• Začiatok či koniec?

      13. 5. 2022

      Niečo sa končí, niečo začína – taká je ,,kniha života“.

           Koncom apríla 2022 sme sa lúčili s maturantmi – študentmi V. ročníka bilingválneho čínskeho a španielskeho štúdia pred ich odchodom na ,,akademický týždeň“. Pri tejto príležitosti im mladší spolužiaci zo študentskej rady odovzdali darček  - symbolický kľúč k dverám nového života.
           Prešlo pár dní a dňa 12. mája 2022 opúšťajú naši maturanti bránu školy po absolvovaní ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.
           Pri tejto príležitosti bolo 23 žiakom španielskeho bilingválneho odboru za účasti zástupcov Ministerstva školstva Španielskej republiky a Španielskeho veľvyslanectva v Bratislave, okrem maturitného vysvedčenia, slávnostne odovzdané i vysvedčenie ,,španielskeho maturanta“– Título da Bachiller espaňol, ktoré im otvára bránu k štúdiu na vysokých školách v Španielsku.

      Takže – koniec alebo začiatok?

      Všetkým našim maturantom prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu a v živote.

     • Prvé miesto Jakuba Dlhopolca v súťaži esejí

      10. 5. 2022

                    Na Dni Európy, ktorý sa konal 9. mája v Európskom dome Bratislave, prijal Jakub Dlhopolec, žiak IV.C nášho gymnázia, cenu za prvé miesto v súťaži v písaní esejí na tému Budúcnosť Európy mojimi očami.
                    Jakub mal so spolužiakmi, ktorí ho sprevádzali, v rámci programu možnosť stretnúť sa a diskutovať aj so známym básnikom a všestranným kreatívcom Danielom Hevierom (ktorý mu cenu osobne odovzdal), s europoslancami Michalom Wiezikom a Ivanom Štefancom, s generálnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí Martinom Klusom, alebo s Marcom Nemethom z projektu Dejepis inak. Aj týmto spôsobom dali o sebe, o našej škole, o projekte Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu, ktorého sú súčasťou, rozhodným spôsobom vedieť.
                    Z Kubovho úspechu máme všetci obrovskú radosť, srdečne blahoželáme a prajeme jemu i ďalším členom tímu EPAS, aby „ukoristili“ ďalšie prvenstvo.
                    Jakub, šťastnú cestu do Štrasburgu!

      Budúcnosť Európy mojimi očami

      Jakub Dlhopolec

                    Starý kontinent nie je známy len pre svoju architektúru, vynálezy, umenie, filozofiu, ale aj pre konflikty, ktoré sa na ňom odohrávali. Po celé stáročia európske krajiny medzi sebou bojovali, dobývali alebo kolonizovali. Toto obdobie sa našťastie už pominulo. Pár múdrych hláv sa nakoniec spojilo a prišli na niekoľko hlavných dôvodov, prečo tieto spory vznikajú. Boje vystriedal spoločný obchod a spolupráca. Táto vízia sa stala skutočnosťou a nie je lepšieho dôkazu o jej funkčnosti ako to, že tu máme mier už vyše 70 rokov. Za tie roky sa do tohto európskeho projektu pripojilo niekoľko krajín a ďalšie pribúdajú. Európska únia má popredné miesta nielen čo sa týka štatistík zameraných na mier, zdravotníctva, ekonomických otázok, boji s korupciou, ľudských práv, výskume, ale aj zelenou energiou. Avšak to, že v porovnaní so životnou úrovňou iných častí sveta sa nám v súčasnosti žije dobre, až nadpriemerne dobre, ešte neznamená, že nie je čo zlepšovať.
                Nad otázkami, ako by sa mala EÚ zlepšiť a ako bude vyzerať v budúcnosti, často premýšľam. Zvlášť v týchto ťažkých časoch, keď za našimi hranicami vrie konflikt obrovských rozmerov. Táto udalosť nás síce všetkých spojila, ale ktovie, ako dlho nám to vydrží. V európskych krajinách môžeme vidieť dlhodobo nárast extrému, ktorý síce nateraz utíchol, ale postupne bude znova naberať na sile. Extrémistické skupiny a politické strany idú proti naším hodnotám. Ľudské práva sa používajú maximálne na lacné politické frázy. V našich krajinách sme až príliš tolerantní k netolerantným, a týmto spôsobom im dovoľujeme rásť na sile. V budúcnosti by EÚ mala ráznejšie zakročiť voči politikom a režimom, ktorým nevonia demokracia alebo právny štát vo forme zníženia až zastavenia toku eurofondov, zmrazenie ich práva na veto, ktoré môže byť v konečnom dôsledku použité proti samotnej EÚ, alebo na zastavenie sankcií pre krajiny, ktoré sa zapájajú do porušovania ľudských práv, ako sme to mohli vidieť v minulosti. Ruka v ruke s týmto pracujú aj dezinformačné kanály, ktoré sú často kontrolované z totalitných krajín snažiacich sa podkopávať demokraciu a Úniu ako takú. Myslím si, že za úspechom dezinformácií a strán snažiacich sa o vystúpenie z EÚ môže byť aj neznalosť o fungovaní EÚ a jej aktivitách. Z vlastnej skúsenosti viem, že väčšina ľudí ani nepozná rozdiel medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom, a nie ešte vedieť o všetkých výhodách v našom členstve. Internetové stránky a profily na sociálnych sieťach zaoberajúce sa EÚ majú len minimálny dosah oproti druhej strane. Verím v to, že sa Európske orgány zlepšia v komunikácii s obyvateľmi a celkové povedomie o jej aktivitách bude len rásť. Problematika by sa mohla vyriešiť aj výučbou kritického myslenia alebo lepším bojom s hybridnými hrozbami.
                      Jednou z ďalších vecí, ktoré si predstavujem v budúcej Európe, je čo najväčšie zastúpenie zelenej energie z celkovej spotreby EÚ. Podpora výskumu a skoré využitie výsledkov a technológií by z nás mohla urobiť svetového lídra v tomto obore a stať sa príkladom pre iné krajiny mimo EÚ. Takto by sme sa mohli stať menej závislými na krajinách s totalitným režimom, ktoré stále tvoria veľkú, ak nie väčšinovú časť dovezeného paliva. So stále menšou závislosťou by sme zároveň mohli popracovať na lepšej spolupráci s demokraciami okolo sveta. Lepšie radiť podnikateľom a investorom sa sústrediť na krajiny, kde sa dodržujú ľudské práva či demokracia. Zároveň by sme ale nemali odvrátiť pozornosť od krajín tretieho sveta, ktoré nemajú demokratické zriadenie. EÚ by mohla vypracovať plán na demokratizáciu týchto krajín, prostredníctvom či už finančnej alebo inej pomoci, ktorá by mohla povzbudiť tieto krajiny k reformám, odvrátenia sa od iných geopolitických hráčov s ich neslobodným režimom. 
                    Jedna z vecí, čo nás pandémia naučila, bolo aj to, že ako Európska únia spolu dokážeme omnoho viac, ako keby sme mali fungovať samostatne. Tento obrovský ekonomický blok s viac ako 440 miliónmi obyvateľov dokáže vytvoriť omnoho väčší výtlak, ako len krajina s 5- či 50-miliónovým obyvateľstvom. V tejto spolupráci a jednote je skrytá naša budúcnosť či už v budovaní zelenej Európy, našej bezpečnosti alebo v presadzovaní našich morálnych hodnôt a ľudských práv, na ktorých si tak zakladáme. Práve v našich hodnotách je ukrytá naša sila. Bol by som rád, keby sme si v budúcnosti toto dedičstvo uvedomovali a vážili si demokraciu viac, ako predtým a videli v sebe omnoho viac ako len Slováka, Slovenku, Španiela, Španielku alebo Nemca, Nemku, ale hlavne aj Európana, Európanku.

     • Naši štvrtáci regionálnymi víťazmi Mladého Európana

      4. 5. 2022

          V piatok 29. apríla 2022 sa žiaci našej školy (a zároveň členovia nášho EPAS tímu) Jakub Dlhopolec, Samuel Šiška a Janka Vrábeľová (IV.C) zúčastnili regionálneho kola 17. ročníka súťaže Mladý Európan. Uskutočnilo sa v priestoroch Univerzitnej knižnice UMB v B. Bystrici. V trojkolovom zápolení, zameranom na vedomosti o Európe a EÚ, vybojovali 1. miesto.
          Vďaka patrí aj Ester Rohrbock zo IV.A a osobitne učiteľom, ktorí čerstvým víťazom pomáhali pri príprave na súťaž: D. Čemovej, P. Drugdovi, E. Melicherovej, M. Bakošovi.
          Mladým Európanom blahoželáme a prajeme im úspech aj v júni na národnom kole v Trenčíne.

     • Simulácia summitu OSN

      22. 4. 2022

      V dňoch 24. a 25. marca 2022 sme sa zúčastnili simulácie summitu OSN -  ESMUN 2022, podujatia, ktoré sa koná v Žiline. Toto stretnutie bolo výlučne v španielčine a jeho témou bola“ Stratégia na zníženie využívania zvierat v biochemických experimentoch“,  ktorá je v súčasnosti veľmi dôležitá vzhľadom na pokroky vo vede a všetko, čo s tým súvisí, pokiaľ ide o experimentovanie.

      Naši žiaci štvrtého a piateho ročníka reprezentovali Francúzsko, jednu zo zakladajúcich krajín OSN, Nemecko, európsku veľmoc a Saudskú Arábiu, krajinu mimo Európskej únie a kultúrne veľmi odlišnú od toho, čo poznáme.

      Počas simulácie prebiehali rôzne typy diskusií: moderované, nemoderované, formálne, neformálne... vždy so všetkými zdvorilostnými frázami, ktoré sa používajú pri tomto type dohovoru a rovnako bolo nutné dodržať formálny dress code. Na záver krajiny navrhli uznesenie - vytvorenie medzinárodnej organizácie, ktorá by regulovala experimentovanie a podmienky, v ktorých sa tieto zvieratá nachádzajú.

      Počas podujatia mali študenti možnosť stretnúť sa s ďalšími študentmi španielčiny zo Slovenska a Českej republiky. Akcia každému jednému z účastníkov niečo priniesla, či už v rámci diskusií, alebo pri záverečnej spoločnej párty  so ZAMUNOM a FRAMUNOM, anglickým a francúzskym variantom tohoto istého podujatia.

      Tešíme sa na budúci rok a dúfame, že sa opäť uvidíme...

     • Výzva pre deti na intoxikáciu liekmi

      21. 4. 2022

      Mládež čelí nebezpečnej internetovej výzve. Upozornili nás na to kolegovia z protidrogovej centrály národnej kriminálnej agentúry. Výzva nabáda deti a mladistvých k dobrovoľnej intoxikácii voľne predajnými liekmi.

      Táto výzva sa prvý krát objavila v roku 2015 vo Veľkej Británii. Používatelia sociálnych sietí nabádali deti k tomu, aby úmyselne užili väčšie množstvo dostupných liekov. To viedlo neraz k vážnym zdravotným problémom. Účinok voľne predajných liekov prichádza neskôr, čo vedie k nezvratnému poškodeniu zdravia, ako je napríklad trvalé poškodenie pečene.

      Úlohou zúčastneného na výzve je celý priebeh intoxikácie zaznamenať a prežité skúsenosti zdieľať na sociálnych sieťach.

      Podľa psychológov, ktorí sa k výzve v médiách vyjadrili, výzva deti neláka preto, že si chcú ublížiť, len si neuvedomujú následky, ktoré si môžu spôsobiť.

      Za uplynulý mesiac iba v Bratislave došlo k 12 otravám mladistvých a detí, ktoré pravdepodobne súvisia s výzvou.

      Apelujeme preto najmä na rodičov, aby zvýšili svoju obozretnosť a s deťmi o rizikách tejto výzvy hovorili. Rovnako bude postupovať aj polícia. Prostredníctvom policajných preventistov budeme zvyšovať povedomie detí o nežiadúcich účinkoch voľne dostupných liekov a látok určených na liečebné účely.

      FB: https://www.facebook.com/policiaslovakia/posts/5483120158384828

     • 2% pre OZ EDUKA

      22. 2. 2022

      Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy,

      aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o 2% dane z príjmu. V predchádzajúcich rokoch nám tieto príspevky veľmi pomohli, preto Vás prosíme o pomoc aj tento rok. Ide o príspevok, ktorý nemusíte vyťahovať zo svojej peňaženky, ale sami rozhodnete o časti svojej dane, ktorá ide do štátneho rozpočtu. Stačí, keď vyplníte tlačivo, podpíšete ho a odovzdáte škole spolu s potvrdením dane od zamestnávateľa. Všetko ostatné vybavíme za Vás. (pozn. tlačivo pošleme vytlačené po deťoch domov, alebo elektronicky nájdete TU)

      Ďakujeme za príspevky v minulosti, ktoré sme použili veľmi zodpovedne a efektívne. Napríklad:
      - finančne sme prispeli na didaktickú techniku,
      - prispeli sme na nákup učebných pomôcok,
      - kamerový systém
      - prispeli sme na zorganizovanie súťaží na našej škole a mnoho ďalších aktivít.

      V našej viac ako viacročnej budove je stále čo prerábať, renovovať, skrášľovať. Normatív na školu nedokáže pokryť všetky náklady, sme odkázaní na sponzorov a príspevky od rodičov. Formou poukázania 2% z daní nám pomôžete dosiahnuť, aby aj naše gymnázium bolo školou peknou a modernou. Peniaze sú kontrolované rodičmi, nie je možné ich použiť na iné účely. Kedykoľvek môžete nazrieť a skontrolovať pohyby týchto financií.

      Na škole je potrebné:
      * zakúpiť nové, moderné pomôcky na vyučovanie,
      * vymaľovať triedy, chodby,
      * zrenovovať oplotenie areálu školy

      Preto Vás prosíme, venujte nám svoje 2% z dane, oslovte aj svojich priateľov, kolegov, známych, aby pomohli našej škole. O potrebné tlačivá môžete požiadať telefonicky alebo elektronicky. Vyplnené a podpísané tlačivá môžete poslať poštou, doniesť ich osobne zamestnancovi školy alebo priamo odniesť na daňový úrad.

      Kontakty: milada.zabkova@gmk-bb.sk

      Veľmi pekne Vám ĎAKUJEME!

      OZ EDUKA pri Gymnáziu
      Údaje:
      IČO: 37955136
      Právna forma: Občianske združenie
      Sídlo: Mládežnícka 4282/51, 974 04 Banská Bystrica

     • Deň učiteľov 2022

      11. 4. 2022

      Deň sa začal (ako?) obyčajne. Ďalší pondelok, ďalší začatý týždeň... No predsa niečo bolo inak!

      Kalendár nám oznámil, že je Deň učiteľov. Aj keď to, samozrejme, nie je sviatok ani zďaleka taký významný ako Vianoce, rozhodli sme sa ho osláviť. A čo potrebuje učiteľ najviac, aby mohol byť učiteľom? Aby mohol vykonávať svoje remeslo?

      Áno, áno, svojich žiakov predsa! Preto sme pri tejto príležitosti venovali jednu prestávku práve im (a oni nám ♥). Pýtate sa, čo sme spolu robili? Nuž, kadečo. Od klasických stolových hier, akými sú šach, človeče, cez novodobejšie, až po športové aktivity. Zapojilo sa neúrekom žiakov a neúrekom učiteľov z celého GMK a bol to naozaj krásne strávený čas.

      Ako sprievodný program bol navyše celý deň k dispozícii stánok pani profesorky Sedlákovej, kde si každý mohol zobrať motivačný citátik, sladký cukrík, ale aj sa zapojiť do kvízu o učiteľoch, či do kvízu z gramatiky. Na konci dňa boli oznámení aj šiesti víťazi 😊

      Ako poslednú bodku na oslavu tohto dňa pán profesor Rajčan vytvoril mozaiky z tvárí učiteľov, ktoré sme následne zverejnili na našom Instagrame @gmk.oficialnastranka. Žiaci aj tu súťažili o cenu, a to balíček všemožných dobrôt a užitočností.

      Chceš vidieť, ako to všetko prebiehalo? Klikni na našu Fotogalériu.

       

     • Beseda s europoslancom R. Hajšelom

      23. 3. 2022

      V piatok 18. marca 2022 sme na našom gymnáziu privítali vzácnu návštevu – poslanca Európskeho parlamentu Roberta Hajšela.

      Pán europoslanec po rokovaní s našou pani riaditeľkou PaedDr. Alenou Paulovou venoval čas našim žiakom; najprv krátko predstavil svoju prácu v Európskom parlamente. Je v ňom spravodajcom Európskeho parlamentu zodpovedným za revíziu smernice o zdaňovaní energií, členom Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, delegáta pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ za Arménsko, pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ za Azerbajdžan, pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ pre Gruzínsko a delegáta pri Parlamentnom zhromaždení Euronest.​​​​​​​

      Následne sa vyjadril k témam zelená budúcnosť našej krajiny a rusko-ukrajinský konflikt na Ukrajine. Predstavil podstatu Európskej zelenej dohody, zdôraznil nemožnosť okamžitého energetického odpojenia sa Slovenska od ruských dodávok plynu, potrebu postupného hľadania zelených riešení na Slovensku pre budúcnosť („polozelené“ elektrická energia a jadrová energia sú iba dočasnými riešeniami), pri ktorých budeme v najbližšom období musieť počítať s vysokými poplatkami zo strany občanov SR. Ohľadne bojov na Ukrajine jednoznačne odsúdil agresívnosť riešenia rusko-ukrajinských sporov v podobe vojenskej cesty.

      Napokon Pán Hajšel odpovedal na otázky našich žiakov. Pokiaľ ide o tie nevyslovené, na ktoré nezvýšil čas, prisľúbil, že im ich zodpovie dodatočne. Medzi diskutujúcimi boli prítomní i naši junior ambasádori Európskeho parlamentu.

      Pripájame linky, prostredníctvom ktorých sa môžete dozvedieť o všetkých našich aktivitách v rámci projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu:

      europskistudentigmk.eu

      https://instagram.com/europski_studenti_gmk_?utm_medium=copy_link

      Zúčastneným žiakom ďakujeme a dúfame, že piatková beseda natrvalo otvorila možnosti osobného stretávania sa aj s ďalšími významnými hosťami a to nie iba na našej škole.

     • Srdcia a dvere dokorán

      14. 3. 2022

      Marec. Prvý jarný mesiac, signál, že sa príroda zobúdza, no pre Gymnázium Mikuláša Kováča aj mesiac plný otvárania.

      Ako asi každým človekom s troškou empatie, aj s nami zatriasli udalosti, ktoré sa na prelome februára a marca odohrali na Ukrajine. Aj keď mnohých nahlodával strach z budúcnosti, podarilo sa nám všetky negatívne pocity premodelovať do oveľa prínosnejšej aktivity...

      Žiaci aj učitelia GMK neotvorili svoje srdcia nenávisti a strachu, práve naopak, otvorili ich nezištnosti a ochote pomôcť tým, ktorých sa ozbrojené konflikty dotkli najviac. Od 28.2.2022 do 2.3.2022 na škole v spolupráci s Koordinačným centrom pomoci prebehla zbierka pre ukrajinských občanov, ktorí museli narýchlo opustiť svoje domovy. Človek by si myslel, že za tie tri dni sa toho veľa nevyzbiera, no opak bol pravdou.

      Vďaka všetkým darcom sa podarilo vyzbierať za plné 7-miestne auto hmotnej pomoci v podobe hračiek, písacích potrieb, drogérie, prikrývok, nápojov atď. Nepodarilo sa nám bohužiaľ odfotiť všetkých darcov, no tu je aspoň časť z nich. Ďakujeme všetkým, tým zvečneným aj tým, ktorí ostávajú inkognito.

      Všetky dary sa dostali do tých správnych rúk, a teda do Občianskeho centra OKO vo Zvolene, odkiaľ sa zabalíčkované dostali už ku konkrétnym ľuďom.

      Hoci sme už mali srdcia otvorené, nezdalo sa nám to dosť, a preto sme otvorili aj dvere! A nie len jedny! Rovno všetky! Áno, hádate správne, 4.3.2022 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí.

      Žiaci a rodičia z okolitých miest a obcí, no i z väčšej diaľky, mohli okrem informácii o štúdiu nazrieť na reálne hodiny španielskeho či čínskeho jazyka, zúčastniť sa aktivít v niektorom zo štyroch stánkov na spojovacej chodbe, alebo sa nechať viesť areálom našimi “prevádzačmi duší”  - študentmi tretieho ročníka.

      Ak chcete vidieť viac obrázkov z tejto akcie, kliknite na našu Fotogalériu.

      Mesiac sa však nekončí, preto otvárame ďalej, veď každý deň je nová kniha a marec je mesiacom kníh ;-)

     • Lyže a láska alebo február na GMK

      22. 2. 2022

                  Chceli by ste vedieť, čo sa udialo na Gymnáziu Mikuláša Kováča vo februári? Čítajte ďalej a dozviete sa.

                  Začiatok posledného zimného mesiaca sa začal pre žiakov prvého ročníka športovo. Triedy I.A, I.B a I.C sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku na Látkach.

                   Po ich návrate školu zasiahol Amorov šíp, a to v plnej sile! Prežili sme týždeň plný lásky. Hneď v pondelok bol pre všetkých vytvorený valentínsky fotokútik, v ktorom mohli zvečniť svoje priateľstvá aj lásky.

                  V utorok sme v rámci Týždňa lásky poláskali sami seba. Sebaláska je rovnako dôležitá, ak nie dôležitejšia ako ostatné formy lásky, preto sme sa stretli cez prestávku na ihrisku a poriadne rozpumpovali svoje srdcia v rytme hudby. Hlavným trénerom bol náš lektor Carlos, no na pomoc mu prišli aj iní učitelia.

                  Tým, ktorí sa rozhodli svoju lásku „zomknúť“ práve na pôde GMK vyšlo vedenie školy v ústrety a tak sa z jednej časti plota pri ihrisku stáva miesto visacích zámkov pre GM(K)lásky ♥. Či už sa rozhodnete zomknúť s priateľom, priateľkou, kamarátom, kamarátkou alebo spolu ako jedna trieda, je na Vás.

                  Poslednou aktivitou v týždni lásky bolo „rande“ naslepo. Každý, kto v sebe našiel kus odvahy a lásku k dobrodružstvu, mohol svoje meno hodiť no taštičky, z ktorej boli vylosované náhodné dvojice. Zapojili sa žiaci všetkých ročníkov, ale aj učitelia a napätie v deň akcie sa dalo krájať nožom. Koho dostanem? Bude to dievča? Chlapec? Učiteľ? Tieto otázky mátali všetkých až do piatku 9:35, kedy boli dvojice vyslané na spoločnú prechádzku areálom školy. A ako to dopadlo? Podľa ankety, ktorú sme žiakom poslali, by si radi podobnú akciu zopakovali... Tu je z nej pár zákulisných fotiek.

                  Žiaci španielskej sekcie tiež súťažili v súťaži o najkrajší ľúbostný list. Vyzbieralo sa enormné množstvo súťažných španielskych „valentínok“, a veru boli nádherné pre oko i pre dušu. Zvíťaziť však mohla iba jedna. Výherná karta padla na Viktóriu Vaisovú z 2.A, ktorá si od nášho lektora Alfonsa prebrala 2 vstupenky do kina na film podľa vlastného výberu.

                  Všetkým, ktorí sa zapojili, či už do jednej, alebo aj do všetkých aktivít zo srdca ďakujeme. Špeciálne ďakujem patrí aj Davidovi Lopezovi Padúchovi z 3.B za zachytenie celotýždňovej atmosféry. Veríme, že máme tú česť nechať sa fotografovať budúcim profesionálom.

                  A čo na záver? Ako sme začali, tak aj končíme. Opäť lyžami. Tentokrát však ide o lyžiarsky výcvik druhého ročníka. Keďže sa minulý rok výcvik nemohol uskutočniť, podarilo sa vďaka spolupráci učiteľov, vedenia školy a rodičov zabezpečiť náhradu v tomto školskom roku. Látky, tešte sa, GMK už ide!

     • Oznam vedúcej ŠJ

      10. 1. 2022

      Oznamujeme stravníkom ŠJ zmenu ceny stravného lístka od Januára 2022 nasledovne.Cena stravného pre externých stravníkov sa zvyšuje z doterajších 2,80 na 3,00eura.Žiakom GMK a žiakom Súkromnej základnej školy Dráčik sa zvyšuje doplatok na réžijné nákladyz doterajších 0,15 eura na 0,30 eura na odobraný obed.

      Cena lístka pre zamestnancov GMK je vypočítaná nasledovne .3,00x0,55 /príspevok zamestnávateľa-1,65 eura +príspevok soc.fond-0,45 eura -doplatok zamestnanca je 0,90 eura .Zamestnaci Súkromnej školy Dráčik platia nasledovne-3,00x 0,55-1,65 eura doplatok zamestnaca je 1,35 eura.

      Vedúca ŠJ -Gubančoková Soňa

     • Návšteva čínskeho veľvyslanca

      1. 12. 2021

      Dňa 15.11.2021 nás navštívil veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky, pán Sun Lijie. Na pracovnom stretnutí s vedením školy ocenil doterajšiu spoluprácu a načrtol perspektívy ďalšieho rozvoja vzťahov medzi GMK a Čínskou ambasádou. Pre najlepších 5 študentov z každej triedy bilingválnej slovensko-čínskej sekcie udelil prospechové štipendiá v celkovej hodnote 2 000 €. Zároveň obohatil knižný fond knižnice čínskeho jazyka o nové tituly. V osobnom rozhovore medzi vyučujúcimi čínskeho jazyka a študentami deklaroval personálnu a materiálnu podporu pre potreby vyučovania čínštiny zo strany Čínskej ambasády na našom gymnáziu.

     • Medzinárodný deň školských knižníc

      9. 11. 2021

      Na našom gymnáziu sa 25. októbra 2021 uskutočnil 17. ročník „Najzaujímavejšieho podujatia školskej knižnice“ s témou „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou“.

      V pavilóne D zaznelo pod vedením koordinátorky školskej akcie PaedDr. Eleny Melicherovej literárno-dokumentárne pásmo v podaní druhákov, a to o slovenskej realistickej spisovateľke Božene Slančíkovej Timrave pri príležitosti 70. výročia jej úmrtia. Dozvedeli sa o jej rodnom kraji a pôsobiskách Polichno, Ábelová, Lučenec. Na základe autorkinej korešpondencie so spisovateľkou Elenou Maróthy – Šoltésovou žiaci diskutovali o aktuálnosti jej postrehov a názorov, napríklad o jej skromnosti, o výchove detí a mladej generácie, aj o spisovateľoch a literatúre. V druhej časti podujatia bol na programe autorský film mladej režisérky Kataríny Kočalkovej Moja teta Timrava, zostavený zo spomienok Timravinej netere Zlatice Petriwaldskej a obyvateľov Polichna a Ábelovej, ktorí si na spisovateľku spomínali najmä z čias jej učiteľovania v Ábelovej a ona sa stala súčasťou ich detstva a spomienok.

      Súbežne prebehla pátracia aktivita žiakov prvého ročníka v školskej knižnici, ktorú si vzal pod patronát Mgr. Marcel Bakoš, školský knihovník. Žiakov rozdelil do troch skupín, pričom každá z nich dostala postupne päť poeticky stvárnených indícií, na základe ktorých mali nájsť v knižnici dve konkrétne knihy, čítať text a pracovať s ním, odpovedať na otázky, diskutovať.  Posledná z úloh bola určená pre všetky skupinky. Žiaci mali uhádnuť kľúčové slovo, spájajúce všetky aktivity ako aj diela, s ktorými prišli do kontaktu. Týmto slovom bolo zoznámenie. Žiaci mohli v priestoroch školskej knižnice zároveň hlasovať za najkrajšiu či najzaujímavejšiu slovenskú, španielsku i čínsku knihu na základe jej obálky. Slovenskú časť vyhrala kniha Malý princ od Antoina de Saint-Exupéryho. Okrem toho tu bola pre každého žiaka gymnázia možnosť online hlasovať za svoju obľúbenú knihu.

      Aktivity v oboch sekciách (zúčastnilo sa ich spolu 97 žiakov, z toho 75 osobne) mali za cieľ pomôcť žiakom nielen zoznámiť sa so školskou knižnicou, ale tiež inšpirovať sa do ďalšieho čítania a mať z neho radosť.

     • Pamätná tabuľa v areáli školy

      3. 11. 2021

           Na začiatku školského roka 2018/2019 bola za zvukov hymny výsadkárov slávnostne odhalená pamätná tabuľa v areáli našej školy. Je obojstranná:

      • na jednej strane svieti meno Mikuláša Kováča,
      • na druhej strane spomienka na Vladimíra Hlôšku.

        Kto sú títo dvaja páni? Dúfam, že aspoň jedno meno je žiakom a učiteľom školy známe. Jedno meno nesie aj čestný názov nášho gymnázia - Gymnázium Mikuláša Kováča. Kto náhodou nevie, na pamätnej tabuli si môže prečítať základné informácie o týchto dvoch významných osobnostiach Banskej Bystrice.

           Prečo takéto entré? Nuž preto, že žiaci II.C triedy, slovensko-čínskeho odboru štúdia sa spolu s vyučujúcou predmetu umenie a kultúra rozhodli v školskom roku 2021/2022 prevziať patronát nad pamätnou tabuľou v areáli školy.

           V septembri 2021 sme spoločne upratali okolie pamätnej tabule. Na jar 2022 plánujeme výsadbu kvetín v kvetináčoch a budeme postupne upozorňovať okolie, aby zbytočne neznečisťovali pietne miesto a okolie pamätnej tabule.

      PaedDr. Lenka Majerová

 • Novinky

 • Kontakt

  Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

  gmkbb.edupage.org

  +421/484230061

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje