• Športový talent Gymnázia Mikuláša Kováča

      21. 4. 2021

      Naša žiačka Evka Hanicová z 2.A bola v nedeľu večer hosťom televíznej relácie TV JOJ Tipos Talent týždňa, ktorú uvádza Ľubo Višňovský a Danka Barteková. Účasť v tejto relácii bola jedným z mnohých významných míľnikov v ceste za úspechmi v športe a prezentovaní Evkinho neoceniteľného talentu. Každý, kto Evku pozná vie, že si takéto ocenenie zaslúži, pretože napriek nespochybniteľným schopnostiam a zručnostiam, je to skromný, pracovitý a cieľavedomý mladý človek. Okrem skvelých úspechov na svahoch je aj veľmi šikovnou  a vzornou študentkou. Sme veľmi hrdí na to, že Evka navštevuje práve naše Gymnázium M. Kováča. Škola Evku aktívne podporuje v jej rozvíjajúcej sa kariére. Veríme, že nás jedného dňa bude reprezentovať aj na olympiáde, ktorá je jej veľkým snom.

      Držíme palce v ďalších úspechoch!  
      Záznam televíznej relácie.

     • 2% z daní

      12. 3. 2021

      Oznamujeme rodičom a priateľom školy, ktorí sa rozhodli aj v tomto roku venovať 2% dane z príjmu prostredníctvom rady rodičov našej škole, že svoje Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane /tlačivo si môžete stiahnuť zo stránky školy/ spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov/ môžete zaniesť osobne na príslušný daňový úrad alebo poslať poštou na adresu školy. Ďakujeme!!

      Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy,

      aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o 2% dane z príjmu. V predchádzajúcich rokoch nám tieto príspevky veľmi pomohli, preto Vás prosíme o pomoc aj tento rok. Ide o príspevok, ktorý nemusíte vyťahovať zo svojej peňaženky, ale sami rozhodnete o časti svojej dane, ktorá ide do štátneho rozpočtu. Stačí, keď vyplníte tlačivo, podpíšete ho a odovzdáte škole spolu s potvrdením dane od zamestnávateľa. Všetko ostatné vybavíme za Vás. (pozn. tlačivo pošleme vytlačené po deťoch domov, alebo elektronicky nájdete TU)

      Ďakujeme za príspevky v minulosti, ktoré sme použili veľmi zodpovedne a efektívne. Napríklad:
      - finančne sme prispeli na didaktickú techniku,
      - prispeli sme na nákup učebných pomôcok,

      - kamerový systém
      - prispeli sme na zorganizovanie súťaží na našej škole a mnoho ďalších aktivít.

      V našej viac ako viacročnej budove je stále čo prerábať, renovovať, skrášľovať. Normatív na školu nedokáže pokryť všetky náklady, sme odkázaní na sponzorov a príspevky od rodičov. Formou poukázania 2% z daní nám pomôžete dosiahnuť, aby aj naše gymnázium bolo školou peknou a modernou. Peniaze sú kontrolované rodičmi, nie je možné ich použiť na iné účely. Kedykoľvek môžete nazrieť a skontrolovať pohyby týchto financií.

      Na škole je potrebné:
      * zakúpiť nové, moderné pomôcky na vyučovanie,
      * vymaľovať triedy, chodby,
      * zrenovovať oplotenie areálu školy

      Preto Vás prosíme, venujte nám svoje 2% z dane, oslovte aj svojich priateľov, kolegov, známych, aby pomohli našej škole. O potrebné tlačivá môžete požiadať telefonicky alebo elektronicky. Vyplnené a podpísané tlačivá môžete poslať poštou, doniesť ich osobne zamestnancovi školy alebo priamo odniesť na daňový úrad.

      Kontakty: milada.zabkova@gmk-bb.sk

      Veľmi pekne Vám ĎAKUJEME!


      OZ EDUKA pri Gymnáziu
      Údaje:
      IČO: 37955136

      Právna forma: Občianske združenie

      Sídlo: Mládežnícka 4282/51, 974 04 Banská Bystrica

     • Milí maturanti!

      10. 3. 2021

      Rozhodnutím OÚ v B. Bystrici bol schválený termín ÚFIČ MS v roku 2021 v termínoch:

      Končiace ročníky: V.A,B,C - 10. - 14. mája 2021.
      Štvrté ročníky: IV.A,B,C - 14. - 17. júna 2021.

      Na určenie termínu PFIČ čakáme na rozhodnutie MŠVVaŠ SR - predpokladá sa termín: od 12. apríla 2021.

      Termín EČ MS bol ministerstvom zrušený.
      Koordinátorka MS - PaedDr. Lenka Majerová

     • Aktuálne informácie pre uchádzačov

      2. 3. 2021

      Aktuálne pre uchádzačov, ich zákonných zástupcov a výchovných poradcov a triednych učiteľov na základných školách

      Termín na doručenie prihlášok na štúdium na Gymnázium M. Kováča:

      16. apríl 2021

      (Spravidla ich hromadne odosielajú základné školy, ale je možné riešiť doručenie aj individuálne.)

      Prihlášky môžu podať zákonní zástupcovia žiakov 8. a 9. ročníka.
      Na jeden konkrétny študijný odbor je možné podať iba jednu prihlášku.
      Na Gymnáziu Mikuláša Kováča máme otvorené dva študijné odbory – slovensko-španielske štúdium a slovensko – čínske štúdium, k nám  je teda možné podať si

      dve prihlášky.

      Presný postup nájdete na našej webovej stránke v časti Pre uchádzačov.

     • JEDINEČNÁ PRÍLEŽITOSŤ

      5. 2. 2021

      50% zľava pre našich študentov

      Cervantesov Inštitút a ministerstvo školstva podpísali jedinečnú dohodu,ktorá zabezpečuje 50% zľavu pre študentov španielskych bilingválnych sekcií pri prihlásení sa na DELE v májovom termíne pre všetky jazykové úrovne.

      Skúšky DELE majú celosvetovú platnosť. Využite túto príležitosť.
      Kontakt:katarina.svihlikova@gmk-bb.sk

     • Upozornenie pre uchádzačov o štúdium

      29. 1. 2021

      Dôležité upozornenie pre uchádzačov o štúdium, ich zákonných zástupcov, výchovných a kariérnych poradcov na základných školách, triednych učiteľov na základných školách

      Pozor, zmena 28.1.2021:
      Dovoľujeme si vás upozorniť, že Rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 26.1.2021 sa zmenili podmienky  prijímacieho konania na stredné školy. Aktualizovaný presný postup nájdete na našej stránke v časti Pre uchádzačov.

     • Ponuka od štátnej vedeckej knižnice

      26. 1. 2021

      Čínske centrum Window of Shanghai sa rozhodlo prísť s ponukou pre Vašich študentov čínskej sekcie gymnázia. Radi by sme im ponúkli konzultácie, alebo tematické hodiny, ktoré by sme pripravili podľa konkrétnych požiadaviek a záujmov študentov. Môže ísť napríklad o prezentácie či konzultácie k rôznym témam z čínskych reálií (dejiny, filozofia, kultúra...), buď na základe návrhu Vás, vyučujúcich, alebo priamo po dohode so študentmi, čo by mohlo rozšíriť ich znalosti a obzory vo sfére ich študijného odboru a prehĺbiť ich záujem o prípadné ďalšie štúdium v odbore. Zároveň im môžeme odporučiť literatúru, ktorú máme v databáze.

              Aj keď momentálne podmienky ešte nedovoľujú uskutočnenie konzultácií - knižnica v týchto dňoch neposkytuje služby verejnosti - hneď ako to bude možné, môžeme sa dohodnúť podľa situácie na online alebo aj živej forme realizácie, v malých skupinách študentov (v súlade s opatreniami o odstupoch vieme v našej študovni rozmiestniť maximálne 6 študentov).  

              Pokiaľ by ste mali záujem o túto našu ponuku, budeme radi ak to budete zdieľať medzi Vašimi študentmi, aby si mohli premyslieť, o čo by mohli mať záujem. Neváhajte ma kontaktovať, dočasne na tejto mailovej adrese, resp. na cinskecentrum@svkbb.eu.  

 • Novinky

 • Kontakt

  Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

  gmkbb.edupage.org

  +421/484230061

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje