• Vyzdvihnutie si vecí

      2. 5. 2020

      Milí žiaci,
      oznamujeme Vám, že  v prípade potreby vyzdvihnutia si učebníc alebo iných osobných vecí, ktoré v mimoriadnej situácii ostali v škole a potrebujete si ich prevziať, môžete tak urobiť utorok a štvrtok od 9.00 hod do 12.30 hod v nasledovných termínoch:

      Utorok (5.5.2020): žiaci tried I.A, I.B, I.C

      Štvrtok (7.5.2020): žiaci tried II.A, II.B, II.C

      Utorok (12.5.2020): žiaci tried III.A, III.B, III.C

      Štvrtok (14.5.2020): žiaci tried IV.A, IV. B, IV.C, V.A

      Pred príchodom do školy vás žiadame aspoň deň vopred sa nahlásiť telefonicky na sekretariát na tel. čísle 0911 956 328 a dohodnúť si presný čas návštevy školy z dôvodu nestretnutia sa veľkého počtu osôb v priestoroch školy. Do školy je nariadení vstup s rúškom na tvári a s rukavicami na rukách v zmysle platných usmernení vlády SR počas mimoriadnej situácie vzniknutej pre riziko šírenia ochorenia COVID-19. Prosíme o dodržanie daných pokynov.

     • Klasifikácia predmetov

      17. 4. 2020

      Riaditeľka Gymnázia Mikuláša Kováča v zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 oznamuje, že v 2. polroku školského  roku  2019/2020 budú všetky predmety klasifikované.

     • Prijímacie skúšky - zber e-mailových adries

      15. 4. 2020

      Milí uchádzači o štúdium na GMK, vážení zákonní zástupcovia našich budúcich žiakov, v súvislosti s aktuálnou spoločenskou situáciou si vás dovoľujeme požiadať o poskytnutie vašej e-mailovej adresy, aby sme zabezpečili čo najefektívnejšiu vzájomnú komunikáciu.

      Údaj posielajte v tvare:

      1. meno žiaka/uchádzača,
      2. meno zákonného zástupcu
      3. e-mailová adresa zákonného zástupcu

      na adresu: prijimacky@gmk-bb.sk

     • Piataci - prihlášky na VŠ

      3. 4. 2020

      Milí piataci, ak ste si nestihli dať potvrdiť prihlášky na vysokú školu u triednej pani profesorky Mgr. Švihlíkovej, sekretariát bude otvorený každý štvrtok od 10.00 hod do 12.00 hod. V uvedenom čase potvrdím iba prihlášky tých študentov, ktorí sa vopred telefonicky nahlásia na tel. čísle 0911 956 328 a dohodnú si presný čas návštevy školy. Je to potrebné aj z dôvodu prípravy podkladov pre potvrdenie vašej prihlášky – porovnanie známok. Zavolajte a dohodnite si čas, aby ste zbytočne potom nečakali a hlavne, aby vás veľa neprišlo naraz. Do školy je tiež nariadený vstup s rúškom na tvári a s rukavicami na rukách v zmysle platných nariadení vlády SR. Prosím o dodržanie daných pokynov.

      S pozdravom,

      Ing. Mastišová

      (sekretariát 0911 956 328)

     • VÝSTAVA VYSOKÝCH ŠKÔL KAM NA VYSOKÚ ŠKOLU

      5. 2. 2020

      4. 2. 2020 sa vybraní žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili výstavy vysokých škôl Kam na vysokú školu organizovanej Národným kariérnym centrom v hoteli LUX v Banskej Bystrici. Mali možnosť informovať sa o štúdiu na slovenských či českých vysokých školách v informačných stánkoch. Vysoké školy si pre žiakov stredných škôl pripravili rôzne propagačné materiály a prezentácie. Na výstave sa naši žiaci mohli informovať, napríklad o Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzite Komenského v Bratislave, Univerzite Palackého v Brne, Žilinskej univerzite v Žiline, Technickej univerzite vo Zvolene, Technickej univerzite v Košiciach či University of New York v Prahe.

      Okrem samotnej výstavy sa naši žiaci aktívne zapojili do dvoch prebiehajúcich workshopov. Prvý workshop pod vedením Zuzany Záhradníkovej zo spoločnosti Career Spring bol zameraný na sebapoznanie a správny výber vysokej školy. Druhý workshop spoločnosti LEAF bol zameraný na osobný rozvoj, ekonomické a projektové zručnosti.

      Národné kariérne centrum vydáva aj časopis Kam po strednej školy, kde si žiaci a učitelia stredných škôl môžu prečítať aktuálne informácie o vysokých školách a univerzitách. V elektronickej podobe je časopis dostupný na priloženom linku.

      LINK: http://online.anyflip.com/wotj/cbpm/mobile/index.html

     • Ako si vybrať vysokú školu - workshop

      30. 1. 2020

      Dňa 29.1. sa na našej škole konal workshop pre študentov 3. a 4. ročníka na tému Ako si vybrať vysoké školy a čo robiť v budúcnosti ako súčasť projektu Mladá Bystrica organizovaný Radou študentov mesta Banská Bystrica. Žiaci mali počas prednášky vedenej Adreou Dolinskou, predsedníčkou Rady mládeže Banská Bystrica, možnosť získať predstavu o tom, ktorým študijným smerom by sa chceli uberať. Druhá časť workshopu bola veľmi príjemná diskusia s predsedom Adamom Hančákom a členkami Natáliou Zikmundovou a Nikolou Horvathovou z Rady študentov mesta Banská Bystrica, počas ktorej sa študenti mohli dozvedieť viac o aktivite Rady študentov a tak získať inšpiráciu na vykonávanie mimoškolských aktivít.

     • Deň otvorených dverí na GMK

      30. 1. 2020

      29. 1. 2020 sme pre verejnosť otvorili dvere na našom gymnáziu. Kto chcel a mal záujem vidieť naživo vyučovací proces na bilingválnom slovensko-čínsko-španielskom gymnáziu, bol vítaným a očakávaným hosťom.

      Pre návštevníkov sme si pripravili bohatý program. Na prízemí v zasadacej miestnosti prezentovala našu školu zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Elena Melicherová, informovala o dôležitých skutočnostiach – o školskom vzdelávacom programe, mimovyučovacích aktivitách, o dianí na škole, aktivitách žiackej školskej rady, priebehu vyučovania v čínskej i španielskej sekcii a o možnostiach ubytovania žiakov na internátoch. Každý návštevník mal možnosť nahliadnuť priamo do vyučovacieho procesu.

      Naši žiaci-sprievodcovia povodili záujemcov po jednotlivých triedach, kde mohli naživo vidieť priebeh vyučovacej hodiny v španielčine, v čínštine, v angličtine, ale aj v slovenčine vyučované gymnaziálne predmety. Na jednej z chodieb si žiaci a učitelia čínskeho jazyka pripravili aj „čínsky stánok“, kde návštevníkom prezentovali slovensko-čínske štúdium na našej škole. Návštevníci mohli ochutnať tradičný čínsky čaj, vypočuť si tradičný čínsky hudobný nástroj a zahrať si zábavnú logickú hru Madžong.

      Nádejných záujemcov o slovensko-španielske štúdium zaujali učitelia španielskeho jazyka svojou interaktívnou a zážitkovou formou vyučovania, schopnosti žiakov rozprávať už v nižších ročníkoch plynulo po španielsky. Biológia, fyzika či matematika vyučovaná v španielčine bola určite pre návštevníkom výrazným lákadlom.

      Po vyučovaní sa mohli záujemcovia o štúdium otestovať formou autoevaluačných  prijímacích  testov, to znamená, že  mali k dispozícii aj správne odpovede a mohli sa ihneď okontrolovať.  Môžeme sa hrdo pochváliť, že DOD na našom gymnáziu dopadol nad očakávania a že záujem bol skutočne veľký.

     • OLYMPIÁDA ZO ŠPANIELSKEHO JAZYKA

      20. 1. 2020

      Dňa 3.12 si žiaci bilingválnej sekcie zmerali sily v olympiáde zo španielskeho jazyka v kategórii D - úroveň C1. Tento v poradí už 30. ročník olympiády zo španielskeho jazyka bol mimoriadne silný. Všetci 20 účastníci sa prebojovali cez písomnú časť a postúpili tak do ďalšej fázy súťaže - ústna časť. Výsledky boli naozaj veľmi tesné. Na 3. mieste sa umiestnil Šimon Tóth zo 4.A na 2. mieste Lucia Babicová zo 4.A a víťazskou sa stala Alexandra Žifčáková z 5.A. Výhercom srdečne gratulujeme. Prvé dve miesta postupujú na krajské kolo, kde budú našu školu reprezentovať. Držíme im palce. Ostatným účasníkom ďakujeme a tešíme sa zo skvelej úrovni, ktorú v tomto ročníku olympiády žiaci preukázali!

     • Silná ruka

      22. 11. 2019

      Piatok 15.11.2019 bude pre našu školu úspešným dňom vďaka študentovi tretieho ročníka Matejovi Huskovi. Matej sa zúčastnil regionálnej súťaže s názvom Silná ruka a na našu veľkú radosť nenašiel v konkurencii študentov Banskobystrickeho a Žilinského kraja premožiteľa a túto súťaž vyhral. Okrem medaile a prvenstva si vybojoval aj postup na celoslovenské kolo tejto súťaže, kde nás bude reprezentovať. Matejovi želáme veľa úspechov a ďakujem za úspešnú reprezentáciu Gymnázia Mikuláša Kováča v celoslovenskom meradle.

     • Kurz ochrany života a zdravia

      22. 11. 2019

      Dňa 16.10.2019 sa už tradične zúčastnili žiaci 1. – 3. ročníka na Kurze ochrany života a zdravia. Tento rok sme opäť zmenili lokalitu a zavítali sme do Sásovskej doliny neďaleko Banskej Bystrice. Po preverení vedomostí z orientácie v teréne, CO, zdravotnej prípravy a pod. sme tento deň využili aj na rozvoj environmentálneho myslenia žiakov a vyzbierali odpadky v danej lokalite. Pekný deň sme zakončili opekačkou, pri ktorej žiaci využili teoretické vedomosti o príprave ohniska a založení ohňa v praxi. Navyše nám v tento deň celkom vyšlo aj počasie a tak ho hodnotíme veľmi pozitívne.

     • Horehronské hry

      22. 11. 2019

      Dňa 2.10.2019 sa konali na štadióne SNP v Banskej Bystrici tradičné Horehronské hry v atletike žiakov a žiačok. Hry boli tento rok výnimočné tým, že to bolo pravdepodobne posledné športové podujatie na pôvodnom štadióne, nakoľko by v najbližšom období mal prejsť rozsiahlou rekonštrukciou. S potešením môžeme konštatovať, že sa hier zúčastnili aj naši žiaci a v konkurencii žiakov z celého kraja sa vôbec nestratili. Najvýraznejší úspech dosiahol žiak 1. B triedy Štefan Godžák, ktorý v behu na 300m získal bronzovú medailu. Rovnaká medaila len o pár desatín ušla aj nášmu ďalšiemu zástupcovi Tomášovi Kapustovi z 2.B triedy, ktorý sa umiestnil v behu na 60m štvrtý. Finálovou účasťou nás potešila aj Andrea Jančová vo vrhu guľou. Avšak uznanie a pochvala patrí aj ostatným žiakom našej školy, ktorí sa nezľakli konkurencie a úspešne reprezentovali seba a aj našu školu.

     • Viktória Macková zo IV.C píše:

      15. 11. 2019

      Na prelome októbra a novembra 2019 som sa zúčastnila dvanásteho kola Celosvetovej súťaže v čínskom jazyku v kategórii stredné školy. Do tejto súťaže som sa dostala pomocou prekonania školského a celoštátneho kola, ktoré sa odohralo v českom Olomouci.

      Finálové kolo súťaže sa uskutočnilo v provincii Henan, konkrétne v meste Zhengzhou, ktoré je známe shaolinským umením a taktiež jeho výcvikom. Do finále sa úspešne prebojovalo 120 študentov zo 105 krajín sveta. Spoločne sme si porovnali sily v troj častiach, z ktorých súťaž pozostávala. Bola to ústna časť, v ktorej našou úlohou bolo predniesť slávnostný príhovor na tému „Spojme ruky s Čínou, budujme sen budúcnosti.“ Písomná časť pozostávala zo zmesi otázok ohľadom čínskeho životného štýlu, histórie, umenia, geografie a podobne. Posledná časť, talentová, ukázala rôzne schopnosti súťažiacich, či už v speve, tanci či recitácii. Plný počet bodov, ktoré sme mohli dosiahnuť bol rovných sto, ja som obdržala 87,5.

      Okrem súťaženia a prípravy som aj cestovala, v spoločnosti ostatných súťažiacich a turistických sprievodcov, ktorý nám ukázali prekrásne miesta mesta Zhengzhou. Mali sme šancu vidieť predstavenie desaťtisícok študentov predvádzajúcich shaolinské kungfu, dokonca sa aj priučiť základným krokom. Navštívili sme mnoho vysokých a stredných škôl, významných budov aj historických pamiatok. Počas celého pobytu sme sa zároveň aj vzdelávali, dozvedeli sme sa nové informácie o kaligrafii, znakoch i poézii. Precestovala som aj mestá Luoyang a Peking a opäť pochopila niečo nové o viac než tisícročnej histórii Číny.

      Konanie celej súťaže bolo dva týždne a päť dní počas ktorých som mala šancu spoznať ľudí z rôznych kútov zeme a naučiť sa mnoho o rozličných zvykoch a tradíciách daných krajín. Rozhodne to bola skvelá skúsenosť, ktorá mi určite pomôže aj v budúcom štúdiu čínskeho jazyka.

      Viktórii gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy vo svete. Taktiež veľká vďaka patrí p. prof. Wangovi, ktorý Viktóriu na súťaž prihlásil, pripravoval aj sprevádzal.

     • 9. ročník podujatia „STREDOŠKOLÁK“ vo Zvolene

      13. 11. 2019

      12. novembra 2019 sme sa zúčastnili burzy stredných škôl vo Zvolene, organizovanej CPPPaP Zvolen. Našim cieľom bolo spropagovať naše gymnázium pre žiakov základných škôl z okolia Banskej Bystrice a Zvolena, taktiež predstaviť sa aj ich vyučujúcim či rodičom. Náš cieľ sme určite splnili. Gymnázium Mikuláša Kováča zodpovedne reprezentovali Laura Čačková (trieda III. B) a Nina Almášiová (trieda III. B) za španielsku sekciu a Samuel Šiška (II. C) a Matúš Olajec (IV. C) za čínsku sekciu. Našich žiakov a žiačky sprevádzali aj dve vyučujúce – Mgr. Katarína Švihlíková a Mgr. Alžbeta Sedláková.
      Ďakujem žiačkam a žiakom za účasť a tešíme sa na ďalšie burzy stredných škôl.
      Mgr. Alžbeta Sedláková

 • Novinky

 • Kontakt

  Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

  gmkbb.edupage.org

  +421/484230061

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje