• Návšteva ÚPV SR

      23. 5. 2019

      Všetci naši prváci 15. mája išli na exkurziu na Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.  Dozvedeli sme sa, že jeho sídlo tu v B. Bystrici je jediné na Slovensku a pani, ktorá nás pekne privítala nám vysvetlila, čím sa  táto inštitúcia zaoberá. Potom nám ukázala archív, kde sú uložené schválené patenty a zlepšovacie návrhy a nakoniec sme sa mohli zahrať s vedeckými hračkami.

     • Účelové cvičenie

      20. 5. 2019

      V dňoch od 15. 5. do 17. 5. sme na našej školy uskutočnili Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov tretieho ročníka. Počas troch dní sme so žiakmi spoznali krásy okolia Banskej Bystrice, keď sme absolvovali túru na Trávny Ždiar a Malachovské skalky.  Okrem pohybu a pobytu v prírode sme tento čas využili aj na rozvoj environmentálnej výchovy, keď sme so žiakmi vyzbierali odpadky v uvedených lokalitách. Štvrtok 16. 5. 2019 sa niesol v znamení nových vedomostí a skúseností, ktoré žiakom odovzdali členovia Horskej záchrannej služby.

     • Riaditeľské voľno

      16. 5. 2019

      Riaditeľka Gymnázia Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica  PaedDr. Alena Paulová v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje

      riaditeľské voľno dňa 21. 05. 2019

      pre žiakov Gymnázia Mikuláša Kováča,  z organizačných a prevádzkových dôvodov. V uvedenom období sa na škole hromadnou formou koná medzinárodná štandardizovaná skúška úrovní ovládania čínskeho jazyka - HSK, ktorej sa povinne zúčastňujú všetci žiaci bilingválneho slovensko-čínskeho vzdelávania.

     • Rozlúčka a s maturantmi

      8. 5. 2019

      Vo štvrtok - 2. mája 2019 sme sa rozlúčili so žiakmi maturitných ročníkov V.A a V.B triedy pred odchodom na akademický týždeň. Vedenie školy sa poďakovalo žiakom s výborným prospechom a mimoriadnymi úspechmi v súťažiach a olympiádach. 

      Mladší spolužiaci pripravili maturantom program, v ktorom odzneli slová vďaky, spev, umelecký prednes a slová povzbudenia pred ukončením štúdia na ústnych maturitných skúškach. 

      Držíme Vám, milí maturanti, prsty i palce na skúškach!

     • ÚŽASNÝ ÚSPECH NAŠEJ ŠTUDENTKY V ROKU 30. VÝROČIA NEŽNEJ REVOLÚCIE

      25. 4. 2019

      V dňoch 10. až 12. apríla 2019 sa v Omšení pri Trenčianskych Tepliciach konal 21. ročník celoslovenského kola Olympiády ľudských práv, kde našu školu reprezentovala študentka Paulína Pečková  z 5. B triedy. Program bol venovaný 30. výročiu Nežnej revolúcie a pocte nedávno zosnulému profesorovi. Miroslavovi Kusému, politológovi, filozofovi, signatárovi Charty´ 77, ale aj zakladateľovi a odbornému garantovi OĽP. Podujatie navštívili také významné osobnosti Novembra ´89,  ako prof. Soňa Szomolány, Ladislav Snpko, Branislav Hochel a ďalší.

      S radosťou konštatujem, že naše GMK získalo vďaka vynikajúcemu výkonu našej študentky Paulíny Pečkovej 1. miesto, pričom Paulínka cenu prevzala z rúk predsedníčky odbornej poroty prof. Márie Patakyovej - verejnej ochrankyne práv. Na slávnostnom odovzdávaní bola prítomná aj dcéra a manželka prof. Miroslava Kusého, aby našej žiačke odovzdali prvýkrát mimoriadnu cenu profesora Miroslava Kusého ako vzácnu poctu tým, ktorí šíria jeho ľudské posolstvo.

      GRATULUJEME!!!!!

                                                                                                                                               Mariana Stejskalová

     • Krajské kolo v silovom päťboji

      8. 4. 2019

      Dňa 4. 4. 2019 sa na pôde našej školy konalo krajské kolo v silovom päťboji žiakov SŠ, do ktorého sa zapojili aj traja žiaci našej školy. Konkrétne to boli Filip Klein, Matej Huska a Patrik Klimko. Žiaci a žiačky si svoje sily zmerali v disciplínach : zhyby na hrazde nadhmatom, tlak v ľahu, bicepsový zdvih s EZ tyčou, kľuky na bradlách a drepy s činkou na pleciach. Naši žiaci síce len zbierali skúsenosti, no v konkurencii najlepších žiakov z celého kraja sa rozhodne nestratili a dobre reprezentovali našu školu, za čo im ďakujeme.

     • Volejbalový turnaj

      22. 3. 2019

      Dňa 18.12.2018 sa v telocvični Gymnázia Mikuláša Kováča uskutočnil turnaj v hraní volejbalu. Každá trieda bola na turnaji zastúpená výberom najlepších volejbalových hráčov z danej triedy. Cenou za najlepšieho hráča bol odmenený Damian Cipciar zo 4.B triedy a cenou za najlepšiu hráčku Kristína Fülopová taktiež zo 4.B triedy. Najlepšie turnaj odohrala práve spomínaná trieda 4.B, ktorá sa umiestnila na prvom mieste tohto turnaja. Všetci sme sa dobre zabavili a za uskutočnenie turnaja či spríjemnenie našich "všedných, školských" chvíľ, ďakujeme pani profesorke Janke Szolnokyovej a pánovi profesorovi Marcelovi Múkovi.

     • Oznam

      1. 3. 2019

      Dňa 19.3.2019 počas konzultačného dňa od 17:30 do 18:00 v 3.B triede sa uskutoční informačné stretnutie ohľadne jazykových pobytov v Španielsku.

     • Okresné kolo v stolnom tenise

      8. 2. 2019

      Aj začiatok nového kalendárneho roka bol pre našu školu v športe úspešný.  Družstvá našich žiakov a žiačok obsadili na okresnom kole v stolnom tenise v konkurencii ostatných škôl z Banskej Bystrice zhodne štvrté miesto. Obom družstvám gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

     • Turnaj v sedbale

      8. 2. 2019

      V piatok 25. 1. 2019 usporiadali naši telocvikári v spolupráci s Centrom voľného času v Banskej Bystrici turnaj v sedbale pre žiakov stredných škôl. Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev z troch stredných škôl z Banskej Bystrice. Konkrétne to boli družstvá zo Strednej odbornej školy J. Murgaša, z Evanjelického gymnázia a z domáceho Gymnázia Mikuláša Kováča. Veľkú spokojnosť môžeme vysloviť s bezproblémovým priebehom tejto akcie a predovšetkým s výkonmi našich žiakov. Potešilo nás družstvo našich žiakov v zložení Laura Gelienová, Sydney Kašinská, Richard Sekaj a Alexander Varga, ktoré bolo v tejto netradičnej športovej hre najúspešnejšie a zaslúžene si vybojovalo 1. miesto. Pochvalu si za snahu zaslúži aj druhé družstvo našej školy, ktoré obsadilo 4.miesto.  Žiakom blahoželáme a do ďalších turnajov želáme veľa úspechov.

 • Novinky

 • Kontakt

  Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

  gmkbb.edupage.org

  +421/484230061

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje