• 2% z daní

      12. 3. 2021

      Oznamujeme rodičom a priateľom školy, ktorí sa rozhodli aj v tomto roku venovať 2% dane z príjmu prostredníctvom rady rodičov našej škole, že svoje Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane /tlačivo si môžete stiahnuť zo stránky školy/ spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov/ môžete zaniesť osobne na príslušný daňový úrad alebo poslať poštou na adresu školy. Ďakujeme!!

      Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy,

      aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o 2% dane z príjmu. V predchádzajúcich rokoch nám tieto príspevky veľmi pomohli, preto Vás prosíme o pomoc aj tento rok. Ide o príspevok, ktorý nemusíte vyťahovať zo svojej peňaženky, ale sami rozhodnete o časti svojej dane, ktorá ide do štátneho rozpočtu. Stačí, keď vyplníte tlačivo, podpíšete ho a odovzdáte škole spolu s potvrdením dane od zamestnávateľa. Všetko ostatné vybavíme za Vás. (pozn. tlačivo pošleme vytlačené po deťoch domov, alebo elektronicky nájdete TU)

      Ďakujeme za príspevky v minulosti, ktoré sme použili veľmi zodpovedne a efektívne. Napríklad:
      - finančne sme prispeli na didaktickú techniku,
      - prispeli sme na nákup učebných pomôcok,

      - kamerový systém
      - prispeli sme na zorganizovanie súťaží na našej škole a mnoho ďalších aktivít.

      V našej viac ako viacročnej budove je stále čo prerábať, renovovať, skrášľovať. Normatív na školu nedokáže pokryť všetky náklady, sme odkázaní na sponzorov a príspevky od rodičov. Formou poukázania 2% z daní nám pomôžete dosiahnuť, aby aj naše gymnázium bolo školou peknou a modernou. Peniaze sú kontrolované rodičmi, nie je možné ich použiť na iné účely. Kedykoľvek môžete nazrieť a skontrolovať pohyby týchto financií.

      Na škole je potrebné:
      * zakúpiť nové, moderné pomôcky na vyučovanie,
      * vymaľovať triedy, chodby,
      * zrenovovať oplotenie areálu školy

      Preto Vás prosíme, venujte nám svoje 2% z dane, oslovte aj svojich priateľov, kolegov, známych, aby pomohli našej škole. O potrebné tlačivá môžete požiadať telefonicky alebo elektronicky. Vyplnené a podpísané tlačivá môžete poslať poštou, doniesť ich osobne zamestnancovi školy alebo priamo odniesť na daňový úrad.

      Kontakty: milada.zabkova@gmk-bb.sk

      Veľmi pekne Vám ĎAKUJEME!


      OZ EDUKA pri Gymnáziu
      Údaje:
      IČO: 37955136

      Právna forma: Občianske združenie

      Sídlo: Mládežnícka 4282/51, 974 04 Banská Bystrica

     • Milí maturanti!

      10. 3. 2021

      Rozhodnutím OÚ v B. Bystrici bol schválený termín ÚFIČ MS v roku 2021 v termínoch:

      Končiace ročníky: V.A,B,C - 10. - 14. mája 2021.
      Štvrté ročníky: IV.A,B,C - 14. - 17. júna 2021.

      Na určenie termínu PFIČ čakáme na rozhodnutie MŠVVaŠ SR - predpokladá sa termín: od 12. apríla 2021.

      Termín EČ MS bol ministerstvom zrušený.
      Koordinátorka MS - PaedDr. Lenka Majerová

     • Aktuálne informácie pre uchádzačov

      2. 3. 2021

      Aktuálne pre uchádzačov, ich zákonných zástupcov a výchovných poradcov a triednych učiteľov na základných školách

      Termín na doručenie prihlášok na štúdium na Gymnázium M. Kováča:

      16. apríl 2021

      (Spravidla ich hromadne odosielajú základné školy, ale je možné riešiť doručenie aj individuálne.)

      Prihlášky môžu podať zákonní zástupcovia žiakov 8. a 9. ročníka.
      Na jeden konkrétny študijný odbor je možné podať iba jednu prihlášku.
      Na Gymnáziu Mikuláša Kováča máme otvorené dva študijné odbory – slovensko-španielske štúdium a slovensko – čínske štúdium, k nám  je teda možné podať si

      dve prihlášky.

      Presný postup nájdete na našej webovej stránke v časti Pre uchádzačov.

     • JEDINEČNÁ PRÍLEŽITOSŤ

      5. 2. 2021

      50% zľava pre našich študentov

      Cervantesov Inštitút a ministerstvo školstva podpísali jedinečnú dohodu,ktorá zabezpečuje 50% zľavu pre študentov španielskych bilingválnych sekcií pri prihlásení sa na DELE v májovom termíne pre všetky jazykové úrovne.

      Skúšky DELE majú celosvetovú platnosť. Využite túto príležitosť.
      Kontakt:katarina.svihlikova@gmk-bb.sk

     • Upozornenie pre uchádzačov o štúdium

      29. 1. 2021

      Dôležité upozornenie pre uchádzačov o štúdium, ich zákonných zástupcov, výchovných a kariérnych poradcov na základných školách, triednych učiteľov na základných školách

      Pozor, zmena 28.1.2021:
      Dovoľujeme si vás upozorniť, že Rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 26.1.2021 sa zmenili podmienky  prijímacieho konania na stredné školy. Aktualizovaný presný postup nájdete na našej stránke v časti Pre uchádzačov.

     • Ponuka od štátnej vedeckej knižnice

      26. 1. 2021

      Čínske centrum Window of Shanghai sa rozhodlo prísť s ponukou pre Vašich študentov čínskej sekcie gymnázia. Radi by sme im ponúkli konzultácie, alebo tematické hodiny, ktoré by sme pripravili podľa konkrétnych požiadaviek a záujmov študentov. Môže ísť napríklad o prezentácie či konzultácie k rôznym témam z čínskych reálií (dejiny, filozofia, kultúra...), buď na základe návrhu Vás, vyučujúcich, alebo priamo po dohode so študentmi, čo by mohlo rozšíriť ich znalosti a obzory vo sfére ich študijného odboru a prehĺbiť ich záujem o prípadné ďalšie štúdium v odbore. Zároveň im môžeme odporučiť literatúru, ktorú máme v databáze.

              Aj keď momentálne podmienky ešte nedovoľujú uskutočnenie konzultácií - knižnica v týchto dňoch neposkytuje služby verejnosti - hneď ako to bude možné, môžeme sa dohodnúť podľa situácie na online alebo aj živej forme realizácie, v malých skupinách študentov (v súlade s opatreniami o odstupoch vieme v našej študovni rozmiestniť maximálne 6 študentov).  

              Pokiaľ by ste mali záujem o túto našu ponuku, budeme radi ak to budete zdieľať medzi Vašimi študentmi, aby si mohli premyslieť, o čo by mohli mať záujem. Neváhajte ma kontaktovať, dočasne na tejto mailovej adrese, resp. na cinskecentrum@svkbb.eu.  

     • Oznam riaditeľky školy

      11. 10. 2020

      Riaditeľka Gymnázia Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica týmto oznamuje, že od pondelka 12.10.2020 prechádza Gymnázium Mikuláša Kováča na základe rozhodnutia Úradu vlády Slovenskej republiky zo dňa 11.10.2020 na dištančné vzdelávanie. 

      O podmienkach on-line vzdelávania budú žiaci a zákonní zástupcovia žiakov školy informovaní prostredníctvom Edupage. 

     • TOTO NESMIETE ZMEŠKAŤ

      5. 10. 2020

      Úrad vlády SR ku Dňu Európy vyhlasuje tradičnú a obľúbenú súťaž videospotov pre študentov stredných a vysokých škôl na tému čerpania fondov Európskej únie „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2020“.


      Úlohou autorov bude individuálne a originálne spracovať svoje video, v ktorom predstavia to, čo sa s finančnou pomocou zo štrukturálnych fondov EÚ v ich meste a okolí uskutočnilo alebo zrealizovalo a ukážu nám, v čom je pre nás na Slovensku Európska únia prospešná.

      Ceny sú atraktívne:

      1. miesto: PS4 Playstation
      2. miesto: Lenovo TAB 10.1"
      3. miesto: A-DATA HD720 2,5" externý HDD 1TB USB 3.0

      Do súťaže sa môžu zapojiť aj "neštudenti", keďže pripravená je aj cena pre verejnosť za hlasovanie o víťazovi na sociálnych sieťach. Cena je rovnako lákavá - Lamax Beat Street Bluetooth reproduktor. Cenu verejnosti získa spot, ktorý dostane najviac lajkov na facebooku eufondy /@euuvsr/ a youtube eufondy.

      Termín uzávierky je 17. novembra 2020.

      Videá môžete posielať elektronicky na adresu - peter.malec@vlada.gov.sk

      Informácie nájdete aj na našej stránke - https://www.partnerskadohoda.gov.sk/toto-nesmiete-zmeskat/

 • Novinky

 • Kontakt

  Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

  gmkbb.edupage.org

  +421/484230061

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje