštine, v angličtine, ale aj v slovenčine vyučované gymnaziálne predmety. Na jednej z chodieb si žiaci a učitelia čínskeho jazyka pripravili aj „čínsky stánok“, kde návštevníkom prezentovali slovensko-čínske štúdium na našej škole. Návštevníci mohli ochutnať tradičný čínsky čaj, vypočuť si tradičný čínsky hudobný nástroj a zahrať si zábavnú logickú hru Madžong.

      Nádejných záujemcov o slovensko-španielske štúdium zaujali učitelia španielskeho jazyka svojou interaktívnou a zážitkovou formou vyučovania, schopnosti žiakov rozprávať už v nižších ročníkoch plynulo po španielsky. Biológia, fyzika či matematika vyučovaná v španielčine bola určite pre návštevníkom výrazným lákadlom.

      Po vyučovaní sa mohli záujemcovia o štúdium otestovať formou autoevaluačných  prijímacích  testov, to znamená, že  mali k dispozícii aj správne odpovede a mohli sa ihneď okontrolovať.  Môžeme sa hrdo pochváliť, že DOD na našom gymnáziu dopadol nad očakávania a že záujem bol skutočne veľký.

     • OLYMPIÁDA ZO ŠPANIELSKEHO JAZYKA

      20. 1. 2020

      Dňa 3.12 si žiaci bilingválnej sekcie zmerali sily v olympiáde zo španielskeho jazyka v kategórii D - úroveň C1. Tento v poradí už 30. ročník olympiády zo španielskeho jazyka bol mimoriadne silný. Všetci 20 účastníci sa prebojovali cez písomnú časť a postúpili tak do ďalšej fázy súťaže - ústna časť. Výsledky boli naozaj veľmi tesné. Na 3. mieste sa umiestnil Šimon Tóth zo 4.A na 2. mieste Lucia Babicová zo 4.A a víťazskou sa stala Alexandra Žifčáková z 5.A. Výhercom srdečne gratulujeme. Prvé dve miesta postupujú na krajské kolo, kde budú našu školu reprezentovať. Držíme im palce. Ostatným účasníkom ďakujeme a tešíme sa zo skvelej úrovni, ktorú v tomto ročníku olympiády žiaci preukázali!

     • Silná ruka

      22. 11. 2019

      Piatok 15.11.2019 bude pre našu školu úspešným dňom vďaka študentovi tretieho ročníka Matejovi Huskovi. Matej sa zúčastnil regionálnej súťaže s názvom Silná ruka a na našu veľkú radosť nenašiel v konkurencii študentov Banskobystrickeho a Žilinského kraja premožiteľa a túto súťaž vyhral. Okrem medaile a prvenstva si vybojoval aj postup na celoslovenské kolo tejto súťaže, kde nás bude reprezentovať. Matejovi želáme veľa úspechov a ďakujem za úspešnú reprezentáciu Gymnázia Mikuláša Kováča v celoslovenskom meradle.

     • Kurz ochrany života a zdravia

      22. 11. 2019

      Dňa 16.10.2019 sa už tradične zúčastnili žiaci 1. – 3. ročníka na Kurze ochrany života a zdravia. Tento rok sme opäť zmenili lokalitu a zavítali sme do Sásovskej doliny neďaleko Banskej Bystrice. Po preverení vedomostí z orientácie v teréne, CO, zdravotnej prípravy a pod. sme tento deň využili aj na rozvoj environmentálneho myslenia žiakov a vyzbierali odpadky v danej lokalite. Pekný deň sme zakončili opekačkou, pri ktorej žiaci využili teoretické vedomosti o príprave ohniska a založení ohňa v praxi. Navyše nám v tento deň celkom vyšlo aj počasie a tak ho hodnotíme veľmi pozitívne.

 • Novinky

 • Kontakt

  Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

  gmkbb.edupage.org

  +421/484230061

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje